Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Vestirea nașterii lui Samson

131Copiii lui Israel au făcut iarăși

13:1
Cap. 2:11;
3:7
4:1
6:1
10:6
ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile
13:1
1 Sam. 12:9
filistenilor timp de patruzeci de ani. 2Era un om în Ţorea
13:2
Ios. 19:41
, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevastă-sa era stearpă și nu năștea. 3Îngerul
13:3
Cap. 6:12.
Luca 1:11,13,28,31
Domnului S-a arătat femeii și i-a zis: „Iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. 4Acum, ia bine seama să nu bei
13:4
Vers. 14.
Num. 6:2,3Luca 1:15
nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. 5Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul
13:5
Num. 6:51 Sam. 1:11
nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat
13:5
Num. 6:2
lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să
13:5
1 Sam. 7:132 Sam. 8:11 Cron. 18:1
izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.” 6Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: „Un om
13:6
Deut. 33:11 Sam. 2:27
9:61 Împ. 17:24
al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfăţișarea
13:6
Mat. 28:3Luca 9:29Fapte 6:15
unui înger al lui Dumnezeu, o înfăţișare înfricoșată. Nu L-am întrebat
13:6
Vers. 17,18.

de unde este și nici nu mi-a spus care-I este numele. 7Dar mi-a zis: ‘Tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu; și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morţii lui.’”

Îngerul Se arată din nou

8Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis și să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naște!” 9Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. 10Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei și i-a zis: „Iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi S-a arătat iarăși.” 11Manoah s-a sculat, a mers după nevastă-sa, s-a dus la omul acela și i-a zis: „Tu ai vorbit femeii acesteia?” El a răspuns: „Eu.” 12Manoah a zis: „Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut?” 13Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Femeia să se ferească de tot ce i-am spus. 14Să nu guste niciun rod din viţă, să nu bea nici vin

13:14
Vers. 4.

, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit.” 15Manoah a zis Îngerului Domnului: „Îngăduie-mi să Te opresc
13:15
Gen. 18:5
și să-Ţi pregătesc un ied.” 16Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Chiar dacă M-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale; dar dacă vrei să aduci o ardere-de-tot, s-o aduci Domnului.” Manoah nu știa că este Îngerul Domnului. 17Și Manoah a zis Îngerului Domnului: „Care-Ţi este numele, ca să-Ţi aducem slavă, când se va împlini cuvântul Tău?” 18Îngerul Domnului i-a răspuns: „Pentru ce
13:18
Gen. 32:29
Îmi ceri Numele? El este Minunat.” 19Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a adus
13:19
Cap. 6:19,20.

jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevastă-sa priveau. 20Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă-sa au căzut
13:20
Lev. 9:241 Cron. 21:16Ezec. 1:28Mat. 17:6
cu faţa la pământ. 21Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah și nevestei lui. Atunci
13:21
Cap. 6:22.

, Manoah a înţeles că este Îngerul Domnului 22și a zis nevestei sale: „Vom muri
13:22
Gen. 32:30Exod 33:20Deut. 5:26
, căci am văzut pe Dumnezeu.” 23Nevastă-sa i-a răspuns: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea-de-tot și darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri.”

Nașterea lui Samson

24Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson

13:24
Evr. 11:32
. Copilul
13:24
1 Sam. 3:19Luca 1:80
2:52
a crescut și Domnul l-a binecuvântat. 25Și Duhul
13:25
Cap. 3:10.
1 Sam. 11:6Mat. 4:1
Domnului a început să-l miște la Mahane-Dan, între
13:25
Ios. 15:33
Ţorea și Eștaol.