Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
56

561Așa vorbește Domnul: „Păziţi ce este drept și faceţi ce este bine, căci

56:1
Cap. 46:13.
Mat. 3:2
4:17Rom. 13:11,12
mântuirea Mea este aproape să vină și neprihănirea Mea este aproape să se arate. 2Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind
56:2
Cap. 58:13.

Sabatul, ca să nu-l pângărească, și stăpânindu-și mâna, ca să nu facă niciun rău!” 3Străinul
56:3
Deut. 23:1,2,3Fapte 8:27
10:1,2,34
17:4
18:71 Pet. 1:1
care se alipește de Domnul să nu zică: „Domnul mă va despărţi de poporul Său!” și famenul să nu zică: „Iată, eu sunt un copac uscat!” 4Căci așa vorbește Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut și vor stărui în legământul Meu, 5le voi da
56:5
1 Tim. 3:15
în Casa Mea și înăuntrul zidurilor Mele un loc
56:5
Ioan 1:121 Ioan 3:1
și un nume mai bun decât fii și fiice; le voi da un nume veșnic, care nu se va stinge. 6Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească și să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, și vor stărui în legământul Meu 7îi voi aduce
56:7
Cap. 2:2.
1 Pet. 1:1,2
la muntele Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot
56:7
Rom. 12:1Evr. 13:151 Pet. 2:5
și jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci
56:7
Mat. 21:13Marcu 11:17Luca 19:46
Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru
56:7
Mal. 1:11
toate popoarele.” 8Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care
56:8
Ps. 147:2
strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi
56:8
Ioan 10:16Efes. 1:10
2:14-16
mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el.”

Mustrări și mângâieri

9Veniţi, toate fiarele de pe câmp, veniţi de mâncaţi, toate

56:9
Ier. 12:9
fiarele din pădure! 10Toţi păzitorii lui sunt orbi
56:10
Mat. 15:14
23:16
, fără pricepere; toţi
56:10
Filip. 3:2
sunt niște câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi și le place să doarmă. 11Totuși sunt niște câini
56:11
Mica 3:11
lacomi, care nu se mai satură
56:11
Ezec. 34:2,3
. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic; toţi își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere. 12„Veniţi”, zic ei, „am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine
56:12
Ps. 10:6Prov. 23:35Luca 12:191 Cor. 15:32
vom face tot ca azi, ba încă și mai rău!”