Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând

2:1
1 Cor. 2:8
la faţa omului
2:1
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:19Prov. 24:23
28:21Mat. 22:16Iuda 16
. 2Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost 3și voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și-i ziceţi: „Tu șezi în locul acesta bun!” și apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Șezi jos la picioarele mele!”, 4nu faceţi voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele? 5Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a
2:5
Ioan 7:481 Cor. 1:26,28
ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi
2:5
Luca 12:211 Tim. 6:18Apoc. 2:9
în credinţă și moștenitori ai Împărăţiei, pe care
2:5
Exod 20:61 Sam. 2:30Prov. 8:17Mat. 5:3Luca 6:20
12:321 Cor. 2:92 Tim. 4:8
a făgăduit-o celor ce-L iubesc? 6Și voi
2:6
1 Cor. 11:22
înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc și vă
2:6
Fapte 13:50
17:6
18:12
târăsc înaintea judecătoriilor? 7Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi? 8Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să
2:8
Lev. 19:18Mat. 22:39Rom. 13:8,9Gal. 5:14
6:2
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi. 9Dar, dacă aveţi
2:9
Vers. 1.

în vedere faţa omului, faceţi un păcat și sunteţi osândiţi de Lege ca niște călcători de lege. 10Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o singură poruncă se face
2:10
Deut. 27:26Mat. 5:19Gal. 3:10
vinovat de toate. 11Căci Cel ce a zis: „Să
2:11
Exod 20:13,14
nu preacurvești” a zis și: „Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurvești, dar ucizi, te faci călcător al Legii. 12Să vorbiţi și să lucraţi ca niște oameni care au să fie judecaţi de o Lege
2:12
Cap. 1:25.

a slobozeniei: 13căci judecata
2:13
Iov 22:6Prov. 21:13Mat. 6:15
18:35
25:41,42
este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila
2:13
Ioan 4:17,18
biruiește judecata. 14Fraţii mei, ce-i
2:14
Mat. 7:26
folosește cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? 15Dacă
2:15
Iov 31:19,20Luca 3:11
un frate sau o soră sunt goi și lipsiţi de hrana de toate zilele 16și unul dintre voi le
2:16
1 Ioan 3:18
zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă și săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? 17Tot așa și credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. 18Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, și eu am faptele.” Arată-mi credinţa ta fără fapte și
2:18
Cap. 3:13.

eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele. 19Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci, dar și
2:19
Mat. 8:29Marcu 1:24
5:7Luca 4:34Fapte 16:17
19:15
dracii cred… și se înfioară! 20Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? 21Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când
2:21
Gen. 22:9,12
a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? 22Vezi că
2:22
Evr. 11:12
credinţa lucra împreună cu faptele lui și, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârșită. 23Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a
2:23
Gen. 15:6Rom. 4:3Gal. 3:6
crezut pe Dumnezeu, și i s-a socotit ca neprihănire” și el a fost numit „prietenul
2:23
2 Cron. 20:7Is. 41:8
lui Dumnezeu”. 24Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, și nu numai prin credinţă. 25Tot așa, curva Rahav
2:25
Ios. 2:1Evr. 11:31
n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și i-a scos afară pe altă cale? 26După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credinţa fără fapte este moartă.