Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
41

Israel să se încreadă în Domnul

411„Tăceţi

41:1
Zah. 2:13
, ostroave, și ascultaţi-Mă! Să-și învioreze popoarele puterea, să înainteze și să vorbească! Să ne apropiem și să ne judecăm împreună. 2Cine a ridicat de la
41:2
Cap. 46:11.
răsărit pe acela pe care, în neprihănirea Lui, îl cheamă să calce pe urmele Lui? Cine îi supune
41:2
Gen. 14:14
neamuri și împăraţi? Cine le face sabia praf și arcul, o pleavă luată de vânt? 3El îi urmărește, merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul lui. 4Cine
41:4
Vers. 26. Cap. 44:7;
a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, Domnul, Cel
41:4
Cap. 43:10;
dintâi și Același până în cele din urmă veacuri. 5Ostroavele văd lucrul acesta și se tem, capetele pământului tremură: se apropie și vin. 6Se
41:6
Cap. 40:19;
ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său: ‘Fii cu inimă!’ 7Lemnarul
41:7
Cap. 40:19.
îmbărbătează pe argintar; cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare: ‘Este bună’, și ţintuiește idolul în cuie ca
41:7
Cap. 40:20.
să nu se clatine. 8Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales
41:8
Deut. 7:6
10:15
14:2Ps. 135:444:1
, sămânţa lui Avraam, prietenul
41:8
2 Cron. 20:7Iac. 2:23
Meu, 9tu, pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o ţară depărtată, căruia ţi-am zis: ‘Tu ești robul Meu, te aleg și nu te lepăd’, 10nu
41:10
Vers. 13,14. Cap. 43:5.
te teme, căci
41:10
Deut. 31:6,8
Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare. 11Iată, înfruntaţi și acoperiţi de rușine
41:11
Exod 23:22Zah. 12:3
vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi și vor pieri cei ce ţi se împotrivesc. 12Îi vei căuta, și nu-i vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine. 13Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ţi zic: ‘Nu
41:13
Vers. 10.
te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor! 14Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășiţă slabă a lui Israel, căci Eu îţi vin în ajutor’, zice Domnul, ‘și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.’ 15Iată, te fac
41:15
Mica 4:132 Cor. 10:4,5
o sanie ascuţită, nouă de tot, cu mulţi dinţi; vei zdrobi, vei sfărâma munţii și vei face dealurile ca pleava. 16Le vei vântura
41:16
Ier. 51:2
și le va lua vântul și un vârtej le va risipi, dar tu te vei bucura în Domnul, te vei făli cu Sfântul lui Israel. 17Cei nenorociţi și cei lipsiţi caută apă și nu este; li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. 18Voi face să izvorască râuri
41:18
Cap. 35:6,7;
pe dealuri și izvoare în mijlocul văilor; voi preface pustia
41:18
Ps. 107:35
în iaz și pământul uscat în șuvoaie de ape; 19voi sădi cedri, salcâmi, mirţi și măslini în pustie; voi pune chiparoși, ulmi și merișori turcești la un loc în pustie, 20ca
41:20
Iov 12:9
să vadă cu toţii și să știe, să priceapă și să înţeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri și Sfântul lui Israel le-a zidit. 21Apăraţi-vă pricina”, zice Domnul, „arătaţi-vă dovezile cele mai tari”, zice Împăratul lui Iacov. 22„Să le arate
41:22
Cap. 45:21.
și să ne spună ce are să se întâmple; care sunt prorociile pe care le-aţi făcut vreodată? Spuneţi, ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea, sau vestiţi-ne viitorul. 23Spuneţi-ne
41:23
Cap. 42:9;
ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteţi dumnezei, faceţi
41:23
Ier. 10:5
măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toţii. 24Iată că nu sunteţi
41:24
Ps. 115:51 Cor. 8:4
nimic și lucrarea voastră este nimic; o scârbă este cine vă alege pe voi. 25Am sculat pe cineva de la miazănoapte și vine de la răsărit; el cheamă
41:25
Ezra 1:2
Numele Meu; trece
41:25
Vers. 2.
peste voievozi ca pe noroi și-i calcă în picioare cum calcă olarul lutul. 26Cine
41:26
Cap. 43:9.
a vestit lucrul acesta de la început ca să-l știm, și cu mult înainte ca să zicem: ‘Are dreptate’? Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit și nimeni n-a auzit cuvintele voastre. 27Eu
41:27
Vers. 4.
, Cel dintâi, am zis
41:27
Cap. 40:9.
Sionului: ‘Iată-i, iată-i!’ și Ierusalimului: ‘Îţi trimit un vestitor de vești bune!’ 28Căci
41:28
Cap. 63:5.
Mă uit, și nu este nimeni, nimeni între ei care să prorocească și care să poată răspunde, dacă-l voi întreba. 29Iată
41:29
Vers. 24.
că toţi sunt nimic, lucrările lor sunt zadarnice, idolii lor sunt o suflare goală!

42

Robul Domnului

421Iată Robul

42:1
Cap. 43:10;
Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Își găsește plăcere
42:1
Mat. 3:17
17:5Efes. 1:6
sufletul Meu. Am pus
42:1
Cap. 11:2.
Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. 2El nu va striga, nu-Și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe uliţe. 3Trestia frântă n-o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. 4El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ; și ostroavele
42:4
Gen. 49:10
vor nădăjdui în Legea Lui.” 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care
42:5
Cap. 44:24.
a făcut cerurile și le-a întins, care
42:5
Ps. 136:6
a întins pământul și cele de pe el, care
42:5
Fapte 17:25
a dat suflare celor ce-l locuiesc și suflet celor ce merg pe el: 6„Eu
42:6
Cap. 43:1.
, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire și Te voi lua de mână, Te voi păzi și
42:6
Cap. 49:8.
Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina
42:6
Cap. 49:6.
neamurilor, 7să deschizi
42:7
Cap. 35:5.
ochii orbilor, să scoţi
42:7
Cap. 61:1.
din temniţă pe cei legaţi și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric
42:7
Cap. 9:2.
. 8Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu, și slava
42:8
Cap. 48:11.
Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor. 9Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple.” 10Cântaţi
42:10
Ps. 33:3
40:3
98:1
Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui până la marginile pământului, voi
42:10
Ps. 107:23
, care mergeţi pe mare și cei ce locuiţi în ea, ostroave și locuitorii lor! 11Pustia și cetăţile ei să înalţe glasul! Satele locuite de Chedar să-și înalţe glasul! Locuitorii stâncilor să sară de veselie: să strige de bucurie din vârful munţilor! 12Să dea slavă Domnului și să vestească laudele Lui în ostroave! 13Domnul înaintează ca un viteaz, Își stârnește râvna ca un om de război; înalţă glasul
42:13
Cap. 31:4.
, strigă, Își arată puterea împotriva vrăjmașilor Săi. 14„Am tăcut multă vreme”, zice Domnul, „am tăcut și M-am ţinut. Dar acum voi striga ca o femeie în durerile nașterii, voi gâfâi și voi răsufla. 15Voi pustii munţi și dealuri, le voi usca toată verdeaţa; voi preface râurile în ostroave și iazurile le voi usca. 16Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neștiute de ei; voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face și nu-i voi părăsi. 17Vor da înapoi
42:17
Ps. 97:744:11
45:16
, vor fi acoperiţi de rușine cei ce se încred în idoli ciopliţi și zic idolilor turnaţi: ‘Voi sunteţi dumnezeii noștri!’ 18Ascultaţi, surzilor, priviţi și vedeţi, orbilor! 19Cine
42:19
Cap. 43:8.
este orb, dacă nu robul Meu, și surd ca solul Meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? 20Ai văzut multe, dar
42:20
Rom. 2:21
n-ai luat seama la ele; ai deschis urechile, dar n-ai auzit.” 21Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o Lege mare și minunată. 22Și totuși poporul acesta este un popor prădat și jefuit! Toţi zac înlănţuiţi în peșteri și înfundaţi în temniţe. Sunt lăsaţi de pradă, și nimeni nu-i scapă! Jefuiţi, și nimeni nu zice: „Dă înapoi!” 23Cine dintre voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele și să asculte pe viitor? 24Cine a dat pe Iacov pradă jafului, și pe Israel în mâinile jefuitorilor? Oare nu Domnul, împotriva căruia am păcătuit? Ei n-au voit să umble pe căile Lui și n-au ascultat Legea Lui. 25De aceea a vărsat El peste Israel văpaia mâniei Lui și grozăviile războiului: războiul l-a aprins
42:25
2 Împ. 25:9
din toate părţile și
42:25
Osea 7:9
n-a înţeles; l-a ars și n-a luat seama.

43

Numai Domnul răscumpără pe Israel

431Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut

43:1
Vers. 7.
, Iacove, și Cel ce te-a întocmit
43:1
Vers. 21. Cap. 44:2,21,24.
, Israele: „Nu te teme de nimic, căci
43:1
Cap. 44:6.
Eu te izbăvesc, te chem
43:1
Cap. 42:6;
pe nume: ești al Meu. 2Dacă
43:2
Ps. 66:12
91:3
vei trece prin ape, Eu voi fi cu
43:2
Deut. 31:6,8
tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge
43:2
Dan. 3:25,27
prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. 3Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru
43:3
Prov. 11:8
21:18
răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. 4De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că ești preţuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viaţa ta. 5Nu
43:5
Cap. 41:10,14;
te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. 6Voi zice miazănopţii: ‘Dă încoace!’ și miazăzilei: ‘Nu opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate și fiicele de la marginea pământului: 7pe toţi cei ce poartă
43:7
Cap. 63:19.
Numele Meu și pe care i-am făcut
43:7
Ps. 100:3Ioan 3:3,52 Cor. 5:17Efes. 2:10
spre slava Mea, pe care i-am întocmit
43:7
Vers. 1.
și i-am alcătuit.’” 8Scoate
43:8
Cap. 6:9;
afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. 9Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele! Cine
43:9
Cap. 41:21,22,26.
dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-a făcut cele dintâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică: „Adevărat!” 10„Voi
43:10
Cap. 44:8.
sunteţi martorii Mei”, zice Domnul, „voi și
43:10
Cap. 42:1;
Robul Meu pe care L-am ales, ca să știţi, ca să Mă credeţi și să înţelegeţi că Eu sunt: înainte
43:10
Cap. 41:4;
de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după Mine nu va fi, 11Eu, Eu sunt
43:11
Cap. 45:21.
Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mântuitor! 12Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin
43:12
Deut. 32:16Ps. 81:9
între voi; voi
43:12
Cap. 44:8;
Îmi sunteţi martori”, zice Domnul, „că Eu sunt Dumnezeu. 13Eu sunt de la
43:13
Ps. 90:2Ioan 8:58
început și nimeni nu izbăvește din mâna Mea. Când lucrez Eu, cine se poate împotrivi
43:13
Iov 9:12
?” 14Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: „Din pricina voastră trimit pe vrăjmaș împotriva Babilonului și cobor pe toţi fugarii, chiar și pe haldeeni, pe corăbiile cu care se făleau. 15Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.” 16Așa vorbește Domnul, care a croit
43:16
Exod 14:16,22Ps. 77:19
un drum pe mare și o cărare
43:16
Ios. 3:13,16
pe apele cele puternice, 17care a
43:17
Exod 14:4,9,25
scos care și cai, o oștire și războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi și stinși ca un muc de lumânare: 18„Nu vă
43:18
Ier. 16:14
23:7
mai gândiţi la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitaţi la cele vechi! 19Iată, voi face ceva
43:19
2 Cor. 5:17Apoc. 21:5
nou și-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteţi voi oare? Voi face
43:19
Exod 17:6Num. 20:11Deut. 8:15Ps. 78:16
un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. 20Fiarele câmpului Mă vor slăvi, șacalii și struţii, pentru că voi da
43:20
Cap. 48:21.
ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, 21poporul pe
43:21
Ps. 102:18Luca 1:74,75Efes. 1:5,6
care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele. 22Și tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit
43:22
Mal. 1:13
de Mine, Israele! 23Nu
43:23
Amos 5:25
Mi-ai adus oile tale ca ardere-de-tot și nu M-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare, pe care trebuia să Mi le aduci, și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. 24Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale și M-ai obosit
43:24
Cap. 1:14.
cu nelegiuirile tale. 25Eu, Eu îţi șterg
43:25
Cap. 44:22;
fărădelegile, pentru
43:25
Ezec. 36:22
Mine, și
43:25
Cap. 1:18.
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. 26Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbește tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea. 27Cel dintâi tată al tău a păcătuit și învăţătorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea. 28De aceea, am socotit ca niște pângăriţi
43:28
Cap. 47:6.
pe căpeteniile Sfântului Locaș, am
43:28
Ps. 79:4Ier. 24:9Dan. 9:11Zah. 8:13
dat pierzării pe Iacov și batjocurii pe Israel.