Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Războiul dintre efraimiţi și galaadiţi

121Bărbaţii

12:1
Cap. 8:1.
lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miazănoapte și au zis lui Iefta: „Pentru ce te-ai dus să baţi pe fiii lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ţi dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea.” 2Iefta le-a răspuns: „Eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; și când v-am chemat, nu m-aţi scăpat din mâinile lor. 3Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viaţa
12:3
1 Sam. 19:5
28:21Iov 13:14Ps. 119:109
în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiţi dar azi împotriva mea ca să-mi faceţi război?” 4Iefta a strâns pe toţi bărbaţii Galaadului și a început lupta cu Efraim. Bărbaţii Galaadului au bătut pe Efraim, pentru că efraimiţii ziceau: „Sunteţi niște fugari
12:4
1 Sam. 25:10Ps. 78:9
ai lui Efraim! Galaadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase!” 5Galaadiţii au pus mâna pe vadurile
12:5
Ios. 22:117:24
Iordanului dinspre Efraim. Și când unul din fugarii lui Efraim zicea: „Lasă-mă să trec!”, bărbaţii Galaadului îl întrebau: „Ești efraimit?” Dacă răspundea: „Nu”, 6atunci îi ziceau: „Ei bine, zi Șibolet.” Și el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci, bărbaţii Galaadului îl apucau și-l junghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea patruzeci și două de mii de bărbaţi din Efraim. 7Iefta a fost judecător în Israel zece ani, apoi Iefta, Galaaditul, a murit și a fost îngropat într-una din cetăţile Galaadului.

Ibţan, Elon, Abdon

8După el, a fost judecător în Israel Ibţan din Betleem. 9El a avut treizeci de fii, a măritat treizeci de fete în afară și a adus pentru fiii lui treizeci de fete de afară. El a fost judecător în Israel șapte ani, 10apoi Ibţan a murit și a fost îngropat în Betleem. 11După el a fost judecător în Israel Elon din Zabulon. El a fost judecător în Israel zece ani, 12apoi Elon din Zabulon a murit și a fost îngropat la Aialon, în ţara lui Zabulon. 13După el, a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul. 14El a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoţi, care călăreau

12:14
Cap. 5:10;
pe șaptezeci de mânji de măgari. El a fost judecător în Israel opt ani, 15apoi Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit și a fost îngropat la Piraton, în ţara lui Efraim, pe muntele
12:15
Cap. 3:13,27;
amaleciţilor.

13

Vestirea nașterii lui Samson

131Copiii lui Israel au făcut iarăși

13:1
Cap. 2:11;
ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile
13:1
1 Sam. 12:9
filistenilor timp de patruzeci de ani. 2Era un om în Ţorea
13:2
Ios. 19:41
, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevastă-sa era stearpă și nu năștea. 3Îngerul
13:3
Cap. 6:12.
Domnului S-a arătat femeii și i-a zis: „Iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. 4Acum, ia bine seama să nu bei
13:4
Vers. 14.
nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. 5Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul
13:5
Num. 6:51 Sam. 1:11
nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat
13:5
Num. 6:2
lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să
13:5
1 Sam. 7:132 Sam. 8:11 Cron. 18:1
izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.” 6Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: „Un om
13:6
Deut. 33:11 Sam. 2:27
9:61 Împ. 17:24
al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfăţișarea
13:6
Mat. 28:3Luca 9:29Fapte 6:15
unui înger al lui Dumnezeu, o înfăţișare înfricoșată. Nu L-am întrebat
13:6
Vers. 17,18.
de unde este și nici nu mi-a spus care-I este numele. 7Dar mi-a zis: ‘Tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu; și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morţii lui.’”

Îngerul Se arată din nou

8Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis și să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naște!” 9Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. 10Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei și i-a zis: „Iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi S-a arătat iarăși.” 11Manoah s-a sculat, a mers după nevastă-sa, s-a dus la omul acela și i-a zis: „Tu ai vorbit femeii acesteia?” El a răspuns: „Eu.” 12Manoah a zis: „Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut?” 13Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Femeia să se ferească de tot ce i-am spus. 14Să nu guste niciun rod din viţă, să nu bea nici vin

13:14
Vers. 4.
, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit.” 15Manoah a zis Îngerului Domnului: „Îngăduie-mi să Te opresc
13:15
Gen. 18:5
și să-Ţi pregătesc un ied.” 16Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Chiar dacă M-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale; dar dacă vrei să aduci o ardere-de-tot, s-o aduci Domnului.” Manoah nu știa că este Îngerul Domnului. 17Și Manoah a zis Îngerului Domnului: „Care-Ţi este numele, ca să-Ţi aducem slavă, când se va împlini cuvântul Tău?” 18Îngerul Domnului i-a răspuns: „Pentru ce
13:18
Gen. 32:29
Îmi ceri Numele? El este Minunat.” 19Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a adus
13:19
Cap. 6:19,20.
jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevastă-sa priveau. 20Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă-sa au căzut
13:20
Lev. 9:241 Cron. 21:16Ezec. 1:28Mat. 17:6
cu faţa la pământ. 21Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah și nevestei lui. Atunci
13:21
Cap. 6:22.
, Manoah a înţeles că este Îngerul Domnului 22și a zis nevestei sale: „Vom muri
13:22
Gen. 32:30Exod 33:20Deut. 5:26
, căci am văzut pe Dumnezeu.” 23Nevastă-sa i-a răspuns: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea-de-tot și darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri.”

Nașterea lui Samson

24Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson

13:24
Evr. 11:32
. Copilul
13:24
1 Sam. 3:19Luca 1:80
2:52
a crescut și Domnul l-a binecuvântat. 25Și Duhul
13:25
Cap. 3:10.
Domnului a început să-l miște la Mahane-Dan, între
13:25
Ios. 15:33
Ţorea și Eștaol.

14

Lupta lui Samson cu leul

141Samson s-a coborât la Timna

14:1
Gen. 38:13Ios. 15:10
și a văzut
14:1
Gen. 34:2
acolo o femeie din fetele filistenilor. 2Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum
14:2
Gen. 21:21
34:4
de nevastă.” 3Tatăl său și mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor
14:3
Gen. 24:3,4
tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi
14:3
Gen. 34:14Exod 34:16Deut. 7:3
împrejur?” Și Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” 4Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la
14:4
Ios. 11:201 Împ. 12:152 Împ. 6:332 Cron. 10:15
22:7
25:20
Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau
14:4
Cap. 13:1.
peste Israel. 5Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. 6Duhul
14:6
Cap. 3:10;
Domnului a venit peste Samson și, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. 7S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. 8După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca s-o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. 9A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și, când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.

Căsătoria lui Samson și ghicitorile

10Tatăl lui Samson s-a coborât la femeia aceea. Și acolo Samson a făcut un ospăţ, căci așa făceau tinerii. 11Cum l-au văzut, au poftit treizeci de tovarăși, care au stat împreună cu el. 12Samson le-a zis: „Am să vă spun o ghicitoare

14:12
1 Împ. 10:1Ezec. 17:2Luca 14:7
. Dacă mi-o veţi ghici în cele șapte
14:12
Gen. 29:27
zile ale ospăţului și dacă o veţi dezlega, vă voi da treizeci de cămăși și treizeci de haine
14:12
Gen. 45:222 Împ. 5:22
de schimb. 13Dar, dacă n-o veţi ghici, să-mi daţi voi treizeci de cămăși și treizeci de haine de schimb.” Ei i-au zis: „Spune-ne ghicitoarea ta s-o auzim.” 14Și el le-a zis:

„Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă,

Și din cel tare a ieșit dulceaţă.” 15Trei zile, n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a șaptea, au zis nevestei lui Samson: „Înduplecă

14:15
Cap. 16:5.
pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea, altfel te vom arde
14:15
Cap. 15:6.
, pe tine și casa tatălui tău. Ne-aţi adunat aici ca să ne jefuiţi, nu-i așa?” 16Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea: „Tu n-ai
14:16
Cap. 16:15.
decât ură pentru mine și nu mă iubești; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o!” Și el i-a răspuns: „N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să ţi-o dezleg ţie?” 17Ea a plâns lângă el tot timpul celor șapte zile cât a ţinut ospăţul și, în ziua a șaptea, i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Și ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii. 18Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua a șaptea, înainte de apusul soarelui: „Ce este mai dulce decât mierea și ce este mai tare decât leul?” Și el le-a zis:

„Dacă n-aţi fi arat cu juncana mea,

Nu mi-aţi fi dezlegat ghicitoarea.” 19Duhul Domnului a venit

14:19
Cap. 3:10;
peste el și s-a coborât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele și a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. 20Nevastă-sa
14:20
Cap. 15:2.
a fost dată unuia din tovarășii lui, cu care era prieten
14:20
Ioan 3:29
el.