Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Isaia în slujbă

61În anul morţii împăratului

6:1
2 Împ. 15:7
Ozia, am văzut
6:1
1 Împ. 22:19Ioan 12:41Apoc. 4:2
pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau faţa, cu două își acopereau
6:2
Ezec. 1:11
picioarele și cu două zburau. 3Strigau unul la altul și ziceau: „Sfânt
6:3
Apoc. 4:8
, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot
6:3
Ps. 72:19
pământul este plin de mărirea Lui!” 4Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa
6:4
Exod 40:341 Împ. 8:10
s-a umplut de fum. 5Atunci
6:5
Exod 4:10
6:30Jud. 6:22
13:22Ier. 1:6
am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” 6Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar
6:6
Apoc. 8:3
. 7Mi-a atins
6:7
Ier. 1:9Dan. 10:16
gura cu el și a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” 8Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi
6:8
Gen. 1:26
3:22
11:7
?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” 9El a zis atunci: „Du-te și spune poporului acestuia: ‘Întruna veţi auzi
6:9
Cap. 43:8.
Mat. 13:14Marcu 4:12Luca 8:10Ioan 12:40Fapte 28:26Rom. 11:8
, și nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, și nu veţi pricepe!’ 10Împietrește inima
6:10
Ps. 119:70
acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca
6:10
Ier. 5:21
să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine și să nu fie tămăduit.” 11Și eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până
6:11
Mica 3:12
când vor rămâne cetăţile pustii și lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case și ţara va fi pustiită de tot; 12până va îndepărta Domnul
6:12
2 Împ. 25:21
pe oameni și ţara va ajunge o mare pustie. 13Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiaţi, tot așa o sămânţă
6:13
Ezra 9:2Mal. 2:15Rom. 11:5
sfântă se va naște iarăși din poporul acesta.”