Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Iuda bate pe canaaniţi și fereziţi

11După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat

1:1
Num. 27:21
pe Domnul și au zis: „Cine dintre noi să se suie întâi împotriva canaaniţilor, ca să pornească lupta cu ei?” 2Domnul a răspuns: „Iuda
1:2
Gen. 49:8
să se suie; iată că am dat ţara în mâinile lui.” 3Și Iuda a zis fratelui său Simeon: „Suie-te împreună cu mine în ţara care mi-a căzut la sorţi și să luptăm împotriva canaaniţilor și voi merge
1:3
Vers. 17.

și eu cu tine în ţara care ţi-a căzut la sorţi.” Și Simeon s-a dus cu el. 4Iuda s-a suit și Domnul a dat pe canaaniţi și pe fereziţi în mâinile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec
1:4
1 Sam. 11:8
. 5Au găsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta împotriva lui și au bătut pe canaaniţi și fereziţi. 6Adoni-Bezec a luat fuga, dar ei l-au urmărit și l-au prins și i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. 7Adoni-Bezec a zis: „Șaptezeci de împăraţi, cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate, strângeau mâncare sub masa mea; Dumnezeu îmi răsplătește și mie
1:7
Lev. 24:191 Sam. 15:33Iac. 2:13
cum am făcut.” L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. 8Fiii
1:8
Ios. 15:63
lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat; l-au trecut prin ascuţișul sabiei și au dat foc cetăţii. 9Fiii
1:9
Ios. 10:36
11:21
15:13
lui Iuda s-au coborât apoi ca să bată pe canaaniţi, care locuiau muntele, ţinutul de miazăzi și câmpia. 10Iuda a pornit împotriva canaaniţilor care locuiau la Hebron, numit mai înainte Chiriat-Arba
1:10
Ios. 14:15
15:13,14
, și a bătut pe Șeșai, pe Ahiman și pe Talmai. 11De acolo
1:11
Ios. 15:15
a pornit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 12Caleb
1:12
Ios. 15:16,17
a zis: „Voi da pe fiică-mea Acsa de nevastă cui va bate Chiriat-Seferul și-l va lua.” 13Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai
1:13
Cap. 3:9.

mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 14Când
1:14
Ios. 15:18,19
a intrat ea la Otniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a coborât de pe măgar; și Caleb i-a zis: „Ce vrei?” 15Ea i-a răspuns: „Dă-mi un dar
1:15
Gen. 33:11
, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă.” Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 16Fiii
1:16
Cap. 4:11,17.
1 Sam. 15:61 Cron. 2:55Ier. 35:2
Chenitului, socrul lui Moise, s-au suit din Cetatea Finicilor
1:16
Deut. 34:3
, împreună cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda la miazăzi de Arad
1:16
Num. 21:1
și s-au dus
1:16
Num. 10:32
de s-au așezat între popor. 17Iuda
1:17
Vers. 3.

a pornit cu fratele său Simeon și au bătut pe canaaniţii care locuiau la Ţefat; au nimicit cetatea cu desăvârșire și au numit-o Horma
1:17
Num. 21:3Ios. 19:4
(Nimicire). 18Iuda a mai pus mâna pe Gaza
1:18
Ios. 11:22
și pe ţinutul ei, pe Ascalon și pe ţinutul lui și pe Ecron și pe ţinutul lui. 19Domnul
1:19
Vers. 2.
2 Împ. 18:7
a fost cu Iuda; și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care
1:19
Ios. 17:16,18
de fier. 20Au dat
1:20
Num. 14:24Deut. 1:36Ios. 14:9,13
15:13,14
Hebronul lui Caleb, cum spusese Moise, și el a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac.

Cruţarea canaaniţilor

21Fiii

1:21
Ios. 15:63
18:28
lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim, și iebusiţii au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi. 22Casa lui Iosif s-a suit și ea împotriva Betelului, și Domnul
1:22
Vers. 19.

a fost cu ei. 23Cei din casa lui Iosif au iscodit
1:23
Ios. 2:1
7:2
Betelul, care mai înainte se chema Luz
1:23
Gen. 28:19
. 24Străjerii au văzut pe un om ieșind din cetate și i-au zis: „Arată-ne pe unde putem intra în cetate și vom avea milă
1:24
Ios. 2:12,14
de tine.” 25El le-a arătat pe unde ar putea să intre în cetate. Și au trecut cetatea prin ascuţișul sabiei, dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui. 26Omul acela s-a dus în ţara hetiţilor; a zidit o cetate și i-a pus numele Luz, nume pe care l-a purtat până în ziua de azi. 27Manase
1:27
Ios. 17:11,12,13
n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Șean și din satele dimprejurul lui, din Taanac și satele lui, din Dor și satele dimprejurul lui, din Ibleam și satele dimprejurul lui, din Meghido și satele dimprejurul lui, așa încât canaaniţii au izbutit să rămână în ţara aceasta. 28Când Israel a fost destul de tare, a supus pe canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit. 29Efraim
1:29
Ios. 16:101 Împ. 9:16
n-a izgonit pe canaaniţii care locuiau la Ghezer și canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer. 30Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol
1:30
Ios. 19:15
, și canaaniţii au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuși la un bir. 31Nici Așer
1:31
Ios. 19:24-30
n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic și din Rehob, 32și așeriţii
1:32
Ps. 106:34,35
au locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit. 33Neftali
1:33
Ios. 19:38
n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Șemeș, nici pe locuitorii din Bet-Anat și a locuit
1:33
Vers. 32.

în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, dar locuitorii din Bet-Șemeș și din Bet-Anat au fost supuși la un bir
1:33
Vers. 30.

. 34Amoriţii au dat înapoi în munte pe fiii lui Dan și nu i-au lăsat să se coboare în câmpie. 35Amoriţii au izbutit să rămână la Har-Heres, la Aialon
1:35
Ios. 19:42
și la Șaalbim, dar mâna casei lui Iosif a apăsat asupra lor și au fost supuși la un bir. 36Ţinutul amoriţilor se întindea de la suișul
1:36
Num. 34:4Ios. 15:3
Acrabim, de la Sela, și în sus.