Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
44

441Ascultă acum, Iacove

44:1
Vers. 21. Cap. 41:8;
43:1Ier. 30:10
46:27,28
, robul Meu, Israele, pe care te-am ales! 2Așa vorbește Domnul, care
44:2
Cap. 43:1,7.

te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău: Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul
44:2
Deut. 32:15
Meu, pe care l-am ales. 3Căci voi turna
44:3
Cap. 35:7.
Ioel 2:28Ioan 7:38Fapte 2:18
ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale, 4și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. 5Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’ Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui: ‘Al Domnului sunt!’ Și va fi cinstit cu numele lui Israel.” 6Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și
44:6
Vers. 24. Cap. 43:1,14.

Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: „Eu
44:6
Cap. 41:4;
48:12Apoc. 1:8,17
22:13
sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și, afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. 7Cine
44:7
Cap. 41:4,22;
45:21
a făcut prorocii ca Mine (să spună și să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul și ce are să se întâmple! 8Nu vă temeţi și nu tremuraţi, căci
44:8
Cap. 41:22.

nu ţi-am vestit și nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi
44:8
Cap. 43:10,12.

Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu
44:8
Deut. 4:35,39
32:391 Sam. 2:22 Sam. 22:32
este altă Stâncă, nu cunosc alta!” 9Cei ce
44:9
Cap. 41:24,29.

fac idoli, toţi sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au
44:9
Ps. 115:4
nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. 10Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu
44:10
Ier. 10:5Hab. 2:18
fi tras niciun folos din el? 11Iată, toţi închinătorii lor vor rămâne de rușine
44:11
Ps. 97:745:16
, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni; să se strângă cu toţii, să se înfăţișeze, și tot vor tremura cu toţii și vor fi acoperiţi de rușine. 12Fierarul
44:12
Cap. 40:19;
41:6Ier. 10:3
face o secure, lucrează cu cărbuni și o făţuiește și-i dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea braţului, dar, dacă-i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri. 13Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuiește lemnul cu o rindea și-i însemnează mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. 14Își taie cedri, goruni și stejari, pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi, și ploaia îi face să crească. 15Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, și tot din ei face și un dumnezeu căruia i se închină, își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui! 16O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură; se și încălzește și zice: „Ha! ha! M-am încălzit, simt focul!” 17Cu ce mai rămâne însă face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, i se închină, îl cheamă și strigă: „Mântuiește-mă, căci tu ești dumnezeul meu!” 18Ei
44:18
Cap. 45:20.

nu pricep și nu înţeleg, căci li s-au lipit
44:18
2 Tes. 2:11
ochii, ca să nu vadă, și inima, ca să nu înţeleagă. 19Niciunul nu intră în sine
44:19
Cap. 46:8.

însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică: „Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o. Și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?” 20El se hrănește cu cenușă, inima
44:20
Osea 4:12Rom. 1:212 Tes. 2:11
lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică: „N-am oare o minciună în mână?” 21„Ţine minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul
44:21
Vers. 1,2.

Meu. Eu te-am făcut, tu ești robul Meu, Israele, nu Mă uita! 22Eu îţi șterg
44:22
Cap. 43:25.

fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu
44:22
Cap. 43:1;
48:201 Cor. 6:201 Pet. 1:18,19
te-am răscumpărat.” 23Bucuraţi-vă
44:23
Ps. 69:34
96:11,1249:13Ier. 51:48Apoc. 18:20
, ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunaţi de veselie, adâncimi ale pământului! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Și voi, pădurilor, cu toţi copacii voștri! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Și-a arătat slava în Israel. 24Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul
44:24
Cap. 43:14;
44:6
tău, Cel ce
44:24
Cap. 43:1.

te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu
44:24
Iov 9:8Ps. 104:242:5
45:12
51:13
singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine? 25Eu zădărnicesc
44:25
Cap. 47:13.

semnele prorocilor
44:25
Ier. 50:36
mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi și
44:25
1 Cor. 1:20
le prefac știinţa în nebunie. 26Dar
44:26
Zah. 1:6
întăresc cuvântul robului Meu și împlinesc ce prorocesc trimișii Mei; Eu zic despre Ierusalim: ‘Va fi locuit’ și despre cetăţile lui Iuda: ‘Vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile.’ 27Eu
44:27
Ier. 50:38
51:32,36
zic adâncului: ‘Usucă-te și îţi voi seca râurile.’ 28Eu zic despre Cirus: ‘El este păstorul Meu și el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: «Să fie
44:28
2 Cron. 36:22,23Ezra 1:1
zidit iarăși!» și despre Templu: «Să i se pună temeliile!»’”