Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
42

Robul Domnului

421Iată Robul

42:1
Cap. 43:10;
49:3,6
52:13
53:11Mat. 12:18-20Filip. 2:7
Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Își găsește plăcere
42:1
Mat. 3:17
17:5Efes. 1:6
sufletul Meu. Am pus
42:1
Cap. 11:2.
Ioan 3:34
Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. 2El nu va striga, nu-Și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe uliţe. 3Trestia frântă n-o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. 4El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ; și ostroavele
42:4
Gen. 49:10
vor nădăjdui în Legea Lui.” 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care
42:5
Cap. 44:24.
Zah. 12:1
a făcut cerurile și le-a întins, care
42:5
Ps. 136:6
a întins pământul și cele de pe el, care
42:5
Fapte 17:25
a dat suflare celor ce-l locuiesc și suflet celor ce merg pe el: 6„Eu
42:6
Cap. 43:1.

, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire și Te voi lua de mână, Te voi păzi și
42:6
Cap. 49:8.

Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina
42:6
Cap. 49:6.
Luca 2:32Fapte 13:47
neamurilor, 7să deschizi
42:7
Cap. 35:5.

ochii orbilor, să scoţi
42:7
Cap. 61:1.
Luca 4:182 Tim. 2:26Evr. 2:14,15
din temniţă pe cei legaţi și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric
42:7
Cap. 9:2.

. 8Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu, și slava
42:8
Cap. 48:11.

Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor. 9Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple.” 10Cântaţi
42:10
Ps. 33:3
40:3
98:1
Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui până la marginile pământului, voi
42:10
Ps. 107:23
, care mergeţi pe mare și cei ce locuiţi în ea, ostroave și locuitorii lor! 11Pustia și cetăţile ei să înalţe glasul! Satele locuite de Chedar să-și înalţe glasul! Locuitorii stâncilor să sară de veselie: să strige de bucurie din vârful munţilor! 12Să dea slavă Domnului și să vestească laudele Lui în ostroave! 13Domnul înaintează ca un viteaz, Își stârnește râvna ca un om de război; înalţă glasul
42:13
Cap. 31:4.

, strigă, Își arată puterea împotriva vrăjmașilor Săi. 14„Am tăcut multă vreme”, zice Domnul, „am tăcut și M-am ţinut. Dar acum voi striga ca o femeie în durerile nașterii, voi gâfâi și voi răsufla. 15Voi pustii munţi și dealuri, le voi usca toată verdeaţa; voi preface râurile în ostroave și iazurile le voi usca. 16Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neștiute de ei; voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face și nu-i voi părăsi. 17Vor da înapoi
42:17
Ps. 97:744:11
45:16
, vor fi acoperiţi de rușine cei ce se încred în idoli ciopliţi și zic idolilor turnaţi: ‘Voi sunteţi dumnezeii noștri!’ 18Ascultaţi, surzilor, priviţi și vedeţi, orbilor! 19Cine
42:19
Cap. 43:8.
Ezec. 12:2Ioan 9:39,41
este orb, dacă nu robul Meu, și surd ca solul Meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? 20Ai văzut multe, dar
42:20
Rom. 2:21
n-ai luat seama la ele; ai deschis urechile, dar n-ai auzit.” 21Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o Lege mare și minunată. 22Și totuși poporul acesta este un popor prădat și jefuit! Toţi zac înlănţuiţi în peșteri și înfundaţi în temniţe. Sunt lăsaţi de pradă, și nimeni nu-i scapă! Jefuiţi, și nimeni nu zice: „Dă înapoi!” 23Cine dintre voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele și să asculte pe viitor? 24Cine a dat pe Iacov pradă jafului, și pe Israel în mâinile jefuitorilor? Oare nu Domnul, împotriva căruia am păcătuit? Ei n-au voit să umble pe căile Lui și n-au ascultat Legea Lui. 25De aceea a vărsat El peste Israel văpaia mâniei Lui și grozăviile războiului: războiul l-a aprins
42:25
2 Împ. 25:9
din toate părţile și
42:25
Osea 7:9
n-a înţeles; l-a ars și n-a luat seama.