Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
58

Adevăratul post

581„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei! 2În toate zilele Mă întreabă și vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. 3‘La

58:3
Mal. 3:14
ce ne folosește să postim’, zic ei, ‘dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim
58:3
Lev. 16:29,31
23:27
sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?’ Pentru că”, zice Domnul, „în ziua postului vostru vă lăsaţi în voia pornirilor voastre și asupriţi pe simbriașii voștri. 4Iată
58:4
1 Împ. 21:9,12,13
, postiţi ca să vă ciorovăiţi și să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. 5Oare acesta
58:5
Zah. 7:5
este postul plăcut Mie: să-și chinuiască omul sufletul o
58:5
Lev. 16:29
zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să
58:5
Est. 4:3Iov 2:8Dan. 9:3Iona 3:6
se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? 6Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile
58:6
Neem. 5:10-12
robiei, dă
58:6
Ier. 34:9
drumul celor asupriţi și rupe orice fel de jug; 7împarte-ţi pâinea
58:7
Ezec. 18:7,17Mat. 25:35
cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă
58:7
Iov 31:19
vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului
58:7
Gen. 29:14Neem. 5:5
tău! 8Atunci
58:8
Iov 11:17
lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte și slava
58:8
Exod 14:19
Domnului te va însoţi. 9Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, vei striga, și El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul și vorbele
58:9
Ps. 12:2
de ocară, 10dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare! 11Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. 12Ai tăi vor
58:12
Cap. 61:4.

zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile și face ţara cu putinţă de locuit. 13Dacă îţi vei
58:13
Cap. 56:2.

opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, 14atunci
58:14
Iov 22:26
te vei putea desfăta în Domnul, și Eu te voi sui
58:14
Deut. 32:13
33:29
pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov”, căci
58:14
Cap. 1:20;
40:5Mica 4:4
gura Domnului a vorbit.