Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
51

Izbăvirea și întoarcerea

511„Ascultaţi-Mă

51:1
Vers. 7.

, voi
51:1
Rom. 9:30,31,32
, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoși. 2Uitaţi-vă
51:2
Rom. 4:1,16Evr. 11:11,12
la părintele vostru Avraam și spre Sara, care v-a născut, căci
51:2
Gen. 12:1,2
l-am chemat când era numai el singur, l-am
51:2
Gen. 24:1,35
binecuvântat și înmulţit. 3Tot astfel, Domnul are milă
51:3
Ps. 102:13
de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca
51:3
Gen. 13:10Ioel 2:3
un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulţumiri și cântări de laudă. 4Ia aminte spre Mine dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci
51:4
Cap. 2:3;
42:4
din Mine va ieși Legea și voi pune Legea Mea lumină
51:4
Cap. 42:6.

popoarelor. 5Neprihănirea
51:5
Cap. 46:13;
56:1Rom. 1:16,17
Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, și braţele
51:5
Ps. 67:4
98:9
Mele vor judeca popoarele, ostroavele
51:5
Cap. 60:9.

vor nădăjdui în Mine și se vor încrede în
51:5
Rom. 1:16
braţul Meu. 6Ridicaţi
51:6
Cap. 40:26.

ochii spre cer și priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile
51:6
Ps. 102:26Mat. 24:352 Pet. 3:10,12
vor pieri ca un fum, pământul
51:6
Cap. 50:9.

se va preface în zdrenţe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște, dar mântuirea Mea va dăinui în veci și neprihănirea Mea nu va avea sfârșit. 7Ascultaţi-Mă
51:7
Vers. 1.

, voi, care cunoașteţi neprihănirea, popor care ai în
51:7
Ps. 37:31
inimă Legea Mea! Nu
51:7
Mat. 10:28Fapte 5:41
te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor! 8Căci
51:8
Cap. 50:9.

îi va mânca molia ca pe o haină și-i va roade viermele cum roade lâna, dar neprihănirea Mea va dăinui în veci și mântuirea Mea se va întinde din veac în veac.” 9Trezește-te
51:9
Ps. 44:23
, trezește-te și îmbracă-te
51:9
Ps. 93:1Apoc. 11:17
cu putere, braţ al Domnului! Trezește-te, ca
51:9
Ps. 44:1
în zilele de odinioară și în veacurile din vechime! Oare
51:9
Iov 26:12
n-ai doborât Tu Egiptul
51:9
Ps. 87:4
89:10
și n-ai străpuns balaurul
51:9
Ps. 74:13,14Ezec. 29:3
? 10Nu ești Tu Acela care ai uscat
51:10
Exod 14:21
marea, apele adâncului celui mare, și ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi? 11Astfel, cei
51:11
Cap. 35:10.

răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă și o bucurie veșnică le va încununa capul; îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. 12„Eu, Eu vă mângâi
51:12
Vers. 3.
2 Cor. 1:3
. Dar cine ești tu, ca să te temi de
51:12
Ps. 118:6
omul cel muritor și de fiul omului, care trece ca iarba
51:12
Cap. 40:6.
1 Pet. 1:24
, 13și să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care
51:13
Iov 9:8Ps. 104:242:5
44:24
a întins cerurile și a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde
51:13
Iov 20:7
este mânia asupritorului? 14În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu
51:14
Zah. 9:11
va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. 15Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care
51:15
Iov 26:12Ps. 74:13Ier. 31:35
stârnesc marea și fac să-i urle valurile și al cărui Nume este Domnul oștirilor. 16Eu pun
51:16
Deut. 18:18Ioan 3:34
cuvintele Mele în gura ta și te acopăr
51:16
Cap. 49:2.

cu umbra mâinii Mele, ca să întind
51:16
Cap. 65:17;
66:22
ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului: ‘Tu ești poporul Meu!’” 17Trezește-te
51:17
Cap. 52:1.

, trezește-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai
51:17
Iov 21:20Ier. 25:15,16
băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut
51:17
Deut. 28:28,34Ps. 60:3
75:8Ezec. 23:32-34Zah. 12:2Apoc. 14:10
, ai sorbit până în fund potirul ameţelii! 18Căci nu este niciunul care să-l călăuzească din toţi copiii pe care i-a născut, nu este niciunul care să-l ia de mână din toţi copiii pe care i-a crescut. 19Amândouă aceste lucruri ţi s-au întâmplat
51:19
Cap. 47:9.

– dar cine te va plânge? – pustiirea și dărăpănarea, foametea și sabia: cum
51:19
Amos 7:2
să te mângâi eu? 20Fiii
51:20
Plâng. 2:11,12
tăi, leșinaţi, zăceau în toate colţurile uliţelor, ca cerbul într-un laţ, plini de mânia Domnului și de mustrarea Dumnezeului tău. 21De aceea, nenorocitule, beat ce ești, dar
51:21
Vers. 17.
Plâng. 3:15
nu de vin, ascultă: 22Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care
51:22
Ier. 50:34
apără pe poporul Lui: „Iată că îţi iau din mână potirul ameţelii, potirul mâniei Mele, ca să nu mai bei din el, 23și îl
51:23
Ier. 25:17,26,28Zah. 12:2
voi pune în mâna asupritorilor tăi, care
51:23
Ps. 66:11,12
îţi ziceau: ‘Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!’ Îţi făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliţă pentru trecători.”