Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Iacov

1:1
Fapte 12:17
15:13Gal. 1:19
2:9Iuda 1
, rob
1:1
Tit 1:1
al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, către cele
1:1
Fapte 26:7
douăsprezece seminţii care
1:1
Deut. 32:26Ioan 7:35Fapte 2:5
8:11 Pet. 1:1
sunt împrăștiate: Sănătate! 2Fraţii mei, să
1:2
Mat. 5:12Fapte 5:41Evr. 10:341 Pet. 4:13,16
priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite
1:2
1 Pet. 1:6
încercări, 3ca unii care știţi
1:3
Rom. 5:3
că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. 4Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârșiţi, întregi și să nu duceţi lipsă de nimic. 5Dacă
1:5
1 Împ. 3:9,11,12Prov. 2:3
vreunuia dintre voi îi lipsește înţelepciunea, s-o
1:5
Mat. 7:7
21:22Marcu 11:24Luca 11:9Ioan 14:13
15:7
16:23
ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi
1:5
Ier. 29:121 Ioan 5:14,15
va fi dată. 6Dar
1:6
Marcu 11:241 Tim. 2:8
s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. 7Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, 8căci este un om
1:8
Cap. 4:8.

nehotărât și nestatornic în toate căile sale. 9Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui. 10Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, căci
1:10
Iov 14:2Ps. 37:2
90:5,6
102:11
103:15Is. 40:61 Cor. 7:311 Pet. 1:241 Ioan 2:17
va trece ca floarea ierbii. 11Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba: floarea ei cade jos, și frumuseţea înfăţișării ei piere – așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. 12Ferice
1:12
Iov 5:17Prov. 3:11,12Evr. 12:5Apoc. 3:19
de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa
1:12
1 Cor. 9:252 Tim. 4:81 Pet. 5:4Apoc. 2:10
vieţii pe care
1:12
Mat. 10:22
19:28,29
a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. 13Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El Însuși nu ispitește pe nimeni. 14Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. 15Apoi pofta
1:15
Iov 15:35Ps. 7:14
, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce
1:15
Rom. 6:21,23
moartea. 16Nu vă înșelaţi, preaiubiţii mei fraţi: 17orice
1:17
Ioan 3:271 Cor. 4:7
ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în
1:17
Num. 23:191 Sam. 15:29Mal. 3:6Rom. 11:29
care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. 18El
1:18
Ioan 1:13
3:31 Cor. 4:151 Pet. 1:23
, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca
1:18
Efes. 1:12
să fim un fel de pârgă
1:18
Ier. 2:3Apoc. 14:4
a făpturilor Lui. 19Știţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să
1:19
Ecl. 5:1
fie grabnic la ascultare, încet
1:19
Prov. 10:19
17:27Ecl. 5:2
la vorbire, zăbavnic la mânie
1:19
Prov. 14:17
16:32Ecl. 7:9
, 20căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. 21De aceea lepădaţi
1:21
Col. 3:81 Pet. 2:1
orice necurăţie și orice revărsare de răutate și primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care
1:21
Fapte 13:26Rom. 1:161 Cor. 15:2Efes. 1:13Tit 2:11Evr. 2:31 Pet. 1:9
vă poate mântui sufletele. 22Fiţi împlinitori
1:22
Mat. 7:21Luca 6:46
11:28Rom. 2:131 Ioan 3:7
ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. 23Căci, dacă
1:23
Luca 6:47
ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește faţa firească într-o oglindă 24și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. 25Dar cine
1:25
2 Cor. 3:18
își va adânci privirile în legea
1:25
Cap. 2:12.

desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi
1:25
Ioan 13:17
fericit în lucrarea lui. 26Dacă crede cineva că este religios și nu-și
1:26
Ps. 34:13
39:11 Pet. 3:10
înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. 27Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să
1:27
Is. 1:16,17
58:6,7Mat. 25:36
cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și
1:27
Rom. 12:21 Ioan 5:18
să ne păzim neîntinaţi de lume.