Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Prăbușirea Siriei și a lui Israel

81Domnul mi-a zis: „Ia o tablă mare și scrie

8:1
Cap. 30:8.
Hab. 2:2
pe ea așa, ca să se înţeleagă: ‘Grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii!’” 2Am luat cu mine niște martori vrednici de credinţă: pe preotul Urie
8:2
2 Împ. 16:10
și pe Zaharia, fiul lui Berechia. 3M-am apropiat de prorociţă. Ea a zămislit și a născut un fiu. Apoi, Domnul mi-a zis: „Pune-i numele Maher-Șalal-Haș-Baz (Grăbește de prădează, aruncă-te asupra prăzii), 4căci
8:4
Cap. 7:16.

, înainte ca să știe copilul să spună: ‘tată’ și ‘mamă’, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogăţiile
8:4
2 Împ. 15:29
16:9
Damascului și prada Samariei.” 5Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis: 6„Pentru că poporul acesta a dispreţuit apele din Siloe
8:6
Neem. 3:15Ioan 9:7
, care curg lin, și s-a bucurat de
8:6
Cap. 7:1,2,6.

Reţin și de fiul lui Remalia, 7iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului (Eufrat), adică pe împăratul
8:7
Cap. 10:12.

Asiriei cu toată puterea lui; pretutindeni el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui; 8va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va
8:8
Cap. 30:28.

ajunge până la gât. Iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea ţării tale, Emanuele
8:8
Cap. 7:14.

!” 9„Scoateţi strigăte
8:9
Ioel 3:9
de război cât voiţi, popoare, căci tot veţi fi zdrobite; luaţi aminte, toţi cei ce locuiţi departe! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. 10Faceţi la planuri
8:10
Iov 5:12
cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi hotărâri cât voiţi, căci
8:10
Cap. 7:7.

vor fi fără urmări! Căci
8:10
Cap. 7:14.
Fapte 5:38,39Rom. 8:31
Dumnezeu este cu noi (Emanuel).” 11Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia: 12„Nu numiţi uneltire tot ce numește poporul
8:12
Cap. 7:2.

acesta uneltire și
8:12
1 Pet. 3:14,15
nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi! 13Sfinţiţi însă pe
8:13
Num. 20:12
Domnul oștirilor. De El
8:13
Ps. 76:7Luca 12:5
să vă temeţi și să vă înfricoșaţi. 14Și atunci El
8:14
Ezec. 11:16
va fi un locaș sfânt, dar și o piatră
8:14
Cap. 28:16.
Luca 2:34Rom. 9:331 Pet. 2:8
de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului! 15Mulţi se
8:15
Mat. 21:44Luca 20:18Rom. 9:32
11:25
vor poticni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laţ și vor fi prinși.” – 16„Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii Mei!” 17Eu nădăjduiesc în Domnul, care Își ascunde
8:17
Cap. 54:8.

Faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea
8:17
Hab. 2:3Luca 2:25,38
. 18Iată
8:18
Evr. 2:13
, eu și copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem
8:18
Ps. 71:7Zah. 3:8
niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. 19Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi
8:19
1 Sam. 28:8
pe cei ce cheamă morţii și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc
8:19
Cap. 29:4.

și bolborosesc!”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe
8:19
Ps. 106:28
cei morţi pentru cei vii? 20La
8:20
Luca 16:29
lege și la mărturie!” Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu
8:20
Mica 3:6
vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. 21El va pribegi prin ţară apăsat și flămând și, când îi va fi foame, se va mânia și va huli
8:21
Apoc. 16:11
pe Împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus, 22fie că se va
8:22
Cap. 5:30.

uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric
8:22
Cap. 9:1.

beznă.