Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
64

641O, de ai despica

64:1
Ps. 144:5
cerurile și Te-ai coborî, s-ar topi munţii
64:1
Jud. 5:5Mica 1:4
înaintea Ta, 2ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot! Ţi-ar cunoaște atunci vrăjmașii Numele și ar tremura neamurile înaintea Ta! 3Când ai făcut
64:3
Exod 34:10Jud. 5:4,5Ps. 68:8Hab. 3:3,6
minuni la care nu ne așteptam, Te-ai coborât, și munţii s-au zguduit înaintea Ta, 4cum niciodată
64:4
Ps. 31:191 Cor. 2:9
nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. 5Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea
64:5
Fapte 10:35
, celor ce umblă în căile Tale și își aduc aminte
64:5
Cap. 26:8.

de Tine. Dar Te-ai mâniat pentru că am
64:5
Mal. 3:6
păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiţi? 6Toţi am ajuns ca niște necuraţi și toate faptele noastre bune
64:6
Filip. 3:9
sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi
64:6
Ps. 90:5,6
ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. 7Nu este nimeni
64:7
Osea 7:7
care să cheme Numele Tău sau care să se trezească și să se alipească de Tine, de aceea ne-ai ascuns Faţa Ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirilor noastre. 8Dar
64:8
Cap. 63:16.

, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul și Tu, olarul
64:8
Cap. 29:16;
45:9Ier. 18:6Rom. 9:20,21
, care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea
64:8
Efes. 2:10
mâinilor Tale. 9Nu Te mânia
64:9
Ps. 74:1,2
79:8
prea mult, Doamne, și nu-Ţi aduce aminte în veci de nelegiuire! Privește dar spre noi, căci toţi suntem
64:9
Ps. 79:13
poporul Tău! 10Cetăţile Tale cele sfinte sunt pustii; Sionul este pustiu, Ierusalimul
64:10
Ps. 79:1
, o pustietate! 11Casa noastră
64:11
2 Împ. 25:92 Cron. 36:19Ps. 74:7
cea sfântă și slăvită, în care părinţii noștri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor și tot ce aveam mai scump
64:11
Ezec. 24:21,25
a fost pustiit. 12După toate acestea, Te vei opri
64:12
Cap. 42:14.

Tu, Doamne? Vei tăcea
64:12
Ps. 83:1
Tu oare și ne vei întrista nespus de mult?