Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
44

441Ascultă acum, Iacove

44:1
Vers. 21. Cap. 41:8;
, robul Meu, Israele, pe care te-am ales! 2Așa vorbește Domnul, care
44:2
Cap. 43:1,7.
te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău: Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul
44:2
Deut. 32:15
Meu, pe care l-am ales. 3Căci voi turna
44:3
Cap. 35:7.
ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale, 4și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. 5Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’ Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui: ‘Al Domnului sunt!’ Și va fi cinstit cu numele lui Israel.” 6Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și
44:6
Vers. 24. Cap. 43:1,14.
Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: „Eu
44:6
Cap. 41:4;
sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și, afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. 7Cine
44:7
Cap. 41:4,22;
a făcut prorocii ca Mine (să spună și să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul și ce are să se întâmple! 8Nu vă temeţi și nu tremuraţi, căci
44:8
Cap. 41:22.
nu ţi-am vestit și nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi
44:8
Cap. 43:10,12.
Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu
44:8
Deut. 4:35,39
32:391 Sam. 2:22 Sam. 22:32
este altă Stâncă, nu cunosc alta!” 9Cei ce
44:9
Cap. 41:24,29.
fac idoli, toţi sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au
44:9
Ps. 115:4
nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. 10Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu
44:10
Ier. 10:5Hab. 2:18
fi tras niciun folos din el? 11Iată, toţi închinătorii lor vor rămâne de rușine
44:11
Ps. 97:745:16
, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni; să se strângă cu toţii, să se înfăţișeze, și tot vor tremura cu toţii și vor fi acoperiţi de rușine. 12Fierarul
44:12
Cap. 40:19;
face o secure, lucrează cu cărbuni și o făţuiește și-i dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea braţului, dar, dacă-i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri. 13Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuiește lemnul cu o rindea și-i însemnează mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. 14Își taie cedri, goruni și stejari, pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi, și ploaia îi face să crească. 15Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, și tot din ei face și un dumnezeu căruia i se închină, își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui! 16O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură; se și încălzește și zice: „Ha! ha! M-am încălzit, simt focul!” 17Cu ce mai rămâne însă face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, i se închină, îl cheamă și strigă: „Mântuiește-mă, căci tu ești dumnezeul meu!” 18Ei
44:18
Cap. 45:20.
nu pricep și nu înţeleg, căci li s-au lipit
44:18
2 Tes. 2:11
ochii, ca să nu vadă, și inima, ca să nu înţeleagă. 19Niciunul nu intră în sine
44:19
Cap. 46:8.
însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică: „Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o. Și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?” 20El se hrănește cu cenușă, inima
44:20
Osea 4:12Rom. 1:212 Tes. 2:11
lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică: „N-am oare o minciună în mână?” 21„Ţine minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul
44:21
Vers. 1,2.
Meu. Eu te-am făcut, tu ești robul Meu, Israele, nu Mă uita! 22Eu îţi șterg
44:22
Cap. 43:25.
fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu
44:22
Cap. 43:1;
te-am răscumpărat.” 23Bucuraţi-vă
44:23
Ps. 69:34
96:11,1249:13Ier. 51:48Apoc. 18:20
, ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunaţi de veselie, adâncimi ale pământului! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Și voi, pădurilor, cu toţi copacii voștri! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Și-a arătat slava în Israel. 24Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul
44:24
Cap. 43:14;
tău, Cel ce
44:24
Cap. 43:1.
te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu
44:24
Iov 9:8Ps. 104:242:5
45:12
51:13
singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine? 25Eu zădărnicesc
44:25
Cap. 47:13.
semnele prorocilor
44:25
Ier. 50:36
mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi și
44:25
1 Cor. 1:20
le prefac știinţa în nebunie. 26Dar
44:26
Zah. 1:6
întăresc cuvântul robului Meu și împlinesc ce prorocesc trimișii Mei; Eu zic despre Ierusalim: ‘Va fi locuit’ și despre cetăţile lui Iuda: ‘Vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile.’ 27Eu
44:27
Ier. 50:38
51:32,36
zic adâncului: ‘Usucă-te și îţi voi seca râurile.’ 28Eu zic despre Cirus: ‘El este păstorul Meu și el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: «Să fie
44:28
2 Cron. 36:22,23Ezra 1:1
zidit iarăși!» și despre Templu: «Să i se pună temeliile!»’”

45

451Așa vorbește Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână

45:1
Cap. 41:13.
ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca
45:1
Cap. 41:2.
să nu se mai închidă: 2„Eu voi merge înaintea ta, voi
45:2
Cap. 40:4.
netezi drumurile muntoase, voi sfărâma
45:2
Ps. 107:16
ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. 3Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca
45:3
Cap. 41:23.
să știi că Eu sunt Domnul, care te chem pe
45:3
Exod 33:12,17
nume, Dumnezeul lui Israel. 4Din dragoste pentru robul Meu Iacov
45:4
Cap. 44:1.
și pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte
45:4
1 Tes. 4:5
ca tu să Mă cunoști. 5Eu sunt
45:5
Deut. 4:35,39
32:39
Domnul, și
45:5
Vers. 14,18,21,22.
nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. Eu
45:5
Ps. 18:32,39
te-am încins înainte ca tu să Mă cunoști, 6ca
45:6
Ps. 102:15Mal. 1:11
să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, și nu este altul. 7Eu întocmesc lumina și fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc restriștea
45:7
Amos 3:6
, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. 8Să picure
45:8
Ps. 72:3
85:11
cerurile de sus și să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri. 9Vai de cine se ceartă cu Făcătorul
45:9
Cap. 64:8.
său! Un ciob dintre cioburile pământului! Oare lutul
45:9
Cap. 29:16.
zice el celui ce-l făţuiește: ‘Ce faci?’ și lucrarea ta zice ea despre tine: ‘El n-are mâini’? 10Vai de cine zice tatălui său: ‘Pentru ce m-ai născut?’ și mamei sale: ‘Pentru ce m-ai făcut?’” 11Așa vorbește Domnul, Sfântul lui Israel și Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii
45:11
Ier. 31:9
Mei și pentru lucrarea
45:11
Cap. 29:23.
mâinilor Mele? 12Eu
45:12
Cap. 42:5.
am făcut pământul și am făcut
45:12
Gen. 1:26,27
pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile și am așezat toată
45:12
Gen. 2:1
oștirea lor. 13Eu
45:13
Cap. 41:2.
am ridicat pe Cirus în dreptatea Mea și voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi
45:13
2 Cron. 36:22,23Ezra 1:1
iarăși cetatea și va da drumul prinșilor Mei de război, fără
45:13
Cap. 52:3.
preţ de răscumpărare și fără daruri”, zice Domnul oștirilor. 14Așa vorbește Domnul: „Câștigurile
45:14
Ps. 68:31
72:10,11Zah. 8:22,23
Egiptului și negoţul Etiopiei și al sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite
45:14
Ps. 149:8
, se vor închina înaintea ta și-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai
45:14
1 Cor. 14:25
la tine Se află Dumnezeu și nu
45:14
Vers. 5.
este alt Dumnezeu afară de El.’” 15Dar Tu ești un Dumnezeu care
45:15
Ps. 44:24
Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! 16Toţi sunt rușinaţi și uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii
45:16
Cap. 44:11.
idolilor. 17Dar
45:17
Cap. 26:4;
Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veţi fi nici rușinaţi, nici înfruntaţi în veci. 18Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care
45:18
Cap. 42:5.
a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu
45:18
Vers. 5.
sunt Domnul, și nu este altul! 19Eu n-am vorbit în
45:19
Deut. 30:11
ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu
45:19
Ps. 19:8
119:137,138
, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. 20Strângeţi-vă, veniţi și apropiaţi-vă împreună, voi, cei scăpaţi dintre neamuri! N-au
45:20
Cap. 44:17,18,19;
nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un dumnezeu care nu poate
45:20
Cap. 41:22;
să-i mântuiască. 21Spuneţi-le și aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu
45:21
Vers. 5,14,18. Cap. 44:8;
este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. 22Întoarceţi-vă
45:22
Ps. 22:27
65:5
la Mine, și veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul. 23Pe
45:23
Gen. 22:16Evr. 6:13
Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice
45:23
Rom. 14:11Filip. 2:10
genunchi se va pleca înaintea Mea și orice
45:23
Gen. 31:53Deut. 6:13Ps. 63:11
limbă va jura pe Mine. 24‘Numai în Domnul’, Mi se va zice, ‘locuiesc dreptatea
45:24
Ier. 23:51 Cor. 1:30
și puterea; la El vor veni și vor fi înfruntaţi toţi
45:24
Cap. 41:11.
cei ce erau mâniaţi împotriva Lui. 25În
45:25
Vers. 17.
Domnul vor fi făcuţi
45:25
1 Cor. 1:31
neprihăniţi și proslăviţi toţi urmașii lui Israel.’

46

461Bel se prăbușește

46:1
Cap. 21:9.
, Nebo cade; idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace; idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară
46:1
Ier. 10:5
pentru vita obosită! 2Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara; ei înșiși
46:2
Ier. 48:7
se duc în robie. 3Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov și toată rămășiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe
46:3
Exod 17:4Deut. 1:31
32:11Ps. 71:6
care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră: 4până la bătrâneţea voastră Eu
46:4
Ps. 102:27Mal. 3:6
voi fi Același, până la cărunteţele voastre vă voi
46:4
Ps. 48:14
71:18
sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. 5Cu
46:5
Cap. 40:18,25.
cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna și Mă veţi potrivi? 6Ei
46:6
Cap. 40:19;
varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă; tocmesc un argintar să facă un dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. 7Îl
46:7
Ier. 10:5
poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui; acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă
46:7
Cap. 45:20.
la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. 8Ţineţi
46:8
Cap. 44:19;
minte aceste lucruri și fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoșilor! 9Aduceţi-vă
46:9
Deut. 32:7
aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul
46:9
Cap. 45:5,21.
, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. 10Eu
46:10
Cap. 45:21.
am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ‘Hotărârile
46:10
Ps. 33:11Prov. 19:21
21:30Fapte 5:39Evr. 6:17
Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.’ 11Eu chem de la
46:11
Cap. 41:2,25.
răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile
46:11
Cap. 44:28;
Mele: da, Eu am
46:11
Num. 23:19
spus și Eu voi împlini; Eu am plănuit și Eu voi înfăptui. 12Ascultaţi-Mă, oameni
46:12
Ps. 76:5
cu inima împietrită, vrăjmași
46:12
Rom. 10:3
ai neprihănirii! 13Eu Îmi apropii
46:13
Cap. 51:5.
neprihănirea: nu este departe; și mântuirea Mea nu
46:13
Hab. 2:3
va zăbovi. Eu voi pune mântuirea
46:13
Cap. 62:11.
Mea în Sion și slava Mea peste Israel.