Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
43

Numai Domnul răscumpără pe Israel

431Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut

43:1
Vers. 7.

, Iacove, și Cel ce te-a întocmit
43:1
Vers. 21. Cap. 44:2,21,24.

, Israele: „Nu te teme de nimic, căci
43:1
Cap. 44:6.

Eu te izbăvesc, te chem
43:1
Cap. 42:6;
45:4
pe nume: ești al Meu. 2Dacă
43:2
Ps. 66:12
91:3
vei trece prin ape, Eu voi fi cu
43:2
Deut. 31:6,8
tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge
43:2
Dan. 3:25,27
prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. 3Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru
43:3
Prov. 11:8
21:18
răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. 4De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că ești preţuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viaţa ta. 5Nu
43:5
Cap. 41:10,14;
44:2Ier. 30:10,11
46:27,28
te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. 6Voi zice miazănopţii: ‘Dă încoace!’ și miazăzilei: ‘Nu opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate și fiicele de la marginea pământului: 7pe toţi cei ce poartă
43:7
Cap. 63:19.
Iac. 2:7
Numele Meu și pe care i-am făcut
43:7
Ps. 100:3Ioan 3:3,52 Cor. 5:17Efes. 2:10
spre slava Mea, pe care i-am întocmit
43:7
Vers. 1.

și i-am alcătuit.’” 8Scoate
43:8
Cap. 6:9;
42:19Ezec. 12:2
afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. 9Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele! Cine
43:9
Cap. 41:21,22,26.

dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-a făcut cele dintâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică: „Adevărat!” 10„Voi
43:10
Cap. 44:8.

sunteţi martorii Mei”, zice Domnul, „voi și
43:10
Cap. 42:1;
55:4
Robul Meu pe care L-am ales, ca să știţi, ca să Mă credeţi și să înţelegeţi că Eu sunt: înainte
43:10
Cap. 41:4;
44:6
de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după Mine nu va fi, 11Eu, Eu sunt
43:11
Cap. 45:21.
Osea 13:4
Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mântuitor! 12Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin
43:12
Deut. 32:16Ps. 81:9
între voi; voi
43:12
Cap. 44:8;
43:10
Îmi sunteţi martori”, zice Domnul, „că Eu sunt Dumnezeu. 13Eu sunt de la
43:13
Ps. 90:2Ioan 8:58
început și nimeni nu izbăvește din mâna Mea. Când lucrez Eu, cine se poate împotrivi
43:13
Iov 9:12
?” 14Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: „Din pricina voastră trimit pe vrăjmaș împotriva Babilonului și cobor pe toţi fugarii, chiar și pe haldeeni, pe corăbiile cu care se făleau. 15Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.” 16Așa vorbește Domnul, care a croit
43:16
Exod 14:16,22Ps. 77:19
un drum pe mare și o cărare
43:16
Ios. 3:13,16
pe apele cele puternice, 17care a
43:17
Exod 14:4,9,25
scos care și cai, o oștire și războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi și stinși ca un muc de lumânare: 18„Nu vă
43:18
Ier. 16:14
23:7
mai gândiţi la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitaţi la cele vechi! 19Iată, voi face ceva
43:19
2 Cor. 5:17Apoc. 21:5
nou și-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteţi voi oare? Voi face
43:19
Exod 17:6Num. 20:11Deut. 8:15Ps. 78:16
un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. 20Fiarele câmpului Mă vor slăvi, șacalii și struţii, pentru că voi da
43:20
Cap. 48:21.

ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, 21poporul pe
43:21
Ps. 102:18Luca 1:74,75Efes. 1:5,6
care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele. 22Și tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit
43:22
Mal. 1:13
de Mine, Israele! 23Nu
43:23
Amos 5:25
Mi-ai adus oile tale ca ardere-de-tot și nu M-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare, pe care trebuia să Mi le aduci, și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. 24Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale și M-ai obosit
43:24
Cap. 1:14.
Mal. 2:17
cu nelegiuirile tale. 25Eu, Eu îţi șterg
43:25
Cap. 44:22;
48:9Ier. 50:20Fapte 3:19
fărădelegile, pentru
43:25
Ezec. 36:22
Mine, și
43:25
Cap. 1:18.
Ier. 31:34
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. 26Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbește tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea. 27Cel dintâi tată al tău a păcătuit și învăţătorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea. 28De aceea, am socotit ca niște pângăriţi
43:28
Cap. 47:6.
Plâng. 2:2,6,7
pe căpeteniile Sfântului Locaș, am
43:28
Ps. 79:4Ier. 24:9Dan. 9:11Zah. 8:13
dat pierzării pe Iacov și batjocurii pe Israel.