Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
50

Robul Domnului, batjocorit și ajutat

501Așa vorbește Domnul: „Unde este cartea

50:1
Deut. 24:1Ier. 3:8Osea 2:2
de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce M-au împrumutat
50:1
2 Împ. 4:1Mat. 18:25
v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi
50:1
Cap. 52:3.

și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. 2Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când
50:2
Prov. 1:24Ier. 7:13
35:15
am strigat? Este mâna
50:2
Num. 11:23
Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu
50:2
Ps. 106:9Zah. 1:4
mustrarea Mea, Eu usuc
50:2
Exod 14:21
marea și prefac râurile
50:2
Ios. 3:16
în pustie; peștii
50:2
Exod 7:18,21
lor se strică din lipsă de apă și pier de sete! 3Îmbrac
50:3
Exod 10:21
cerurile cu negura de jale și
50:3
Apoc. 6:12
le învelesc cu un sac.” 4„Domnul
50:4
Exod 4:11
Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel
50:4
Mat. 11:28
doborât de întristare. El Îmi trezește în fiecare dimineaţă, El Îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă niște ucenici. 5Domnul Dumnezeu Mi-a
50:5
Ps. 40:6,7,8
deschis urechea și nu M-am împotrivit
50:5
Mat. 26:39Ioan 14:31Filip. 2:8Evr. 10:5
, nici nu M-am tras înapoi. 6Mi-am dat spatele
50:6
Mat. 26:67
27:26Ioan 18:22
înaintea celor ce Mă loveau și obrajii
50:6
Plâng. 3:30
înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări și de scuipări. 7Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am rușinat, de aceea Mi-am făcut
50:7
Ezec. 3:8,9
faţa ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. 8Cel ce Mă îndreptăţește este aproape
50:8
Rom. 8:32-34
: cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţișăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine! 9Iată
50:9
Iov 13:28Ps. 102:26
, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia
50:9
Cap. 51:8.

îi va mânca. 10Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în
50:10
Ps. 23:4
întuneric și n-are lumină să
50:10
2 Cron. 20:20Ps. 20:7
se încreadă în Numele Domnului și să se bizuiască pe Dumnezeul lui! 11Iar voi toţi, care aprindeţi focul și puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-aţi aprins! Din
50:11
Ioan 9:39
mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri
50:11
Ps. 16:4
.”