Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
66

661Așa vorbește Domnul: „Cerul

66:1
1 Împ. 8:272 Cron. 6:18Mat. 5:34,35Fapte 7:48,49
17:24
este scaunul Meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi și ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă? 2Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel fiinţa”, zice Domnul. „Iată
66:2
Cap. 57:15;
61:1
spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă
66:2
Ps. 34:18
51:17
și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme
66:2
Ezra 9:4
10:3Prov. 28:14
de Cuvântul Meu. 3Cine înjunghie
66:3
Cap. 1:11.

un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om; cine jertfește un miel este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine
66:3
Deut. 23:18
, cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc, cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli; toţi aceștia își aleg căile lor, și sufletul lor găsește plăcere în urâciunile lor. 4De aceea și Eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci
66:4
Prov. 1:24Ier. 7:13
, când am chemat Eu, n-au răspuns și, când am vorbit Eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea Mea și au ales ce nu-Mi place!” 5Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, care vă temeţi
66:5
Vers. 2.

de Cuvântul Lui: „Iată ce zic fraţii voștri, care vă urăsc și vă izgonesc din pricina Numelui Meu: ‘Să-Și arate Domnul slava
66:5
Cap. 5:19.

, ca să vă vedem bucuria!’ Dar ei vor rămâne
66:5
2 Tes. 1:10Tit 2:13
de rușine! 6Un glas răsunător iese din cetate! Un glas iese din Templu! Este glasul Domnului, care dă vrăjmașilor Lui plata cuvenită! 7Înainte ca să simtă dureri, a născut și, înainte ca să-i vină suferinţele, a dat naștere unui fiu. 8Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o ţară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-odată? Abia au apucat-o muncile, și fiica Sionului și-a și născut fiii! 9Aș putea să deschid pântecele mamei și să nu o las să nască?”, zice Domnul. „Eu, care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea?”, zice Dumnezeul tău. 10Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul și veseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; împărţiţi și bucuria cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns, 11ca să fiţi săturaţi bând laptele mângâierilor lui, ca să vă desfătaţi în totul de plinătatea slavei lui. 12Căci așa vorbește Domnul: „Iată
66:12
Cap. 48:18;
60:5
, voi îndrepta spre el pacea ca un râu și slava neamurilor ca un pârâu ieșit din matcă și veţi fi alăptaţi
66:12
Cap. 60:16.

; veţi fi purtaţi
66:12
Cap. 49:22;
60:4
în braţe și dezmierdaţi pe genunchi. 13Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim! 14Și când veţi vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și
66:14
Ezec. 37:1
oasele voastre vor prinde putere ca iarba.” Domnul Își va arăta astfel puterea faţă de robii Săi, dar va face pe vrăjmașii Lui să-I simtă mânia. 15Căci iată
66:15
Cap. 9:5.
2 Tes. 1:8
, Domnul vine într-un foc și carele Lui sunt ca un vârtej; Își preface mânia într-un jăratic și ameninţările, în flăcări de foc. 16Căci cu foc Își aduce Domnul la îndeplinire judecăţile și cu sabia
66:16
Cap. 27:1.

Lui pedepsește pe oricine, și cei uciși de Domnul vor fi mulţi la număr. 17„Cei ce se sfinţesc
66:17
Cap. 65:3,4.

și se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc, și șoareci, și alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri”, zice Domnul. 18„Eu pedepsesc faptele și gândurile lor! Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile; ele vor veni și vor vedea slava Mea. 19Și voi pune un semn
66:19
Luca 2:34
între ele și voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul și la Lud, care trag cu arcul, la Tubal și la Iavan, în ostroavele depărtate, care n-au auzit vorbindu-se niciodată de Mine și n-au văzut slava Mea; ei vor vesti
66:19
Mal. 1:11
slava Mea printre neamuri. 20Vor aduce pe toţi fraţii voștri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar
66:20
Rom. 15:16
Domnului, pe cai, în care și pe tărgi, pe catâri și pe dromaderi, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim”, zice Domnul, „cum își aduc copiii lui Israel darurile de mâncare, într-un vas curat, la Casa Domnului. 21Și voi lua și dintre ei pe unii ca preoţi și leviţi
66:21
Exod 19:61 Pet. 2:9Apoc. 1:6
”, zice Domnul. 22„Căci după cum cerurile cele noi
66:22
Cap. 65:17.
2 Pet. 3:13Apoc. 21:1
și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea Mea”, zice Domnul, „așa vor dăinui și sămânţa voastră și numele vostru. 23În fiecare lună
66:23
Zah. 14:16
nouă și în fiecare Sabat, va veni
66:23
Ps. 65:2
orice făptură să se închine înaintea Mea”, zice Domnul. 24„Și, când vor ieși, vor vedea trupurile moarte
66:24
Vers. 16.

ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea, căci viermele
66:24
Marcu 9:44,46,48
lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”