Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Șapte femei vor apuca în

4:1
Cap. 2:11,17.

ziua aceea un singur bărbat și vor zice: „Vom mânca
4:1
2 Tes. 3:12
pâinea noastră însene și ne vom îmbrăca în hainele noastre însene; numai fă-ne să-ţi purtăm numele și ia ocara
4:1
Luca 1:25
de peste noi!”

Proslăvirea Sionului

2În vremea aceea, odrasla

4:2
Ier. 23:5Zah. 3:8
6:12
Domnului va fi plină de măreţie și slavă și rodul ţării va fi plin de strălucire și frumuseţe pentru cei mântuiţi ai lui Israel. 3Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se
4:3
Cap. 60:21.

va numi „sfânt”, oricine va fi scris
4:3
Filip. 4:3Apoc. 3:5
printre cei vii, la Ierusalim. 4După ce va spăla Domnul
4:4
Mal. 3:2,3
murdăriile fiicelor Sionului și va curăţi Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii și cu duhul nimicirii, 5Domnul va așeza, peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare, un nor
4:5
Exod 13:21
de fum ziua și un foc
4:5
Zah. 2:5
de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, 6o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost
4:6
Cap. 25:4.

și de ocrotire împotriva furtunii și ploii.