Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Războiul dintre efraimiţi și galaadiţi

121Bărbaţii

12:1
Cap. 8:1.

lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miazănoapte și au zis lui Iefta: „Pentru ce te-ai dus să baţi pe fiii lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ţi dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea.” 2Iefta le-a răspuns: „Eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; și când v-am chemat, nu m-aţi scăpat din mâinile lor. 3Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viaţa
12:3
1 Sam. 19:5
28:21Iov 13:14Ps. 119:109
în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiţi dar azi împotriva mea ca să-mi faceţi război?” 4Iefta a strâns pe toţi bărbaţii Galaadului și a început lupta cu Efraim. Bărbaţii Galaadului au bătut pe Efraim, pentru că efraimiţii ziceau: „Sunteţi niște fugari
12:4
1 Sam. 25:10Ps. 78:9
ai lui Efraim! Galaadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase!” 5Galaadiţii au pus mâna pe vadurile
12:5
Ios. 22:117:24
Iordanului dinspre Efraim. Și când unul din fugarii lui Efraim zicea: „Lasă-mă să trec!”, bărbaţii Galaadului îl întrebau: „Ești efraimit?” Dacă răspundea: „Nu”, 6atunci îi ziceau: „Ei bine, zi Șibolet.” Și el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci, bărbaţii Galaadului îl apucau și-l junghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea patruzeci și două de mii de bărbaţi din Efraim. 7Iefta a fost judecător în Israel zece ani, apoi Iefta, Galaaditul, a murit și a fost îngropat într-una din cetăţile Galaadului.

Ibţan, Elon, Abdon

8După el, a fost judecător în Israel Ibţan din Betleem. 9El a avut treizeci de fii, a măritat treizeci de fete în afară și a adus pentru fiii lui treizeci de fete de afară. El a fost judecător în Israel șapte ani, 10apoi Ibţan a murit și a fost îngropat în Betleem. 11După el a fost judecător în Israel Elon din Zabulon. El a fost judecător în Israel zece ani, 12apoi Elon din Zabulon a murit și a fost îngropat la Aialon, în ţara lui Zabulon. 13După el, a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul. 14El a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoţi, care călăreau

12:14
Cap. 5:10;
10:4
pe șaptezeci de mânji de măgari. El a fost judecător în Israel opt ani, 15apoi Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit și a fost îngropat la Piraton, în ţara lui Efraim, pe muntele
12:15
Cap. 3:13,27;
5:14
amaleciţilor.