Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
63

O zi de răzbunare

631„Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roșii, în haine strălucitoare, și calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc!” – 2„Dar pentru ce Îţi sunt hainele roșii

63:2
Apoc. 19:13
și veșmintele Tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc?” – 3„Eu singur
63:3
Plâng. 1:15Apoc. 14:19,20
19:15
am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea și i-am zdrobit în urgia Mea; așa că sângele lor a ţâșnit pe veșmintele Mele și Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el. 4Căci în inima Mea era o zi de răzbunare
63:4
Cap. 34:8;
61:2
și venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. 5Mă uitam împrejur
63:5
Cap. 41:28;
59:16
, și nu era nimeni
63:5
Ioan 16:32
să M-ajute și Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul
63:5
Ps. 98:1
Meu Mi-a fost într-ajutor și urgia mea M-a sprijinit! 6Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am
63:6
Apoc. 16:16
îmbătat în urgia Mea și le-am vărsat sângele pe pământ.”

Rugăciunea poporului

7Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăţia dragostei Lui. 8El a zis: „Negreșit, ei sunt poporul Meu, niște copii care nu vor fi necredincioși!” Și astfel El S-a făcut Mântuitorul lor. 9În toate necazurile

63:9
Jud. 10:16Zah. 2:8Fapte 9:4
lor, n-au fost fără ajutor și Îngerul
63:9
Exod 14:19
23:20,21
33:14Mal. 3:1Fapte 12:11
care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El Însuși i-a răscumpărat, în dragostea
63:9
Deut. 7:7,8
și îndurarea Lui, și necurmat i-a sprijinit
63:9
Exod 19:4Deut. 1:31
32:11,12
și i-a purtat în zilele din vechime. 10Dar ei au fost neascultători
63:10
Exod 15:24Num. 14:11Ps. 78:56
95:9
și au întristat
63:10
Ps. 78:40Fapte 7:51Efes. 4:30
pe Duhul Lui cel sfânt, iar El li S-a făcut
63:10
Exod 23:21
vrăjmaș și a luptat împotriva lor. 11Atunci poporul Său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare
63:11
Exod 14:30
32:11,12Num. 14:13Ier. 2:6
, cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea
63:11
Num. 11:17,25Neem. 9:20Dan. 4:8Hag. 2:5
în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt; 12care povăţuia dreapta lui Moise, cu braţul Său cel
63:12
Exod 15:6
slăvit, care despica
63:12
Exod 14:21Ios. 3:16
apele înaintea lor, ca să-Și facă un Nume veșnic, 13care îi călăuzea
63:13
Ps. 106:9
prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?” 14Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca
63:14
2 Sam. 7:23
să-Ţi faci un Nume plin de slavă! 15Privește
63:15
Deut. 26:15Ps. 80:14
din cer și vezi, din locuinţa
63:15
Ps. 33:14
Ta cea sfântă și slăvită: Unde sunt râvna și puterea Ta? Fiorul inimii Tale
63:15
Ier. 31:20Osea 11:8
și îndurările Tale nu se mai arată faţă de mine! 16Totuși
63:16
Deut. 32:61 Cron. 29:10
Tu ești Tatăl nostru! Căci Avraam nu
63:16
Iov 14:21Ecl. 9:5
ne cunoaște, și Israel nu știe cine suntem, dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie Te numești Mântuitorul nostru. 17Pentru ce, Doamne, ne lași
63:17
Ps. 119:10
să rătăcim de la căile Tale și ne împietrești
63:17
Cap. 6:10.
Ioan 12:40Rom. 9:18
inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te
63:17
Num. 10:36Ps. 90:13
, din dragoste pentru robii Tăi, pentru seminţiile moștenirii Tale! 18Poporul Tău cel
63:18
Deut. 7:6
26:19Dan. 8:24
sfânt n-a stăpânit ţara decât puţină vreme; vrăjmașii noștri
63:18
Ps. 74:7
au călcat în picioare Locașul Tău cel Sfânt. 19Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit Tu și peste care niciodată nu s-a chemat Numele Tău…