Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
61

Vestirea mântuirii

611„Duhul

61:1
Cap. 11:2.
Luca 4:18Ioan 1:32
3:34
Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a
61:1
Ps. 45:7
uns să aduc vești bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec
61:1
Ps. 147:3
pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia
61:1
Cap. 42:7.
Ier. 34:8
și prinșilor de război, izbăvirea; 2
61:2
Lev. 25:9
vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi
61:2
Cap. 34:8;
63:4
66:14Mal. 4:1,32 Tes. 1:7,8,9
de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi
61:2
Cap. 57:18.
Mat. 5:4
pe toţi cei întristaţi; 3să dau celor întristaţi din Sion, să le
61:3
Ps. 30:11
dau o cunună împărătească, în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad
61:3
Cap. 60:21.

al Domnului, ca
61:3
Ioan 15:8
să slujească spre slava Lui.” 4Ei vor zidi iarăși
61:4
Cap. 49:8;
58:12Ezec. 36:33-36
vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam. 5Străinii
61:5
Efes. 2:12
vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. 6Dar
61:6
Exod 19:61 Pet. 2:5,9Apoc. 1:6
5:10
voi vă veţi numi preoţi ai Domnului și veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi
61:6
Cap. 60:5,11,16.

mânca bogăţiile neamurilor și vă veţi făli cu fala lor. 7În
61:7
Cap. 40:2.
Zah. 9:12
locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul rușinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor și vor avea o bucurie veșnică. 8„Căci Eu
61:8
Ps. 11:7
, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc
61:8
Cap. 1:11,13.

răpirea și nelegiuirea; le voi da cu credincioșie răsplata lor și
61:8
Cap. 55:3.

voi încheia cu ei un legământ veșnic. 9Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaște că
61:9
Cap. 65:23.

sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.” 10
61:10
Hab. 3:18
bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci
61:10
Ps. 132:9,16
m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca
61:10
Cap. 49:18.
Apoc. 21:2
pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. 11Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea
61:11
Ps. 72:3
85:11
și lauda
61:11
Cap. 60:18;
62:7
în faţa tuturor neamurilor.