Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
48

Vechile și noile prorocii

481Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel și care

48:1
Ps. 68:26
aţi ieșit din apele lui Iuda, voi, care
48:1
Deut. 6:13Ţef. 1:5
aţi jurat pe Numele Domnului și care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar
48:1
Ier. 4:2
5:2
nu în adevăr, nici cu neprihănire! 2Căci ei își trag numele de la
48:2
Cap. 52:1.

cetatea sfântă și se
48:2
Mica 3:11Rom. 2:17
bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui Nume este Domnul oștirilor. 3De multă vreme am făcut
48:3
Cap. 41:22;
42:9
43:9
44:7,8
45:21
46:9,10
cele dintâi prorocii, din gura Mea au ieșit, și Eu le-am vestit: deodată am lucrat și
48:3
Ios. 21:45
s-au împlinit. 4Știind că ești împietrit, că grumazul
48:4
Exod 32:9Deut. 31:27
îţi este un drug de fier și că ai o frunte de aramă, 5ţi-am
48:5
Vers. 3.

vestit de mult aceste lucruri, ţi le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poţi să zici: ‘Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!’ 6Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Și nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. 7Ele se fac în timpul de faţă și nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoștinţă despre ele, ca să nu poţi zice: ‘Iată că le știam.’ 8Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut și nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele, căci știam că ai să fii necredincios și că din
48:8
Ps. 58:3
naștere ai fost numit răzvrătit. 9Din
48:9
Ps. 79:9
106:8Ezec. 20:9,14,22,44
pricina Numelui Meu sunt îndelung
48:9
Ps. 78:38
răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc. 10Iată, te-am pus în cuptor
48:10
Ps. 66:10
, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei. 11Din
48:11
Vers. 9.

dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum
48:11
Deut. 32:26,27Ezec. 20:9
ar putea fi hulit Numele Meu? Nu
48:11
Cap. 42:8.

voi da altuia slava Mea. 12Ascultă-Mă, Iacove! Și tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu
48:12
Deut. 32:39
sunt Cel dintâi și tot Eu sunt și Cel
48:12
Cap. 41:4;
44:6Apoc. 1:17
22:13
din urmă. 13Mâna
48:13
Ps. 102:25
Mea a întemeiat pământul și dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am
48:13
Cap. 40:26.

chemat, s-au și înfăţișat îndată. 14Strângeţi-vă
48:14
Cap. 41:22;
43:9
44:7
45:20,21
cu toţii și ascultaţi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubește Domnul
48:14
Cap. 45:1.

va împlini voia
48:14
Cap. 44:28.

Lui împotriva Babilonului și braţul lui va apăsa asupra haldeenilor. 15Eu am vorbit și Eu
48:15
Cap. 45:1.

l-am și chemat; Eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti. 16Apropiaţi-vă de Mine și ascultaţi! De la început, n-am
48:16
Cap. 45:19.

vorbit în ascuns, de la obârșia acestor lucruri am fost de faţă. Și acum, Domnul
48:16
Cap. 61:1-3.
Zah. 2:8,9,11
Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.” 17Așa vorbește Domnul
48:17
Cap. 43:14;
44:6,24
, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos și te călăuzesc
48:17
Ps. 32:8
pe calea pe care trebuie să mergi! 18O
48:18
Deut. 32:29Ps. 81:13
, de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci
48:18
Ps. 119:165
pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta, ca valurile mării! 19Sămânţa
48:19
Gen. 22:17Osea 1:10
ta ar fi fost ca nisipul și roadele pântecelui tău, ca boabele de nisip; numele tău n-ar fi fost șters și nimicit înaintea Mea. 20Ieșiţi
48:20
Cap. 52:11.
Ier. 50:8
51:6,45Zah. 2:6,7Apoc. 18:4
din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeenilor! Vestiţi, trâmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de știre până la capătul pământului, spuneţi: ‘Domnul a răscumpărat
48:20
Exod 19:4,5,6
pe robul Său Iacov! 21Și nu vor suferi de sete
48:21
Cap. 41:17,18.

în pustiurile în care-i va duce, ci va face
48:21
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 105:41
să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca și va curge apa.’ 22Cei răi n-au pace
48:22
Cap. 57:21.

”, zice Domnul.