Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Tola și Iair, judecători în Israel

101După Abimelec, s-a sculat

10:1
Cap. 2:16.

Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar, ca să izbăvească pe Israel; el locuia la Șamir, în muntele lui Efraim. 2Tola a fost judecător în Israel douăzeci și trei de ani, apoi a murit și a fost îngropat la Șamir. 3După el, s-a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecător în Israel douăzeci și doi de ani. 4El avea treizeci de fii, care călăreau pe treizeci
10:4
Cap. 5:10;
12:14
de mânji de măgari și stăpâneau treizeci de cetăţi, numite
10:4
Deut. 3:14
și azi cetăţile lui Iair și așezate în ţara Galaadului. 5Și Iair a murit și a fost îngropat la Camon.

Filistenii și amoniţii apasă pe Israel

6Copiii

10:6
Cap. 2:11;
3:7
4:1
6:1
13:1
lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului; au
10:6
Cap. 2:13.

slujit baalilor și astarteelor, dumnezeilor
10:6
Cap. 2:12.

Siriei, dumnezeilor Sidonului
10:6
1 Împ. 11:33Ps. 106:36
, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor și au părăsit pe Domnul și nu I-au mai slujit. 7Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut
10:7
Cap. 2:14.
1 Sam. 12:9
în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. 8Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea optsprezece ani, și anume pe toţi copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în ţara amoriţilor în Galaad. 9Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată și împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin și împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strâmtorare. 10Copiii
10:10
1 Sam. 12:10
lui Israel au strigat către Domnul și au zis: „Am păcătuit împotriva Ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit baalilor.” 11Domnul a zis copiilor lui Israel: „Nu v-am izbăvit
10:11
Exod 14:30
Eu de egipteni, de amoriţi
10:11
Num. 21:21,24,25
, de fiii lui Amon
10:11
Cap. 3:12,13.

și de filisteni
10:11
Cap. 3:31.

? 12Și când v-au apăsat
10:12
Ps. 106:42,43
sidoniţii
10:12
Cap. 5:19.

, Amalec
10:12
Cap. 6:3.

și Maon și aţi strigat către Mine, nu v-am izbăvit Eu din mâinile lor? 13Dar voi M-aţi părăsit
10:13
Deut. 32:15Ier. 2:13
și aţi slujit altor dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi. 14Duceţi-vă și chemaţi
10:14
Deut. 32:37,382 Împ. 3:13Ier. 2:28
pe dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre!” 15Copiii lui Israel au zis Domnului: „Am păcătuit, fă-ne
10:15
1 Sam. 3:182 Sam. 15:26
ce-Ţi va plăcea. Numai izbăvește-ne astăzi!” 16Și au
10:16
2 Cron. 7:14
15:8Ier. 18:7,8
scos dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El S-a îndurat
10:16
Ps. 106:44,45Is. 63:8
de suferinţele lui Israel. 17Fiii lui Amon s-au strâns și au tăbărât în Galaad, și copiii lui Israel s-au strâns și au tăbărât la
10:17
Gen. 31:49
Miţpa. 18Poporul și căpeteniile Galaadului și-au zis unul altuia: „Cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va
10:18
Cap. 11:8,11.

fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.”