Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Isaia în slujbă

61În anul morţii împăratului

6:1
2 Împ. 15:7
Ozia, am văzut
6:1
1 Împ. 22:19Ioan 12:41Apoc. 4:2
pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau faţa, cu două își acopereau
6:2
Ezec. 1:11
picioarele și cu două zburau. 3Strigau unul la altul și ziceau: „Sfânt
6:3
Apoc. 4:8
, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot
6:3
Ps. 72:19
pământul este plin de mărirea Lui!” 4Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa
6:4
Exod 40:341 Împ. 8:10
s-a umplut de fum. 5Atunci
6:5
Exod 4:10
6:30Jud. 6:22
13:22Ier. 1:6
am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” 6Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar
6:6
Apoc. 8:3
. 7Mi-a atins
6:7
Ier. 1:9Dan. 10:16
gura cu el și a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” 8Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi
6:8
Gen. 1:26
3:22
11:7
?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” 9El a zis atunci: „Du-te și spune poporului acestuia: ‘Întruna veţi auzi
6:9
Cap. 43:8.
, și nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, și nu veţi pricepe!’ 10Împietrește inima
6:10
Ps. 119:70
acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca
6:10
Ier. 5:21
să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine și să nu fie tămăduit.” 11Și eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până
6:11
Mica 3:12
când vor rămâne cetăţile pustii și lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case și ţara va fi pustiită de tot; 12până va îndepărta Domnul
6:12
2 Împ. 25:21
pe oameni și ţara va ajunge o mare pustie. 13Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiaţi, tot așa o sămânţă
6:13
Ezra 9:2Mal. 2:15Rom. 11:5
sfântă se va naște iarăși din poporul acesta.”

7

Prorocie împotriva lui Israel și a Asiriei

71S-a întâmplat, pe vremea lui Ahaz

7:1
2 Împ. 16:52 Cron. 28:5,6
, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Reţin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. 2Când au venit și au spus casei lui David: „Sirienii au tăbărât în Efraim”, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. 3Atunci Domnul a zis lui Isaia: „Ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău Șear-Iașub
7:3
Cap. 10:21.
, la capătul canalului
7:3
2 Împ. 18:17
de apă al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului, 4și spune-i: ‘Ia seama și fii liniștit; nu te teme de nimic și să nu ţi se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă: din pricina mâniei lui Reţin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia! 5Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic: 6«Să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, s-o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel!» 7Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Așa
7:7
Prov. 21:30
ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. 8Căci
7:8
2 Sam. 8:6
Damascul va fi capitala Siriei și Reţin va fi capitala Damascului. Și peste șaizeci și cinci de ani, Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. 9Samaria va fi capitala lui Efraim, și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă
7:9
2 Cron. 20:20
nu credeţi, nu veţi sta în picioare.»’” 10Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis: 11„Cere
7:11
Jud. 6:36Mat. 12:38
un semn de la Domnul Dumnezeul tău; cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus!” 12Ahaz a răspuns:. „Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.” 13Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuși, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi și pe a Dumnezeului meu? 14De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: ‘Iată, fecioara
7:14
Mat. 1:23Luca 1:31,34
va rămâne însărcinată, va naște un
7:14
Cap. 9:6.
fiu și-i va pune numele Emanuel
7:14
Cap. 8:8.
(Dumnezeu este cu noi). 15El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. 16Dar
7:16
Cap. 8:4.
, înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, ţara de ai cărei doi
7:16
2 Împ. 15:30
16:9
împăraţi te temi tu va fi pustiită. 17Domnul
7:17
2 Cron. 28:19
va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-a
7:17
1 Împ. 12:16
despărţit Efraim de Iuda (adică pe împăratul Asiriei).’ 18În ziua aceea, Domnul va șuiera
7:18
Cap. 5:26.
muștelor de la capătul râurilor Egiptului și albinelor din ţara Asiriei; 19ele vor veni și se vor așeza toate în vâlcelele pustii și în crăpăturile
7:19
Cap. 2:19.
stâncilor, pe toate tufișurile și pe toate imașurile. 20În ziua aceea, Domnul va rade, cu un brici
7:20
2 Împ. 16:7,82 Cron. 28:20,21Ezec. 5:1
luat cu chirie de dincolo de râu, și anume cu împăratul Asiriei, capul și părul de pe picioare; ba va rade chiar și barba. 21În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi 22și vor da un așa belșug de lapte, încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toţi cei ce vor rămâne în ţară. 23În ziua aceea, orice loc care va avea o mie de butuci de viţă, preţuind o mie de sicli de argint, va
7:23
Cap. 5:6.
fi lăsat pradă mărăcinilor și spinilor: 24vor intra acolo cu săgeţi și cu arcul, căci toată ţara nu va fi decât mărăcini și spini. 25Și toţi munţii lucraţi cu cazmaua acum nu vor mai fi cutreieraţi, de frica mărăcinilor și a spinilor; vor da drumul boilor în ei și îi vor bătători oile.”

8

Prăbușirea Siriei și a lui Israel

81Domnul mi-a zis: „Ia o tablă mare și scrie

8:1
Cap. 30:8.
pe ea așa, ca să se înţeleagă: ‘Grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii!’” 2Am luat cu mine niște martori vrednici de credinţă: pe preotul Urie
8:2
2 Împ. 16:10
și pe Zaharia, fiul lui Berechia. 3M-am apropiat de prorociţă. Ea a zămislit și a născut un fiu. Apoi, Domnul mi-a zis: „Pune-i numele Maher-Șalal-Haș-Baz (Grăbește de prădează, aruncă-te asupra prăzii), 4căci
8:4
Cap. 7:16.
, înainte ca să știe copilul să spună: ‘tată’ și ‘mamă’, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogăţiile
8:4
2 Împ. 15:29
16:9
Damascului și prada Samariei.” 5Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis: 6„Pentru că poporul acesta a dispreţuit apele din Siloe
8:6
Neem. 3:15Ioan 9:7
, care curg lin, și s-a bucurat de
8:6
Cap. 7:1,2,6.
Reţin și de fiul lui Remalia, 7iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului (Eufrat), adică pe împăratul
8:7
Cap. 10:12.
Asiriei cu toată puterea lui; pretutindeni el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui; 8va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va
8:8
Cap. 30:28.
ajunge până la gât. Iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea ţării tale, Emanuele
8:8
Cap. 7:14.
!” 9„Scoateţi strigăte
8:9
Ioel 3:9
de război cât voiţi, popoare, căci tot veţi fi zdrobite; luaţi aminte, toţi cei ce locuiţi departe! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. 10Faceţi la planuri
8:10
Iov 5:12
cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi hotărâri cât voiţi, căci
8:10
Cap. 7:7.
vor fi fără urmări! Căci
8:10
Cap. 7:14.
Dumnezeu este cu noi (Emanuel).” 11Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia: 12„Nu numiţi uneltire tot ce numește poporul
8:12
Cap. 7:2.
acesta uneltire și
8:12
1 Pet. 3:14,15
nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi! 13Sfinţiţi însă pe
8:13
Num. 20:12
Domnul oștirilor. De El
8:13
Ps. 76:7Luca 12:5
să vă temeţi și să vă înfricoșaţi. 14Și atunci El
8:14
Ezec. 11:16
va fi un locaș sfânt, dar și o piatră
8:14
Cap. 28:16.
de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului! 15Mulţi se
8:15
Mat. 21:44Luca 20:18Rom. 9:32
11:25
vor poticni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laţ și vor fi prinși.” – 16„Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii Mei!” 17Eu nădăjduiesc în Domnul, care Își ascunde
8:17
Cap. 54:8.
Faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea
8:17
Hab. 2:3Luca 2:25,38
. 18Iată
8:18
Evr. 2:13
, eu și copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem
8:18
Ps. 71:7Zah. 3:8
niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. 19Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi
8:19
1 Sam. 28:8
pe cei ce cheamă morţii și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc
8:19
Cap. 29:4.
și bolborosesc!”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe
8:19
Ps. 106:28
cei morţi pentru cei vii? 20La
8:20
Luca 16:29
lege și la mărturie!” Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu
8:20
Mica 3:6
vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. 21El va pribegi prin ţară apăsat și flămând și, când îi va fi foame, se va mânia și va huli
8:21
Apoc. 16:11
pe Împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus, 22fie că se va
8:22
Cap. 5:30.
uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric
8:22
Cap. 9:1.
beznă.