Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
65

Răsplătirile Domnului

651„Eram gata să răspund

65:1
Rom. 9:24-26,30
10:20Efes. 2:12,13
celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau. Am zis: ‘Iată-Mă, iată-Mă!’ către un neam care nu chema
65:1
Cap. 63:19.

Numele Meu. 2Mi-am întins mâinile
65:2
Rom. 10:21
toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui, 3spre un popor care nu contenește să Mă
65:3
Deut. 32:21
mânie în faţă, aducând jertfe
65:3
Cap. 1:29;
66:17Lev. 17:5
în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, 4care locuiește
65:4
Deut. 18:11
în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând
65:4
Cap. 66:17.
Lev. 11:7
carne de porc și având în străchini bucate necurate, 5și care totuși
65:5
Mat. 9:11Luca 5:30
18:11Iuda 19
zice: ‘Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!’… Asemenea lucruri sunt un fum în nările Mele, un foc care arde necontenit! 6Iată ce am hotărât
65:6
Deut. 32:34Mal. 3:16
în Mine: ‘Nici
65:6
Ps. 50:3
gând să tac, ci
65:6
Ps. 79:12Ier. 16:18Ezec. 11:21
îi voi pedepsi; da, îi voi pedepsi.’ 7Pentru nelegiuirile voastre”, zice Domnul, „și pentru nelegiuirile
65:7
Exod 20:5
părinţilor voștri, care au ars tămâie
65:7
Ezec. 18:6
pe munţi și M-au batjocorit
65:7
Ezec. 20:27,28
pe înălţimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut.” 8Așa vorbește Domnul: „După cum, când se găsește zeamă într-un strugure, se zice: ‘Nu-l nimici, căci este o binecuvântare
65:8
Ioel 2:14
în el!’, tot așa și Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul. 9Voi scoate o sămânţă din Iacov, și din Iuda, un moștenitor al munţilor Mei; aleșii Mei
65:9
Vers. 15,22.
Mat. 24:22Rom. 11:5,7
vor stăpâni ţara și robii Mei vor locui în ea. 10Saronul
65:10
Cap. 33:9;
35:2
va sluji ca loc de pășune oilor și valea Acor
65:10
Ios. 7:24,26Osea 2:15
va sluji de culcuș boilor pentru poporul Meu care Mă va căuta. 11Dar pe voi, care părăsiţi pe Domnul, care uitaţi muntele Meu cel sfânt
65:11
Cap. 56:7;
57:13
, care puneţi o masă
65:11
Ezec. 23:411 Cor. 10:21
‘Norocului’65:11 Sau: Gad. și umpleţi un pahar în cinstea ‘Sorţii’65:11 Sau: Meni., 12vă sortesc sabiei și toţi veţi pleca genunchiul ca să fiţi înjunghiaţi, căci Eu am chemat
65:12
2 Cron. 36:15,16Prov. 1:24Ier. 7:13Zah. 7:7Mat. 21:34-43
, și n-aţi răspuns, am vorbit, și n-aţi ascultat, ci aţi făcut ce este rău înaintea Mea și aţi ales ce nu-Mi place.” 13De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată că robii Mei vor mânca, iar voi veţi fi flămânzi; iată că robii Mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii Mei se vor bucura și voi vă veţi rușina. 14Iată că robii Mei vor cânta, de veselă ce le va fi inima, dar voi veţi striga de durerea pe care o veţi avea în suflet și vă veţi boci
65:14
Mat. 8:12Luca 13:28
de mâhnit ce vă va fi duhul. 15Veţi lăsa numele vostru ca blestem
65:15
Ier. 29:22Zah. 8:13
aleșilor
65:15
Vers. 9,22.

Mei, și anume Domnul Dumnezeu vă va omorî și va da
65:15
Cap. 62:2.
Fapte 11:26
robilor Săi un alt nume. 16Așa că cine
65:16
Ps. 72:17Ier. 4:2
se va binecuvânta în ţară se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului și cine va jura
65:16
Deut. 6:13Ps. 63:11Ţef. 1:5
în ţară va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferinţe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei. 17Căci iată, Eu fac ceruri noi
65:17
Cap. 51:16;
66:222 Pet. 3:13Apoc. 21:1
și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. 18Ci vă veţi bucura și vă veţi veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui, în bucurie. 19Eu Însumi Mă voi veseli
65:19
Cap. 62:5.

asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi
65:19
Cap. 35:10;
51:11Apoc. 7:17
21:4
în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor. 20Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani
65:20
Ecl. 8:12
va fi blestemat ca păcătos. 21Vor zidi
65:21
Lev. 26:16Deut. 28:30Amos 9:14
case și le vor locui; vor sădi vii și le vor mânca rodul. 22Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului
65:22
Ps. 92:12
Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii
65:22
Vers. 9,15.

Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. 23Nu vor munci degeaba și nu vor avea
65:23
Deut. 28:41Osea 9:12
copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânţă
65:23
Cap. 61:9.

binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. 24Înainte
65:24
Ps. 32:5Dan. 9:21
ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! 25Lupul și mielul
65:25
Cap. 11:6,7,9.

vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni
65:25
Gen. 3:14
cu ţărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt”, zice Domnul.