Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
60

Ierusalimul zidit din nou

601„Scoală-te, luminează-te

60:1
Efes. 5:14
, căci lumina ta vine și slava
60:1
Mal. 4:2
Domnului răsare peste tine! 2Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. 3Neamuri
60:3
Cap. 49:6,23.
Apoc. 21:24
vor umbla în lumina ta și împăraţi în strălucirea razelor tale. 4Ridică-ţi
60:4
Cap. 49:18.

ochii împrejur și privește: toţi se strâng și vin
60:4
Cap. 49:20-22;
66:12
spre tine! Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe braţe. 5Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îţi va bate inima și se va lărgi, căci bogăţiile
60:5
Rom. 11:25
mării se vor întoarce spre tine și vistieriile neamurilor vor veni la tine. 6Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian și Efa
60:6
Gen. 25:4
; vor veni toţi din Seba
60:6
Ps. 72:10
, aducând aur
60:6
Cap. 61:6.
Mat. 2:11
și tămâie, și vor vesti laudele Domnului. 7Toate turmele Chedarului
60:7
Gen. 25:13
se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie și casa slavei Mele o voi face
60:7
Hag. 2:7,9
și mai slăvită. 8Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? 9Căci
60:9
Ps. 72:1051:5
pe Mine Mă așteaptă ostroavele, și corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca
60:9
Gal. 4:26
să aducă înapoi, de departe, pe copiii tăi, cu argintul
60:9
Ps. 68:30Zah. 14:14
și aurul lor, pentru
60:9
Ier. 3:17
Numele Domnului Dumnezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, care
60:9
Cap. 55:5.

te proslăvește. 10Străinii
60:10
Zah. 6:15
îţi vor zidi zidurile și împăraţii
60:10
Cap. 49:23.
Apoc. 21:24
lor îţi vor sluji, căci te-am lovit în
60:10
Cap. 57:17.

mânia Mea, dar, în
60:10
Cap. 54:7,8.

îndurarea Mea, am milă de tine. 11Porţile tale vor
60:11
Apoc. 21:25
sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor și împăraţii cu alaiul lor. 12Căci
60:12
Zah. 14:17,19Mat. 21:44
neamul și împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. 13Slava
60:13
Cap. 35:2;
41:19
Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul (cimișirul), cu toţii laolaltă, ca să împodobească locul Sfântului Meu Locaș, căci Eu voi proslăvi locul
60:13
1 Cron. 28:2Ps. 132:7
unde se odihnesc picioarele Mele. 14Fiii asupritorilor tăi vor veni plecaţi înaintea ta și toţi cei ce te dispreţuiau se
60:14
Cap. 49:23.
Apoc. 3:9
vor închina la picioarele tale și te vor numi „Cetatea Domnului, Sionul
60:14
Evr. 12:22Apoc. 14:1
Sfântului lui Israel”. 15De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. 16Vei suge
60:16
Cap. 49:23;
61:6
66:11,12
laptele neamurilor, vei suge ţâţa împăraţilor și vei ști astfel că Eu
60:16
Cap. 43:3.

sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov. 17În loc de aramă, voi aduce aur; în loc de fier, voi aduce argint; în loc de lemn, aramă și în loc de pietre, fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine și să stăpânească dreptatea. 18Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire și prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile
60:18
Cap. 26:1.

tale „Mântuire” și porţile tale, „Laudă”. 19Nu soarele îţi va
60:19
Apoc. 21:23
22:5
mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și Dumnezeul
60:19
Zah. 2:5
tău va fi slava ta. 20Soarele
60:20
Amos 8:9
tău nu va mai asfinţi și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și zilele suferinţei tale se vor sfârși. 21Nu vor mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul
60:21
Cap. 52:1.
Apoc. 21:27
tău: ei vor
60:21
Ps. 37:11,22Mat. 5:5
stăpâni ţara pe vecie ca o odraslă
60:21
Cap. 61:3.
Mat. 15:13Ioan 15:2
sădită de Mine, lucrarea
60:21
Cap. 29:23;
45:11Efes. 2:10
mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea. 22Cel
60:22
Mat. 13:31,32
mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat, un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.”