Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
43

Numai Domnul răscumpără pe Israel

431Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut

43:1
Vers. 7.
, Iacove, și Cel ce te-a întocmit
43:1
Vers. 21. Cap. 44:2,21,24.
, Israele: „Nu te teme de nimic, căci
43:1
Cap. 44:6.
Eu te izbăvesc, te chem
43:1
Cap. 42:6;
pe nume: ești al Meu. 2Dacă
43:2
Ps. 66:12
91:3
vei trece prin ape, Eu voi fi cu
43:2
Deut. 31:6,8
tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge
43:2
Dan. 3:25,27
prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. 3Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru
43:3
Prov. 11:8
21:18
răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. 4De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că ești preţuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viaţa ta. 5Nu
43:5
Cap. 41:10,14;
te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. 6Voi zice miazănopţii: ‘Dă încoace!’ și miazăzilei: ‘Nu opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate și fiicele de la marginea pământului: 7pe toţi cei ce poartă
43:7
Cap. 63:19.
Numele Meu și pe care i-am făcut
43:7
Ps. 100:3Ioan 3:3,52 Cor. 5:17Efes. 2:10
spre slava Mea, pe care i-am întocmit
43:7
Vers. 1.
și i-am alcătuit.’” 8Scoate
43:8
Cap. 6:9;
afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. 9Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele! Cine
43:9
Cap. 41:21,22,26.
dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-a făcut cele dintâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică: „Adevărat!” 10„Voi
43:10
Cap. 44:8.
sunteţi martorii Mei”, zice Domnul, „voi și
43:10
Cap. 42:1;
Robul Meu pe care L-am ales, ca să știţi, ca să Mă credeţi și să înţelegeţi că Eu sunt: înainte
43:10
Cap. 41:4;
de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după Mine nu va fi, 11Eu, Eu sunt
43:11
Cap. 45:21.
Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mântuitor! 12Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin
43:12
Deut. 32:16Ps. 81:9
între voi; voi
43:12
Cap. 44:8;
Îmi sunteţi martori”, zice Domnul, „că Eu sunt Dumnezeu. 13Eu sunt de la
43:13
Ps. 90:2Ioan 8:58
început și nimeni nu izbăvește din mâna Mea. Când lucrez Eu, cine se poate împotrivi
43:13
Iov 9:12
?” 14Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: „Din pricina voastră trimit pe vrăjmaș împotriva Babilonului și cobor pe toţi fugarii, chiar și pe haldeeni, pe corăbiile cu care se făleau. 15Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.” 16Așa vorbește Domnul, care a croit
43:16
Exod 14:16,22Ps. 77:19
un drum pe mare și o cărare
43:16
Ios. 3:13,16
pe apele cele puternice, 17care a
43:17
Exod 14:4,9,25
scos care și cai, o oștire și războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi și stinși ca un muc de lumânare: 18„Nu vă
43:18
Ier. 16:14
23:7
mai gândiţi la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitaţi la cele vechi! 19Iată, voi face ceva
43:19
2 Cor. 5:17Apoc. 21:5
nou și-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteţi voi oare? Voi face
43:19
Exod 17:6Num. 20:11Deut. 8:15Ps. 78:16
un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. 20Fiarele câmpului Mă vor slăvi, șacalii și struţii, pentru că voi da
43:20
Cap. 48:21.
ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, 21poporul pe
43:21
Ps. 102:18Luca 1:74,75Efes. 1:5,6
care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele. 22Și tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit
43:22
Mal. 1:13
de Mine, Israele! 23Nu
43:23
Amos 5:25
Mi-ai adus oile tale ca ardere-de-tot și nu M-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare, pe care trebuia să Mi le aduci, și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. 24Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale și M-ai obosit
43:24
Cap. 1:14.
cu nelegiuirile tale. 25Eu, Eu îţi șterg
43:25
Cap. 44:22;
fărădelegile, pentru
43:25
Ezec. 36:22
Mine, și
43:25
Cap. 1:18.
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. 26Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbește tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea. 27Cel dintâi tată al tău a păcătuit și învăţătorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea. 28De aceea, am socotit ca niște pângăriţi
43:28
Cap. 47:6.
pe căpeteniile Sfântului Locaș, am
43:28
Ps. 79:4Ier. 24:9Dan. 9:11Zah. 8:13
dat pierzării pe Iacov și batjocurii pe Israel.

44

441Ascultă acum, Iacove

44:1
Vers. 21. Cap. 41:8;
, robul Meu, Israele, pe care te-am ales! 2Așa vorbește Domnul, care
44:2
Cap. 43:1,7.
te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău: Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul
44:2
Deut. 32:15
Meu, pe care l-am ales. 3Căci voi turna
44:3
Cap. 35:7.
ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale, 4și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. 5Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’ Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui: ‘Al Domnului sunt!’ Și va fi cinstit cu numele lui Israel.” 6Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și
44:6
Vers. 24. Cap. 43:1,14.
Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: „Eu
44:6
Cap. 41:4;
sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și, afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. 7Cine
44:7
Cap. 41:4,22;
a făcut prorocii ca Mine (să spună și să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul și ce are să se întâmple! 8Nu vă temeţi și nu tremuraţi, căci
44:8
Cap. 41:22.
nu ţi-am vestit și nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi
44:8
Cap. 43:10,12.
Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu
44:8
Deut. 4:35,39
32:391 Sam. 2:22 Sam. 22:32
este altă Stâncă, nu cunosc alta!” 9Cei ce
44:9
Cap. 41:24,29.
fac idoli, toţi sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au
44:9
Ps. 115:4
nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. 10Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu
44:10
Ier. 10:5Hab. 2:18
fi tras niciun folos din el? 11Iată, toţi închinătorii lor vor rămâne de rușine
44:11
Ps. 97:745:16
, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni; să se strângă cu toţii, să se înfăţișeze, și tot vor tremura cu toţii și vor fi acoperiţi de rușine. 12Fierarul
44:12
Cap. 40:19;
face o secure, lucrează cu cărbuni și o făţuiește și-i dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea braţului, dar, dacă-i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri. 13Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuiește lemnul cu o rindea și-i însemnează mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. 14Își taie cedri, goruni și stejari, pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi, și ploaia îi face să crească. 15Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, și tot din ei face și un dumnezeu căruia i se închină, își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui! 16O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură; se și încălzește și zice: „Ha! ha! M-am încălzit, simt focul!” 17Cu ce mai rămâne însă face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, i se închină, îl cheamă și strigă: „Mântuiește-mă, căci tu ești dumnezeul meu!” 18Ei
44:18
Cap. 45:20.
nu pricep și nu înţeleg, căci li s-au lipit
44:18
2 Tes. 2:11
ochii, ca să nu vadă, și inima, ca să nu înţeleagă. 19Niciunul nu intră în sine
44:19
Cap. 46:8.
însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică: „Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o. Și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?” 20El se hrănește cu cenușă, inima
44:20
Osea 4:12Rom. 1:212 Tes. 2:11
lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică: „N-am oare o minciună în mână?” 21„Ţine minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul
44:21
Vers. 1,2.
Meu. Eu te-am făcut, tu ești robul Meu, Israele, nu Mă uita! 22Eu îţi șterg
44:22
Cap. 43:25.
fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu
44:22
Cap. 43:1;
te-am răscumpărat.” 23Bucuraţi-vă
44:23
Ps. 69:34
96:11,1249:13Ier. 51:48Apoc. 18:20
, ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunaţi de veselie, adâncimi ale pământului! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Și voi, pădurilor, cu toţi copacii voștri! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Și-a arătat slava în Israel. 24Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul
44:24
Cap. 43:14;
tău, Cel ce
44:24
Cap. 43:1.
te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu
44:24
Iov 9:8Ps. 104:242:5
45:12
51:13
singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine? 25Eu zădărnicesc
44:25
Cap. 47:13.
semnele prorocilor
44:25
Ier. 50:36
mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi și
44:25
1 Cor. 1:20
le prefac știinţa în nebunie. 26Dar
44:26
Zah. 1:6
întăresc cuvântul robului Meu și împlinesc ce prorocesc trimișii Mei; Eu zic despre Ierusalim: ‘Va fi locuit’ și despre cetăţile lui Iuda: ‘Vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile.’ 27Eu
44:27
Ier. 50:38
51:32,36
zic adâncului: ‘Usucă-te și îţi voi seca râurile.’ 28Eu zic despre Cirus: ‘El este păstorul Meu și el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: «Să fie
44:28
2 Cron. 36:22,23Ezra 1:1
zidit iarăși!» și despre Templu: «Să i se pună temeliile!»’”

45

451Așa vorbește Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână

45:1
Cap. 41:13.
ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca
45:1
Cap. 41:2.
să nu se mai închidă: 2„Eu voi merge înaintea ta, voi
45:2
Cap. 40:4.
netezi drumurile muntoase, voi sfărâma
45:2
Ps. 107:16
ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. 3Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca
45:3
Cap. 41:23.
să știi că Eu sunt Domnul, care te chem pe
45:3
Exod 33:12,17
nume, Dumnezeul lui Israel. 4Din dragoste pentru robul Meu Iacov
45:4
Cap. 44:1.
și pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte
45:4
1 Tes. 4:5
ca tu să Mă cunoști. 5Eu sunt
45:5
Deut. 4:35,39
32:39
Domnul, și
45:5
Vers. 14,18,21,22.
nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. Eu
45:5
Ps. 18:32,39
te-am încins înainte ca tu să Mă cunoști, 6ca
45:6
Ps. 102:15Mal. 1:11
să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, și nu este altul. 7Eu întocmesc lumina și fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc restriștea
45:7
Amos 3:6
, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. 8Să picure
45:8
Ps. 72:3
85:11
cerurile de sus și să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri. 9Vai de cine se ceartă cu Făcătorul
45:9
Cap. 64:8.
său! Un ciob dintre cioburile pământului! Oare lutul
45:9
Cap. 29:16.
zice el celui ce-l făţuiește: ‘Ce faci?’ și lucrarea ta zice ea despre tine: ‘El n-are mâini’? 10Vai de cine zice tatălui său: ‘Pentru ce m-ai născut?’ și mamei sale: ‘Pentru ce m-ai făcut?’” 11Așa vorbește Domnul, Sfântul lui Israel și Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii
45:11
Ier. 31:9
Mei și pentru lucrarea
45:11
Cap. 29:23.
mâinilor Mele? 12Eu
45:12
Cap. 42:5.
am făcut pământul și am făcut
45:12
Gen. 1:26,27
pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile și am așezat toată
45:12
Gen. 2:1
oștirea lor. 13Eu
45:13
Cap. 41:2.
am ridicat pe Cirus în dreptatea Mea și voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi
45:13
2 Cron. 36:22,23Ezra 1:1
iarăși cetatea și va da drumul prinșilor Mei de război, fără
45:13
Cap. 52:3.
preţ de răscumpărare și fără daruri”, zice Domnul oștirilor. 14Așa vorbește Domnul: „Câștigurile
45:14
Ps. 68:31
72:10,11Zah. 8:22,23
Egiptului și negoţul Etiopiei și al sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite
45:14
Ps. 149:8
, se vor închina înaintea ta și-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai
45:14
1 Cor. 14:25
la tine Se află Dumnezeu și nu
45:14
Vers. 5.
este alt Dumnezeu afară de El.’” 15Dar Tu ești un Dumnezeu care
45:15
Ps. 44:24
Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! 16Toţi sunt rușinaţi și uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii
45:16
Cap. 44:11.
idolilor. 17Dar
45:17
Cap. 26:4;
Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veţi fi nici rușinaţi, nici înfruntaţi în veci. 18Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care
45:18
Cap. 42:5.
a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu
45:18
Vers. 5.
sunt Domnul, și nu este altul! 19Eu n-am vorbit în
45:19
Deut. 30:11
ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu
45:19
Ps. 19:8
119:137,138
, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. 20Strângeţi-vă, veniţi și apropiaţi-vă împreună, voi, cei scăpaţi dintre neamuri! N-au
45:20
Cap. 44:17,18,19;
nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un dumnezeu care nu poate
45:20
Cap. 41:22;
să-i mântuiască. 21Spuneţi-le și aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu
45:21
Vers. 5,14,18. Cap. 44:8;
este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. 22Întoarceţi-vă
45:22
Ps. 22:27
65:5
la Mine, și veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul. 23Pe
45:23
Gen. 22:16Evr. 6:13
Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice
45:23
Rom. 14:11Filip. 2:10
genunchi se va pleca înaintea Mea și orice
45:23
Gen. 31:53Deut. 6:13Ps. 63:11
limbă va jura pe Mine. 24‘Numai în Domnul’, Mi se va zice, ‘locuiesc dreptatea
45:24
Ier. 23:51 Cor. 1:30
și puterea; la El vor veni și vor fi înfruntaţi toţi
45:24
Cap. 41:11.
cei ce erau mâniaţi împotriva Lui. 25În
45:25
Vers. 17.
Domnul vor fi făcuţi
45:25
1 Cor. 1:31
neprihăniţi și proslăviţi toţi urmașii lui Israel.’