Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Tola și Iair, judecători în Israel

101După Abimelec, s-a sculat

10:1
Cap. 2:16.
Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar, ca să izbăvească pe Israel; el locuia la Șamir, în muntele lui Efraim. 2Tola a fost judecător în Israel douăzeci și trei de ani, apoi a murit și a fost îngropat la Șamir. 3După el, s-a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecător în Israel douăzeci și doi de ani. 4El avea treizeci de fii, care călăreau pe treizeci
10:4
Cap. 5:10;
de mânji de măgari și stăpâneau treizeci de cetăţi, numite
10:4
Deut. 3:14
și azi cetăţile lui Iair și așezate în ţara Galaadului. 5Și Iair a murit și a fost îngropat la Camon.

Filistenii și amoniţii apasă pe Israel

6Copiii

10:6
Cap. 2:11;
lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului; au
10:6
Cap. 2:13.
slujit baalilor și astarteelor, dumnezeilor
10:6
Cap. 2:12.
Siriei, dumnezeilor Sidonului
10:6
1 Împ. 11:33Ps. 106:36
, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor și au părăsit pe Domnul și nu I-au mai slujit. 7Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut
10:7
Cap. 2:14.
în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. 8Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea optsprezece ani, și anume pe toţi copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în ţara amoriţilor în Galaad. 9Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată și împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin și împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strâmtorare. 10Copiii
10:10
1 Sam. 12:10
lui Israel au strigat către Domnul și au zis: „Am păcătuit împotriva Ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit baalilor.” 11Domnul a zis copiilor lui Israel: „Nu v-am izbăvit
10:11
Exod 14:30
Eu de egipteni, de amoriţi
10:11
Num. 21:21,24,25
, de fiii lui Amon
10:11
Cap. 3:12,13.
și de filisteni
10:11
Cap. 3:31.
? 12Și când v-au apăsat
10:12
Ps. 106:42,43
sidoniţii
10:12
Cap. 5:19.
, Amalec
10:12
Cap. 6:3.
și Maon și aţi strigat către Mine, nu v-am izbăvit Eu din mâinile lor? 13Dar voi M-aţi părăsit
10:13
Deut. 32:15Ier. 2:13
și aţi slujit altor dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi. 14Duceţi-vă și chemaţi
10:14
Deut. 32:37,382 Împ. 3:13Ier. 2:28
pe dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre!” 15Copiii lui Israel au zis Domnului: „Am păcătuit, fă-ne
10:15
1 Sam. 3:182 Sam. 15:26
ce-Ţi va plăcea. Numai izbăvește-ne astăzi!” 16Și au
10:16
2 Cron. 7:14
15:8Ier. 18:7,8
scos dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El S-a îndurat
10:16
Ps. 106:44,45Is. 63:8
de suferinţele lui Israel. 17Fiii lui Amon s-au strâns și au tăbărât în Galaad, și copiii lui Israel s-au strâns și au tăbărât la
10:17
Gen. 31:49
Miţpa. 18Poporul și căpeteniile Galaadului și-au zis unul altuia: „Cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va
10:18
Cap. 11:8,11.
fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.”

11

Iefta, judecător în Israel

111Iefta

11:1
Evr. 11:32
, Galaaditul, era un om viteaz
11:1
Cap. 6:12.
. El era fiul unei curve. Galaad născuse pe Iefta. 2Nevasta lui Galaad i-a născut fii, care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și i-au zis: „Tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei.” 3Și Iefta a fugit de la fraţii lui și a locuit în ţara Tob. Niște oameni
11:3
Cap. 9:4.
fără căpătâi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el. 4După câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. 5Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să caute pe Iefta din ţara Tob. 6Ei au zis lui Iefta: „Vino de fii căpetenia noastră și să batem pe fiii lui Amon.” 7Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: „Nu m-aţi urât
11:7
Gen. 26:27
voi și nu m-aţi izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniţi la mine acum, când sunteţi în strâmtorare?” 8Bătrânii
11:8
Cap. 10:18.
Galaadului au zis lui Iefta: „Ne întoarcem
11:8
Luca 17:4
la tine acum ca să mergi cu noi, să baţi pe fiii lui Amon și să fii căpetenia
11:8
Cap. 10:18.
noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.” 9Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: „Dacă mă aduceţi înapoi ca să bat pe fiii lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră?” 10Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta: „Domnul
11:10
Ier. 42:5
să ne audă și să judece dacă nu vom face ce spui.” 11Și Iefta a pornit cu bătrânii Galaadului. Poporul l-a pus în fruntea lui și l-a așezat căpetenie
11:11
Vers. 8.
, și Iefta a spus din nou înaintea
11:11
Cap. 10:17;
Domnului, la Miţpa, toate cuvintele pe care le rostise.

Înfrângerea amoniţilor

12Iefta a trimis soli împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: „Ce ai cu mine de vii împotriva mea să faci război împotriva ţării mele?” 13Împăratul fiilor lui Amon a răspuns solilor lui Iefta: „Pentru că

11:13
Num. 21:24-26
Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe ţara mea, de la Arnon până la Iaboc
11:13
Gen. 32:22
și Iordan. Dă-mi-o înapoi acum de bunăvoie.” 14Iefta a trimis iarăși soli împăratului fiilor lui Amon 15ca să-i spună: „Așa vorbește Iefta: ‘Israel
11:15
Deut. 2:9,19
n-a pus mâna pe ţara Moabului, nici pe ţara fiilor lui Amon. 16Căci, când s-a suit Israel din Egipt, a mers
11:16
Num. 14:25Deut. 1:40Ios. 5:6
în pustie până la Marea Roșie și a ajuns la Cades
11:16
Num. 13:26
20:1Deut. 1:46
. 17Atunci, Israel a trimis
11:17
Num. 20:14
soli împăratului Edomului ca să-i spună: «Lasă-mă să trec prin ţara ta.» Dar
11:17
Num. 20:18,21
împăratul Edomului n-a voit. A trimis și la împăratul Moabului, și nici el n-a vrut. Și Israel a rămas la
11:17
Num. 20:1
Cades. 18Apoi a mers prin pustie, a ocolit
11:18
Num. 21:4Deut. 2:1-8
ţara Edomului și ţara Moabului și a venit
11:18
Num. 21:11
la răsăritul ţării Moabului; au tăbărât
11:18
Num. 21:13
22:36
dincolo de Arnon, fără să intre pe ţinutul Moabului, căci Arnonul era hotarul Moabului. 19Israel a trimis
11:19
Num. 21:21Deut. 2:26
soli lui Sihon, împăratul amoriţilor, împăratul Hesbonului. Și Israel i-a zis: «Lasă-mă să trec prin
11:19
Num. 21:22Deut. 2:27
ţara ta până la locul spre care mergem.» 20Dar Sihon
11:20
Num. 21:23Deut. 2:32
n-a avut încredere în Israel, ca să-l lase să treacă pe ţinutul lui, și-a strâns tot poporul, a tăbărât la Iahat și a luptat împotriva lui Israel. 21Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe Sihon și pe tot poporul lui în mâinile lui Israel, care i-a bătut
11:21
Num. 21:24,25Deut. 2:33,34
. Israel a pus mâna pe toată ţara amoriţilor care erau așezaţi în ţara aceasta. 22Au pus mâna pe tot ţinutul amoriţilor
11:22
Deut. 2:36
, de la Arnon până la Iaboc și de la pustie până la Iordan. 23Și acum, când Domnul Dumnezeul lui Israel a izgonit pe amoriţi dinaintea poporului Său Israel, tu să le stăpânești ţara? 24Oare ce-ţi dă în stăpânire dumnezeul tău, Chemoș
11:24
Num. 21:291 Împ. 11:7Ier. 48:7
, nu vei stăpâni? Și tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul
11:24
Deut. 9:4,5
18:12Ios. 3:10
Dumnezeul nostru, înaintea noastră, noi să nu stăpânim? 25Ești tu mai bun decât Balac
11:25
Num. 22:2Ios. 24:9
, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului? S-a certat el cu Israel sau a făcut el război împotriva lui? 26Iată că sunt trei sute de ani de când locuiește Israel la Hesbon
11:26
Num. 21:25
și în satele din jurul lui, la Aroer
11:26
Deut. 2:36
și în satele din jurul lui și în toate cetăţile care sunt pe malul Arnonului. Pentru ce nu i le-aţi luat în tot timpul acesta? 27Eu nu te-am supărat deloc, și rău te-ai purtat cu mine, făcându-mi război. Domnul să judece
11:27
Gen. 18:25
lucrul acesta. El să fie astăzi judecător
11:27
Gen. 16:5
31:531 Sam. 24:12,15
între fiii lui Israel și fiii lui Amon.’” 28Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să i le spună.

Fiica lui Iefta

29Duhul

11:29
Cap. 3:10.
Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galaadul și Manase; a trecut la Miţpe, în Galaad, și din Miţpe, din Galaad, a pornit împotriva fiilor lui Amon. 30Iefta a făcut o juruinţă
11:30
Gen. 28:201 Sam. 1:11
Domnului și a zis: „Dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon, 31oricine va ieși pe porţile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiii lui Amon, va
11:31
Lev. 27:2,31 Sam. 1:11,28
2:18
fi închinat Domnului și-l voi
11:31
Ps. 66:13Lev. 27:11,12
aduce ca ardere-de-tot.” 32Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui. 33Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere, de la Aroer până spre
11:33
Ezec. 27:17
Minit, loc care cuprindea douăzeci de cetăţi, și până la Abel-Cheramim. Și fiii lui Amon au fost smeriţi înaintea copiilor lui Israel. 34Iefta s-a întors acasă la Miţpa
11:34
Cap. 10:17;
. Și iată că fiică-sa
11:34
Exod 15:201 Sam. 18:6Ps. 68:25Ier. 31:4
i-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurul lui copil; n-avea fii și nici altă fată. 35Cum a văzut-o, el și-a rupt
11:35
Gen. 37:29,34
hainele și a zis: „Ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi! Am făcut o
11:35
Ecl. 5:2
juruinţă Domnului și n-o pot
11:35
Num. 30:2Ps. 15:4Ecl. 5:4,5
întoarce.” 36Ea i-a zis: „Tată, ai făcut o juruinţă Domnului, fă-mi
11:36
Num. 30:2
potrivit cu ceea ce ţi-a ieșit din gură, acum, când
11:36
2 Sam. 18:19,31
Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiii lui Amon.” 37Și ea a zis tatălui său: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să mă cobor în munţi și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele.” 38El a răspuns: „Du-te!” Și a lăsat-o slobodă două luni. Ea s-a dus cu tovarășele ei și și-a plâns fecioria pe munţi. 39După cele două luni, s-a întors la tatăl ei și el a împlinit
11:39
Vers. 31.
cu ea juruinţa pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul 40că, în toţi anii, fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta, Galaaditul, patru zile pe an.

12

Războiul dintre efraimiţi și galaadiţi

121Bărbaţii

12:1
Cap. 8:1.
lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miazănoapte și au zis lui Iefta: „Pentru ce te-ai dus să baţi pe fiii lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ţi dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea.” 2Iefta le-a răspuns: „Eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; și când v-am chemat, nu m-aţi scăpat din mâinile lor. 3Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viaţa
12:3
1 Sam. 19:5
28:21Iov 13:14Ps. 119:109
în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiţi dar azi împotriva mea ca să-mi faceţi război?” 4Iefta a strâns pe toţi bărbaţii Galaadului și a început lupta cu Efraim. Bărbaţii Galaadului au bătut pe Efraim, pentru că efraimiţii ziceau: „Sunteţi niște fugari
12:4
1 Sam. 25:10Ps. 78:9
ai lui Efraim! Galaadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase!” 5Galaadiţii au pus mâna pe vadurile
12:5
Ios. 22:117:24
Iordanului dinspre Efraim. Și când unul din fugarii lui Efraim zicea: „Lasă-mă să trec!”, bărbaţii Galaadului îl întrebau: „Ești efraimit?” Dacă răspundea: „Nu”, 6atunci îi ziceau: „Ei bine, zi Șibolet.” Și el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci, bărbaţii Galaadului îl apucau și-l junghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea patruzeci și două de mii de bărbaţi din Efraim. 7Iefta a fost judecător în Israel zece ani, apoi Iefta, Galaaditul, a murit și a fost îngropat într-una din cetăţile Galaadului.

Ibţan, Elon, Abdon

8După el, a fost judecător în Israel Ibţan din Betleem. 9El a avut treizeci de fii, a măritat treizeci de fete în afară și a adus pentru fiii lui treizeci de fete de afară. El a fost judecător în Israel șapte ani, 10apoi Ibţan a murit și a fost îngropat în Betleem. 11După el a fost judecător în Israel Elon din Zabulon. El a fost judecător în Israel zece ani, 12apoi Elon din Zabulon a murit și a fost îngropat la Aialon, în ţara lui Zabulon. 13După el, a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul. 14El a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoţi, care călăreau

12:14
Cap. 5:10;
pe șaptezeci de mânji de măgari. El a fost judecător în Israel opt ani, 15apoi Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit și a fost îngropat la Piraton, în ţara lui Efraim, pe muntele
12:15
Cap. 3:13,27;
amaleciţilor.