Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
53

531Cine a crezut

53:1
Ioan 12:38Rom. 10:16
în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul
53:1
Cap. 51:9.
Rom. 1:161 Cor. 1:18
Domnului? 2El a crescut
53:2
Cap. 11:1.

înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea
53:2
Cap. 52:14.
Marcu 9:12
nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfăţișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. 3Dispreţuit
53:3
Ps. 22:6
și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit
53:3
Evr. 4:15
cu suferinţa, era așa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, și noi nu
53:3
Ioan 1:10,11
L-am băgat în seamă. 4Totuși El
53:4
Mat. 8:17Evr. 9:281 Pet. 2:24
suferinţele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. 5Dar El era străpuns
53:5
Rom. 4:251 Cor. 15:31 Pet. 3:18
2:24
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 6Noi
53:6
Ps. 119:1761 Pet. 2:25
rătăceam cu toţii ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. 7Când a fost chinuit și asuprit, n-a
53:7
Mat. 26:63
27:12,14Marcu 14:61
15:51 Pet. 2:23
deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci
53:7
Fapte 8:32
la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. 8El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters
53:8
Dan. 9:26
de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? 9Groapa
53:9
Mat. 27:57,58,60
Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug
53:9
1 Pet. 2:221 Ioan 3:5
în gura Lui. 10Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Își va da viaţa ca jertfă
53:10
2 Cor. 5:211 Pet. 2:24
pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmași, va trăi multe zile
53:10
Rom. 6:9
și lucrarea
53:10
Efes. 1:5,92 Tes. 1:11
Domnului va propăși în mâinile Lui. 11„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin
53:11
Ioan 17:32 Pet. 1:3
cunoștinţa Lui, Robul
53:11
Cap. 42:1;
49:3
Meu cel neprihănit
53:11
1 Ioan 2:1
va pune53:11 Sau: îndreptăţi. pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu
53:11
Rom. 5:18,19
și va lua
53:11
Vers. 4,5.

asupra Lui povara nelegiuirilor lor. 12De
53:12
Ps. 2:8Filip. 2:9
aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și
53:12
Col. 2:15
va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul
53:12
Marcu 15:28Luca 22:37
celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a
53:12
Luca 23:34Rom. 8:34Evr. 7:25
9:241 Ioan 2:1
rugat pentru cei vinovaţi.”