Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
52

521Trezește-te, trezește-te

52:1
Cap. 51:9,17.

! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate
52:1
Neem. 11:1Mat. 4:5Apoc. 21:2
sfântă! Căci
52:1
Cap. 58:8;
60:21Zah. 1:15
nu va mai intra în tine niciun
52:1
Apoc. 21:27
om netăiat împrejur sau necurat. 2Scutură-ţi
52:2
Cap. 3:26;
51:23
ţărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi
52:2
Zah. 2:7
legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului! 3Căci așa vorbește Domnul: „Fără plată
52:3
Ps. 44:12Ier. 15:13
aţi fost vânduţi și nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.” 4Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Odinioară, poporul Meu s-a coborât să locuiască pentru o vreme în Egipt
52:4
Gen. 46:6Fapte 7:14
, apoi asirianul l-a asuprit fără temei. 5Și acum, ce am să fac aici”, zice Domnul, „când poporul Meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie”, zice Domnul, „și cât e ziulica de mare este batjocorit
52:5
Ezec. 36:20,23Rom. 2:24
Numele Meu. 6De aceea, poporul Meu va cunoaște Numele Meu, de aceea va ști, în ziua aceea, că Eu vorbesc și zic: ‘Iată-Mă!’” 7Ce
52:7
Zah. 1:15Rom. 10:15
frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul
52:7
Ps. 93:1
96:10
97:1
tău împărăţește!” 8Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul și strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. 9Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci
52:9
Cap. 51:3.

Domnul mângâie pe poporul Său și răscumpără
52:9
Cap. 48:20.

Ierusalimul. 10Domnul
52:10
Ps. 98:2,3
Își descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate
52:10
Luca 3:6
marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 11Plecaţi
52:11
Cap. 48:20.
Ier. 50:8
51:6,45Zah. 2:6,72 Cor. 6:17Apoc. 18:4
, plecaţi, ieșiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieșiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă
52:11
Lev. 22:2
, cei ce purtaţi vasele Domnului! 12Nu
52:12
Exod 12:33,39
ieșiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă, căci
52:12
Mica 2:13
Domnul vă va ieși înainte și
52:12
Num. 10:25Exod 14:19
Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea!

Fiinţa și lucrarea Robului Domnului

13„Iată, Robul

52:13
Cap. 42:1.

Meu va propăși; Se
52:13
Filip. 2:9
va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa
52:14
Ps. 22:6,7
și atât de mult se deosebea înfăţișarea Lui de a fiilor oamenilor –, 15tot așa
52:15
Ezec. 36:25Fapte 2:33Evr. 9:13,14
, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împăraţii
52:15
Cap. 49:7,23.

vor închide gura, căci vor vedea ce
52:15
Cap. 55:5.
Rom. 15:21
16:25,26Efes. 3:5,9
nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră.”