Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
59

Nelegiuirile poporului

591Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă

59:1
Num. 11:23
ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 2ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui și-L împiedică să v-asculte! 3Căci mâinile
59:3
Cap. 1:15.

vă sunt mânjite de sânge și degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. 4Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuiesc pe lucruri deșarte și spun neadevăruri, zămislesc răul și nasc
59:4
Iov 15:35Ps. 7:14
nelegiuirea. 5Clocesc ouă de basilisc și ţes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare și, dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. 6Pânzele
59:6
Iov 8:14,15
lor nu slujesc la facerea hainelor și nu pot să se acopere cu lucrarea lor, căci lucrările lor sunt niște lucrări nelegiuite și în mâinile lor sunt fapte de silnicie. 7Picioarele
59:7
Prov. 1:16Rom. 3:15
lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. 8Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite
59:8
Ps. 125:5Prov. 2:15
: oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. 9De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm
59:9
Ier. 8:15
lumina, și iată întunericul; lucirea, și umblăm în negură! 10Bâjbâim
59:10
Deut. 28:29Iov 5:14Amos 8:9
ca niște orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua-n amiaza mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morţi. 11Mormăim cu toţii ca niște urși, ne
59:11
Cap. 38:14.
Ezec. 7:16
văităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea, și nu este, așteptăm mântuirea, și ea este departe de noi. 12Căci fărădelegile noastre sunt multe înaintea Ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. 13Am fost vinovaţi și necredincioși faţă de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru; am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat
59:13
Mat. 12:34
și am vorbit cuvinte mincinoase, 14și astfel izbăvirea s-a întors îndărăt și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. 15Adevărul s-a făcut nevăzut, și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede, cu privirea mânioasă, că nu mai este nicio neprihănire. 16El vede
59:16
Ezec. 22:30
că nu este niciun om și Se miră
59:16
Marcu 6:6
că nimeni nu mijlocește. Atunci
59:16
Ps. 98:1
braţul Lui Îi vine în ajutor și neprihănirea Lui Îl sprijină. 17Se
59:17
Efes. 6:14,171 Tes. 5:8
îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă, Își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și Se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. 18El va răsplăti fiecăruia după
59:18
Cap. 63:6.

faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor Săi și va da ostroavelor plata cuvenită! 19Atunci
59:19
Ps. 113:3Mal. 1:11
se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, și de slava Lui, cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca
59:19
Apoc. 12:15
un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. 20„Da, va veni un Răscumpărător
59:20
Rom. 11:26
pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor”, zice Domnul. 21„Și iată
59:21
Evr. 8:10
10:16
legământul Meu cu ei”, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihnește peste tine, și cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până-n veac”, zice Domnul.