Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Fraţii mei, să nu

3:1
Mat. 23:8,10Rom. 2:20,211 Pet. 5:3
fiţi mulţi învăţători, căci știţi
3:1
Luca 6:37
că vom primi o judecată mai aspră. 2Toţi greșim în
3:2
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Prov. 20:9Ecl. 7:201 Ioan 1:8
multe feluri. Dacă
3:2
Ps. 34:131 Pet. 3:10
nu greșește cineva în vorbire, este
3:2
Mat. 12:37
un om desăvârșit și poate să-și ţină în frâu tot trupul. 3De pildă, dacă punem cailor
3:3
Ps. 32:9
frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. 4Iată, și corăbiile, cât de mari sunt, și, măcar că sunt mânate de vânturi iuţi, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. 5Tot așa și limba
3:5
Prov. 12:18
15:2
este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari
3:5
Ps. 12:3
73:8,9
. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde! 6Limba
3:6
Prov. 16:27
este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează
3:6
Mat. 15:11,18-20Marcu 7:15,20,23
tot trupul și aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. 7Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, 8dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină
3:8
Ps. 140:3
de o otravă de moarte. 9Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni, care
3:9
Gen. 1:26
5:1
9:6
sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. 10Din aceeași gură ies și binecuvântarea, și blestemul! Nu trebuie să fie așa, fraţii mei! 11Oare din aceeași vână a izvorului ţâșnește și apă dulce, și apă amară? 12Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. 13Cine
3:13
Gal. 6:4
dintre voi este înţelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele
3:13
Cap. 2:18.

făcute cu blândeţea
3:13
Cap. 1:21.

înţelepciunii! 14Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă
3:14
Rom. 13:13
amară și un duh de ceartă, să nu
3:14
Rom. 2:17,23
vă lăudaţi și să nu minţiţi împotriva adevărului. 15Înţelepciunea aceasta
3:15
Filip. 3:19
nu vine de sus, ci este pământească, firească3:15 Grecește: sufletească., drăcească. 16Căci, acolo unde
3:16
1 Cor. 3:3Gal. 5:20
este pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. 17Înţelepciunea
3:17
1 Cor. 2:6,7
care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică
3:17
Rom. 12:91 Pet. 1:22
2:11 Ioan 3:18
. 18Și
3:18
Prov. 11:18Osea 10:12Mat. 5:9Filip. 1:11Evr. 12:11
roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.