Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
46

461Bel se prăbușește

46:1
Cap. 21:9.
Ier. 50:2
51:44
, Nebo cade; idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace; idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară
46:1
Ier. 10:5
pentru vita obosită! 2Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara; ei înșiși
46:2
Ier. 48:7
se duc în robie. 3Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov și toată rămășiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe
46:3
Exod 17:4Deut. 1:31
32:11Ps. 71:6
care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră: 4până la bătrâneţea voastră Eu
46:4
Ps. 102:27Mal. 3:6
voi fi Același, până la cărunteţele voastre vă voi
46:4
Ps. 48:14
71:18
sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. 5Cu
46:5
Cap. 40:18,25.

cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna și Mă veţi potrivi? 6Ei
46:6
Cap. 40:19;
41:6
44:12,19Ier. 10:3
varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă; tocmesc un argintar să facă un dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. 7Îl
46:7
Ier. 10:5
poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui; acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă
46:7
Cap. 45:20.

la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. 8Ţineţi
46:8
Cap. 44:19;
47:4
minte aceste lucruri și fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoșilor! 9Aduceţi-vă
46:9
Deut. 32:7
aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul
46:9
Cap. 45:5,21.

, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. 10Eu
46:10
Cap. 45:21.

am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ‘Hotărârile
46:10
Ps. 33:11Prov. 19:21
21:30Fapte 5:39Evr. 6:17
Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.’ 11Eu chem de la
46:11
Cap. 41:2,25.

răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile
46:11
Cap. 44:28;
45:13
Mele: da, Eu am
46:11
Num. 23:19
spus și Eu voi împlini; Eu am plănuit și Eu voi înfăptui. 12Ascultaţi-Mă, oameni
46:12
Ps. 76:5
cu inima împietrită, vrăjmași
46:12
Rom. 10:3
ai neprihănirii! 13Eu Îmi apropii
46:13
Cap. 51:5.
Rom. 1:17
3:21
neprihănirea: nu este departe; și mântuirea Mea nu
46:13
Hab. 2:3
va zăbovi. Eu voi pune mântuirea
46:13
Cap. 62:11.

Mea în Sion și slava Mea peste Israel.