Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Ascultaţi acum

5:1
Prov. 11:28Luca 6:241 Tim. 6:9
voi, bogaţilor! Plângeţi și tânguiţi-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. 2Bogăţiile voastre au putrezit și hainele
5:2
Iov 13:28Mat. 6:20
voastre sunt roase de molii. 3Aurul și argintul vostru au ruginit; și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi
5:3
Rom. 2:5
strâns comori în zilele din urmă! 4Iată că plata
5:4
Luca 19:13Iov 24:10,11Ier. 22:13Mal. 3:5
lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-aţi oprit-o prin înșelăciune strigă! Și strigătele
5:4
Deut. 24:15
secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. 5Aţi
5:5
Iov 21:13Amos 6:1,4Luca 16:19,251 Tim. 5:6
trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. 6Aţi
5:6
Cap. 2:6.

osândit, aţi omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea! 7Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie
5:7
Deut. 11:14Ier. 5:24Osea 6:3Ioel 2:23Zah. 10:1
timpurie și târzie. 8Fiţi și voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci
5:8
Filip. 4:5Evr. 10:25,371 Pet. 4:7
venirea Domnului este aproape. 9Nu
5:9
Cap. 4:11.

vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi; iată că Judecătorul este
5:9
Mat. 24:331 Cor. 4:5
chiar la ușă. 10Fraţii mei, luaţi
5:10
Mat. 5:12Evr. 11:35
ca pildă de suferinţă și de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului. 11Iată, noi numim fericiţi
5:11
Ps. 94:12Mat. 5:10,11
10:22
pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea
5:11
Iov 1:21,22
2:10
lui Iov și aţi văzut ce sfârșit i-a dat Domnul
5:11
Iov 42:10
și cum Domnul
5:11
Num. 14:18Ps. 103:8
este plin de milă și de îndurare. 12Mai presus de toate, fraţii mei, să
5:12
Mat. 5:34
nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da” și „nu” să fie „nu”, ca să nu cădeţi sub judecată. 13Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă
5:13
Efes. 5:19Col. 3:16
! 14Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii5:14 Sau: bătrânii. Bisericii și să se roage pentru el, după ce-l vor unge
5:14
Marcu 6:13
16:18
cu untdelemn în Numele Domnului. 15Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și
5:15
Is. 33:24Mat. 9:2
, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16Mărturisiţi-vă unii altora păcatele și rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare
5:16
Gen. 20:17Num. 11:2Deut. 9:18-20Ios. 10:121 Sam. 12:181 Împ. 13:62 Împ. 4:33
19:15,20
20:2Ps. 10:17
34:15
145:18Prov. 15:29
28:9Ioan 9:311 Ioan 3:22
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17Ilie era un om supus acelorași
5:17
Fapte 14:15
slăbiciuni ca și noi și
5:17
1 Împ. 17:1
s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă și
5:17
Luca 4:25
n-a plouat deloc în ţară trei ani și șase luni. 18Apoi s-a rugat din nou
5:18
1 Împ. 18:42,45
și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. 19Fraţilor, dacă
5:19
Mat. 18:15
s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și-l întoarce un altul, 20să știţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va
5:20
Rom. 11:141 Cor. 9:221 Tim. 4:16
mântui un suflet de la moarte și va
5:20
Prov. 10:121 Pet. 4:8
acoperi o sumedenie de păcate.