Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
49

Lumina neamurilor

491„Ascultaţi-Mă

49:1
Cap. 41:1.

, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul
49:1
Vers. 5.
Ier. 1:5Mat. 1:20,24Luca 1:15,31Ioan 10:36Gal. 1:15
M-a chemat din sânul mamei și M-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. 2Mi-a făcut gura
49:2
Cap. 11:1;
51:16Osea 6:5Evr. 4:12Apoc. 1:16
ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu
49:2
Cap. 51:16.

umbra mâinii Lui și M-a făcut o
49:2
Ps. 45:5
săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi 3și Mi-a zis: ‘Israele, Tu ești Robul
49:3
Cap. 42:1.
Zah. 3:8
Meu în care
49:3
Cap. 44:23.
Ioan 13:31
15:8Efes. 1:6
Mă voi slăvi.’ 4Și
49:4
Ezec. 3:19
Eu Mă gândeam: ‘Degeaba am muncit, în zadar și fără folos Mi-am istovit puterea.’ Dar dreptul Meu este la Domnul, și răsplata Mea la Dumnezeul Meu. 5Și, acum, Domnul vorbește, El, care
49:5
Vers. 1.

M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă
49:5
Mat. 23:37
împrăștiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, și Dumnezeul Meu este tăria Mea. 6El zice: ‘Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina
49:6
Cap. 42:6;
60:3Luca 2:32Fapte 13:47
26:18
neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’” 7Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către
49:7
Cap. 53:3.
Mat. 26:67
Cel dispreţuit și urât de popor, către Robul celor puternici: „Împăraţii
49:7
Ps. 72:10,11
vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales.”

Așezarea din nou a lui Israel

8Așa vorbește mai departe Domnul: „La

49:8
Ps. 69:132 Cor. 6:2
vremea îndurării Te voi asculta și în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi și Te voi pune
49:8
Cap. 42:6.

să faci legământ cu poporul, să ridici ţara și să împarţi moștenirile pustiite; 9să spui prinșilor
49:9
Cap. 42:7.
Zah. 9:12
de război: ‘Ieșiţi!’ și celor ce sunt în întuneric: ‘Arătaţi-vă!’ Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. 10Nu le va fi foame
49:10
Apoc. 7:16
, nici nu le va fi sete; nu-i
49:10
Ps. 121:6
va bate arșiţa, nici soarele, căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi
49:10
Ps. 23:2
și-i va duce la izvoare de ape. 11Voi
49:11
Cap. 40:4.

preface toţi munţii Mei în drumuri și drumurile Mele vor fi bine croite.” 12Iată-i
49:12
Cap. 43:5,6.

că vin de departe, unii de la miazănoapte și de la apus, iar alţii din ţara Sinim. 13Bucuraţi-vă
49:13
Cap. 44:23.

, ceruri! Veselește-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său și are milă de nenorociţii Lui. 14Sionul zicea
49:14
Cap. 40:27.

: „M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul!” 15„Poate
49:15
Ps. 103:13Mal. 3:17Mat. 7:11
o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar
49:15
Rom. 11:29
chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip. 16Iată că te-am săpat pe
49:16
Exod 13:9Cânt. 8:6
mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei! 17Fiii tăi aleargă, dar
49:17
Vers. 19.

cei ce te dărâmaseră și te pustiiseră vor ieși din mijlocul tău. 18Ridică-ţi
49:18
Cap. 60:4.

ochii de jur împrejur și privește: toţi aceștia se strâng, vin la tine. Pe viaţa Mea”, zice Domnul, „că te vei îmbrăca cu toţi aceștia ca
49:18
Prov. 17:6
și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. 19Căci locurile tale pustiite și pustii, ţara ta nimicită, vor
49:19
Cap. 54:1,2.
Zah. 2:4
10:10
fi strâmte pentru locuitorii tăi, și cei ce voiau să te mănânce se vor depărta. 20Fiii
49:20
Cap. 60:4.

aceștia de care ai fost lipsit
49:20
Mat. 3:9Rom. 11:11
vor spune mereu la urechile tale: ‘Locul este prea strâmt pentru mine; fă-mi loc, ca să pot să mă așez!’ 21Și vei zice în inima ta: ‘Cine mi i-a născut? Căci eram fără copii și stearpă; eram roabă, izgonită. Cine i-a crescut? Rămăsesem singură. Unde erau aceștia?’” 22De aceea, așa
49:22
Cap. 60:4;
66:20
vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor și vor duce pe fiicele tale pe umeri. 23Te vor hrăni împăraţi
49:23
Ps. 72:11
și împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina cu faţa la pământ înaintea ta și vor linge
49:23
Ps. 72:9Mica 7:17
ţărâna de pe picioarele tale, ca să știi că Eu sunt Domnul și că
49:23
Ps. 34:22Rom. 5:5
9:33
10:11
cei ce nădăjduiesc în Mine nu vor fi daţi de rușine.” 24Se poate
49:24
Mat. 12:29Luca 11:21,22
lua prada celui puternic? Și poate să scape cel prins din prinsoare? 25„Da”, zice Domnul, „prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. 26Eu voi da
49:26
Cap. 9:20.

asupritorilor tăi să-și mănânce carnea și se vor îmbăta ca de must de însuși sângele
49:26
Apoc. 14:20
16:6
lor. Și va
49:26
Ps. 9:16
ști orice făptură că Eu sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.”