Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
55

Toate popoarele chemate

551„Voi

55:1
Ioan 4:14
7:37Apoc. 21:6
22:17
, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniţi
55:1
Mat. 13:44,46Apoc. 3:18
și cumpăraţi bucate, veniţi și cumpăraţi vin și lapte, fără bani și fără plată! 2De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă daţi câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă dar și veţi mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. 3Luaţi aminte și veniţi
55:3
Mat. 11:28
la Mine, ascultaţi, și sufletul vostru va trăi, căci
55:3
Cap. 54:8;
61:8Ier. 32:40
Eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările
55:3
2 Sam. 7:8Ps. 89:28Fapte 13:34
Mele faţă de David. 4Iată, l-am pus martor
55:4
Ioan 18:37Apoc. 1:5
pe lângă popoare, cap și stăpânitor
55:4
Ier. 30:9Ezec. 34:23Dan. 9:25Osea 3:5
al popoarelor. 5Într-adevăr
55:5
Cap. 52:15.
Efes. 2:11,12
, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și
55:5
Cap. 60:5.

popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care
55:5
Cap. 60:9.
Fapte 3:13
te proslăvește.” 6Căutaţi
55:6
Ps. 32:6Mat. 5:25
25:11Ioan 7:34
8:212 Cor. 6:1,2Evr. 3:13
pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. 7Să se lase
55:7
Cap. 1:16.

cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile
55:7
Zah. 8:17
lui, să se întoarcă la Domnul, care
55:7
Ps. 130:7Ier. 3:12
va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. 8„Căci
55:8
2 Sam. 7:19
gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul. 9„Ci, cât
55:9
Ps. 103:11
sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre și gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 10Căci, după cum
55:10
Deut. 32:2
ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului și pâine celui ce mănâncă, 11tot așa
55:11
Cap. 54:9.

și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele. 12Da
55:12
Cap. 35:10;
65:13,14
, veţi ieși cu bucurie și veţi fi călăuziţi în pace. Munţii și dealurile vor răsuna
55:12
Ps. 96:12
98:835:1,2
42:11
de veselie înaintea voastră și toţi
55:12
1 Cron. 16:33
copacii din câmpie vor bate din palme. 13În
55:13
Cap. 41:19.

locul spinului
55:13
Mica 7:4
se va înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi o slavă
55:13
Ier. 13:11
pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor.”