Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
51

Izbăvirea și întoarcerea

511„Ascultaţi-Mă

51:1
Vers. 7.
, voi
51:1
Rom. 9:30,31,32
, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoși. 2Uitaţi-vă
51:2
Rom. 4:1,16Evr. 11:11,12
la părintele vostru Avraam și spre Sara, care v-a născut, căci
51:2
Gen. 12:1,2
l-am chemat când era numai el singur, l-am
51:2
Gen. 24:1,35
binecuvântat și înmulţit. 3Tot astfel, Domnul are milă
51:3
Ps. 102:13
de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca
51:3
Gen. 13:10Ioel 2:3
un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulţumiri și cântări de laudă. 4Ia aminte spre Mine dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci
51:4
Cap. 2:3;
din Mine va ieși Legea și voi pune Legea Mea lumină
51:4
Cap. 42:6.
popoarelor. 5Neprihănirea
51:5
Cap. 46:13;
Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, și braţele
51:5
Ps. 67:4
98:9
Mele vor judeca popoarele, ostroavele
51:5
Cap. 60:9.
vor nădăjdui în Mine și se vor încrede în
51:5
Rom. 1:16
braţul Meu. 6Ridicaţi
51:6
Cap. 40:26.
ochii spre cer și priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile
51:6
Ps. 102:26Mat. 24:352 Pet. 3:10,12
vor pieri ca un fum, pământul
51:6
Cap. 50:9.
se va preface în zdrenţe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște, dar mântuirea Mea va dăinui în veci și neprihănirea Mea nu va avea sfârșit. 7Ascultaţi-Mă
51:7
Vers. 1.
, voi, care cunoașteţi neprihănirea, popor care ai în
51:7
Ps. 37:31
inimă Legea Mea! Nu
51:7
Mat. 10:28Fapte 5:41
te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor! 8Căci
51:8
Cap. 50:9.
îi va mânca molia ca pe o haină și-i va roade viermele cum roade lâna, dar neprihănirea Mea va dăinui în veci și mântuirea Mea se va întinde din veac în veac.” 9Trezește-te
51:9
Ps. 44:23
, trezește-te și îmbracă-te
51:9
Ps. 93:1Apoc. 11:17
cu putere, braţ al Domnului! Trezește-te, ca
51:9
Ps. 44:1
în zilele de odinioară și în veacurile din vechime! Oare
51:9
Iov 26:12
n-ai doborât Tu Egiptul
51:9
Ps. 87:4
89:10
și n-ai străpuns balaurul
51:9
Ps. 74:13,14Ezec. 29:3
? 10Nu ești Tu Acela care ai uscat
51:10
Exod 14:21
marea, apele adâncului celui mare, și ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi? 11Astfel, cei
51:11
Cap. 35:10.
răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă și o bucurie veșnică le va încununa capul; îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. 12„Eu, Eu vă mângâi
51:12
Vers. 3.
. Dar cine ești tu, ca să te temi de
51:12
Ps. 118:6
omul cel muritor și de fiul omului, care trece ca iarba
51:12
Cap. 40:6.
, 13și să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care
51:13
Iov 9:8Ps. 104:242:5
44:24
a întins cerurile și a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde
51:13
Iov 20:7
este mânia asupritorului? 14În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu
51:14
Zah. 9:11
va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. 15Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care
51:15
Iov 26:12Ps. 74:13Ier. 31:35
stârnesc marea și fac să-i urle valurile și al cărui Nume este Domnul oștirilor. 16Eu pun
51:16
Deut. 18:18Ioan 3:34
cuvintele Mele în gura ta și te acopăr
51:16
Cap. 49:2.
cu umbra mâinii Mele, ca să întind
51:16
Cap. 65:17;
ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului: ‘Tu ești poporul Meu!’” 17Trezește-te
51:17
Cap. 52:1.
, trezește-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai
51:17
Iov 21:20Ier. 25:15,16
băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut
51:17
Deut. 28:28,34Ps. 60:3
75:8Ezec. 23:32-34Zah. 12:2Apoc. 14:10
, ai sorbit până în fund potirul ameţelii! 18Căci nu este niciunul care să-l călăuzească din toţi copiii pe care i-a născut, nu este niciunul care să-l ia de mână din toţi copiii pe care i-a crescut. 19Amândouă aceste lucruri ţi s-au întâmplat
51:19
Cap. 47:9.
– dar cine te va plânge? – pustiirea și dărăpănarea, foametea și sabia: cum
51:19
Amos 7:2
să te mângâi eu? 20Fiii
51:20
Plâng. 2:11,12
tăi, leșinaţi, zăceau în toate colţurile uliţelor, ca cerbul într-un laţ, plini de mânia Domnului și de mustrarea Dumnezeului tău. 21De aceea, nenorocitule, beat ce ești, dar
51:21
Vers. 17.
nu de vin, ascultă: 22Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care
51:22
Ier. 50:34
apără pe poporul Lui: „Iată că îţi iau din mână potirul ameţelii, potirul mâniei Mele, ca să nu mai bei din el, 23și îl
51:23
Ier. 25:17,26,28Zah. 12:2
voi pune în mâna asupritorilor tăi, care
51:23
Ps. 66:11,12
îţi ziceau: ‘Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!’ Îţi făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliţă pentru trecători.”

52

521Trezește-te, trezește-te

52:1
Cap. 51:9,17.
! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate
52:1
Neem. 11:1Mat. 4:5Apoc. 21:2
sfântă! Căci
52:1
Cap. 58:8;
nu va mai intra în tine niciun
52:1
Apoc. 21:27
om netăiat împrejur sau necurat. 2Scutură-ţi
52:2
Cap. 3:26;
ţărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi
52:2
Zah. 2:7
legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului! 3Căci așa vorbește Domnul: „Fără plată
52:3
Ps. 44:12Ier. 15:13
aţi fost vânduţi și nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.” 4Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Odinioară, poporul Meu s-a coborât să locuiască pentru o vreme în Egipt
52:4
Gen. 46:6Fapte 7:14
, apoi asirianul l-a asuprit fără temei. 5Și acum, ce am să fac aici”, zice Domnul, „când poporul Meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie”, zice Domnul, „și cât e ziulica de mare este batjocorit
52:5
Ezec. 36:20,23Rom. 2:24
Numele Meu. 6De aceea, poporul Meu va cunoaște Numele Meu, de aceea va ști, în ziua aceea, că Eu vorbesc și zic: ‘Iată-Mă!’” 7Ce
52:7
Zah. 1:15Rom. 10:15
frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul
52:7
Ps. 93:1
96:10
97:1
tău împărăţește!” 8Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul și strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. 9Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci
52:9
Cap. 51:3.
Domnul mângâie pe poporul Său și răscumpără
52:9
Cap. 48:20.
Ierusalimul. 10Domnul
52:10
Ps. 98:2,3
Își descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate
52:10
Luca 3:6
marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 11Plecaţi
52:11
Cap. 48:20.
, plecaţi, ieșiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieșiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă
52:11
Lev. 22:2
, cei ce purtaţi vasele Domnului! 12Nu
52:12
Exod 12:33,39
ieșiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă, căci
52:12
Mica 2:13
Domnul vă va ieși înainte și
52:12
Num. 10:25Exod 14:19
Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea!

Fiinţa și lucrarea Robului Domnului

13„Iată, Robul

52:13
Cap. 42:1.
Meu va propăși; Se
52:13
Filip. 2:9
va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa
52:14
Ps. 22:6,7
și atât de mult se deosebea înfăţișarea Lui de a fiilor oamenilor –, 15tot așa
52:15
Ezec. 36:25Fapte 2:33Evr. 9:13,14
, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împăraţii
52:15
Cap. 49:7,23.
vor închide gura, căci vor vedea ce
52:15
Cap. 55:5.
nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră.”

53

531Cine a crezut

53:1
Ioan 12:38Rom. 10:16
în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul
53:1
Cap. 51:9.
Domnului? 2El a crescut
53:2
Cap. 11:1.
înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea
53:2
Cap. 52:14.
nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfăţișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. 3Dispreţuit
53:3
Ps. 22:6
și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit
53:3
Evr. 4:15
cu suferinţa, era așa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, și noi nu
53:3
Ioan 1:10,11
L-am băgat în seamă. 4Totuși El
53:4
Mat. 8:17Evr. 9:281 Pet. 2:24
suferinţele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. 5Dar El era străpuns
53:5
Rom. 4:251 Cor. 15:31 Pet. 3:18
2:24
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 6Noi
53:6
Ps. 119:1761 Pet. 2:25
rătăceam cu toţii ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. 7Când a fost chinuit și asuprit, n-a
53:7
Mat. 26:63
27:12,14Marcu 14:61
15:51 Pet. 2:23
deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci
53:7
Fapte 8:32
la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. 8El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters
53:8
Dan. 9:26
de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? 9Groapa
53:9
Mat. 27:57,58,60
Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug
53:9
1 Pet. 2:221 Ioan 3:5
în gura Lui. 10Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Își va da viaţa ca jertfă
53:10
2 Cor. 5:211 Pet. 2:24
pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmași, va trăi multe zile
53:10
Rom. 6:9
și lucrarea
53:10
Efes. 1:5,92 Tes. 1:11
Domnului va propăși în mâinile Lui. 11„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin
53:11
Ioan 17:32 Pet. 1:3
cunoștinţa Lui, Robul
53:11
Cap. 42:1;
Meu cel neprihănit
53:11
1 Ioan 2:1
va pune53:11 Sau: îndreptăţi. pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu
53:11
Rom. 5:18,19
și va lua
53:11
Vers. 4,5.
asupra Lui povara nelegiuirilor lor. 12De
53:12
Ps. 2:8Filip. 2:9
aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și
53:12
Col. 2:15
va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul
53:12
Marcu 15:28Luca 22:37
celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a
53:12
Luca 23:34Rom. 8:34Evr. 7:25
9:241 Ioan 2:1
rugat pentru cei vinovaţi.”