Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91Totuși întunericul

9:1
Cap. 8:22.

nu va împărăţi veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile
9:1
2 Împ. 15:292 Cron. 16:4
trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon și ţara lui Neftali, în
9:1
Lev. 26:242 Împ. 17:5,61 Cron. 5:26
vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. 2Poporul
9:2
Mat. 4:16Efes. 5:8,14
care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. 3Tu înmulţești poporul, îi dai mari bucurii; și el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la
9:3
Jud. 5:30
împărţirea prăzii. 4Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul
9:4
Cap. 10:5;
14:5
care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian
9:4
Jud. 7:22Ps. 83:9
. 5Căci orice încălţăminte purtată în învălmășeala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor
9:5
Cap. 66:15,16.

fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. 6Căci
9:6
Cap. 7:14.
Luca 2:11
un Copil ni S-a născut, un Fiu
9:6
Ioan 3:16
ni s-a dat și domnia
9:6
Mat. 28:181 Cor. 15:25
va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat
9:6
Jud. 13:18
, Sfetnic, Dumnezeu
9:6
Tit 2:13
tare, Părintele veșniciilor, Domn
9:6
Efes. 2:14
al păcii. 7El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără
9:7
Dan. 2:44Luca 1:32,33
sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăţiei lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și-n veci de veci. Iată ce va face râvna
9:7
2 Împ. 19:31
Domnului oștirilor.

Împotriva lui Israel

8Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov, cuvânt care cade asupra lui Israel. 9Tot poporul va avea cunoștinţă de el, Efraim și locuitorii Samariei, care spun cu mândrie și îngâmfare: 10„Au căzut niște cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite, au fost tăiaţi niște smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri.” 11De aceea Domnul va ridica împotriva lor pe vrăjmașii lui Reţin și va stârni pe vrăjmașii lor: 12pe sirienii de la răsărit, pe filistenii de la apus, și vor mânca pe Israel cu gura plină; cu

9:12
Cap. 5:25;
10:4Ier. 4:8
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este tot întinsă. 13Căci nici poporul
9:13
Ier. 5:3Osea 7:10
nu se întoarce la Cel ce-l lovește și nu caută pe Domnul oștirilor. 14De aceea Domnul va smulge din Israel capul și coada, ramura de finic și trestia într-o
9:14
Cap. 10:17.
Apoc. 18:8
singură zi. 15(Bătrânul și dregătorul sunt capul, și prorocul care învaţă pe oameni minciuni este coada.) 16Cei ce povăţuiesc
9:16
Cap. 3:12.

pe poporul acesta îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi. 17De aceea nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii
9:17
Ps. 147:10,11
lor, nici să aibă milă de orfanii și văduvele lor, căci toţi
9:17
Mica 7:2
sunt niște nelegiuiţi și niște răi și toate gurile lor spun mișelii. Cu toate
9:17
Vers. 12,21. Cap. 5:25;
10:4
acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este tot întinsă. 18Căci răutatea arde
9:18
Cap. 10:17.
Mal. 4:1
ca un foc, care mănâncă mărăcini și spini, aprinde desișul pădurii, din care se înalţă stâlpi de fum. 19De mânia Domnului oștirilor, ţara parcă ar fi aprinsă
9:19
Cap. 8:22.

și poporul este ca ars de foc; nimeni
9:19
Mica 7:2,6
nu cruţă pe fratele său, 20fiecare jefuiește în dreapta și rămâne flămând, mănâncă în stânga și
9:20
Lev. 26:26
nu se satură. La urmă își mănâncă fiecare
9:20
Cap. 49:26.
Ier. 19:9
carnea braţului său: 21Manase mănâncă pe Efraim, Efraim – pe Manase și amândoi, împreună, pe Iuda. Cu toate
9:21
Vers. 12,17. Cap. 5:25;
10:4
acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este tot întinsă.