Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Vestirea nașterii lui Samson

131Copiii lui Israel au făcut iarăși

13:1
Cap. 2:11;
ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile
13:1
1 Sam. 12:9
filistenilor timp de patruzeci de ani. 2Era un om în Ţorea
13:2
Ios. 19:41
, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevastă-sa era stearpă și nu năștea. 3Îngerul
13:3
Cap. 6:12.
Domnului S-a arătat femeii și i-a zis: „Iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. 4Acum, ia bine seama să nu bei
13:4
Vers. 14.
nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. 5Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul
13:5
Num. 6:51 Sam. 1:11
nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat
13:5
Num. 6:2
lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să
13:5
1 Sam. 7:132 Sam. 8:11 Cron. 18:1
izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.” 6Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: „Un om
13:6
Deut. 33:11 Sam. 2:27
9:61 Împ. 17:24
al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfăţișarea
13:6
Mat. 28:3Luca 9:29Fapte 6:15
unui înger al lui Dumnezeu, o înfăţișare înfricoșată. Nu L-am întrebat
13:6
Vers. 17,18.
de unde este și nici nu mi-a spus care-I este numele. 7Dar mi-a zis: ‘Tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu; și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morţii lui.’”

Îngerul Se arată din nou

8Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis și să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naște!” 9Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. 10Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei și i-a zis: „Iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi S-a arătat iarăși.” 11Manoah s-a sculat, a mers după nevastă-sa, s-a dus la omul acela și i-a zis: „Tu ai vorbit femeii acesteia?” El a răspuns: „Eu.” 12Manoah a zis: „Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut?” 13Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Femeia să se ferească de tot ce i-am spus. 14Să nu guste niciun rod din viţă, să nu bea nici vin

13:14
Vers. 4.
, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit.” 15Manoah a zis Îngerului Domnului: „Îngăduie-mi să Te opresc
13:15
Gen. 18:5
și să-Ţi pregătesc un ied.” 16Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Chiar dacă M-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale; dar dacă vrei să aduci o ardere-de-tot, s-o aduci Domnului.” Manoah nu știa că este Îngerul Domnului. 17Și Manoah a zis Îngerului Domnului: „Care-Ţi este numele, ca să-Ţi aducem slavă, când se va împlini cuvântul Tău?” 18Îngerul Domnului i-a răspuns: „Pentru ce
13:18
Gen. 32:29
Îmi ceri Numele? El este Minunat.” 19Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a adus
13:19
Cap. 6:19,20.
jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevastă-sa priveau. 20Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă-sa au căzut
13:20
Lev. 9:241 Cron. 21:16Ezec. 1:28Mat. 17:6
cu faţa la pământ. 21Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah și nevestei lui. Atunci
13:21
Cap. 6:22.
, Manoah a înţeles că este Îngerul Domnului 22și a zis nevestei sale: „Vom muri
13:22
Gen. 32:30Exod 33:20Deut. 5:26
, căci am văzut pe Dumnezeu.” 23Nevastă-sa i-a răspuns: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea-de-tot și darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri.”

Nașterea lui Samson

24Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson

13:24
Evr. 11:32
. Copilul
13:24
1 Sam. 3:19Luca 1:80
2:52
a crescut și Domnul l-a binecuvântat. 25Și Duhul
13:25
Cap. 3:10.
Domnului a început să-l miște la Mahane-Dan, între
13:25
Ios. 15:33
Ţorea și Eștaol.

14

Lupta lui Samson cu leul

141Samson s-a coborât la Timna

14:1
Gen. 38:13Ios. 15:10
și a văzut
14:1
Gen. 34:2
acolo o femeie din fetele filistenilor. 2Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum
14:2
Gen. 21:21
34:4
de nevastă.” 3Tatăl său și mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor
14:3
Gen. 24:3,4
tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi
14:3
Gen. 34:14Exod 34:16Deut. 7:3
împrejur?” Și Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” 4Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la
14:4
Ios. 11:201 Împ. 12:152 Împ. 6:332 Cron. 10:15
22:7
25:20
Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau
14:4
Cap. 13:1.
peste Israel. 5Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. 6Duhul
14:6
Cap. 3:10;
Domnului a venit peste Samson și, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. 7S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. 8După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca s-o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. 9A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și, când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.

Căsătoria lui Samson și ghicitorile

10Tatăl lui Samson s-a coborât la femeia aceea. Și acolo Samson a făcut un ospăţ, căci așa făceau tinerii. 11Cum l-au văzut, au poftit treizeci de tovarăși, care au stat împreună cu el. 12Samson le-a zis: „Am să vă spun o ghicitoare

14:12
1 Împ. 10:1Ezec. 17:2Luca 14:7
. Dacă mi-o veţi ghici în cele șapte
14:12
Gen. 29:27
zile ale ospăţului și dacă o veţi dezlega, vă voi da treizeci de cămăși și treizeci de haine
14:12
Gen. 45:222 Împ. 5:22
de schimb. 13Dar, dacă n-o veţi ghici, să-mi daţi voi treizeci de cămăși și treizeci de haine de schimb.” Ei i-au zis: „Spune-ne ghicitoarea ta s-o auzim.” 14Și el le-a zis:

„Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă,

Și din cel tare a ieșit dulceaţă.” 15Trei zile, n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a șaptea, au zis nevestei lui Samson: „Înduplecă

14:15
Cap. 16:5.
pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea, altfel te vom arde
14:15
Cap. 15:6.
, pe tine și casa tatălui tău. Ne-aţi adunat aici ca să ne jefuiţi, nu-i așa?” 16Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea: „Tu n-ai
14:16
Cap. 16:15.
decât ură pentru mine și nu mă iubești; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o!” Și el i-a răspuns: „N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să ţi-o dezleg ţie?” 17Ea a plâns lângă el tot timpul celor șapte zile cât a ţinut ospăţul și, în ziua a șaptea, i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Și ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii. 18Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua a șaptea, înainte de apusul soarelui: „Ce este mai dulce decât mierea și ce este mai tare decât leul?” Și el le-a zis:

„Dacă n-aţi fi arat cu juncana mea,

Nu mi-aţi fi dezlegat ghicitoarea.” 19Duhul Domnului a venit

14:19
Cap. 3:10;
peste el și s-a coborât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele și a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. 20Nevastă-sa
14:20
Cap. 15:2.
a fost dată unuia din tovarășii lui, cu care era prieten
14:20
Ioan 3:29
el.

15

Stricăciunea făcută holdelor filistenilor cu vulpile

151După câtva timp, pe vremea seceratului grâului, Samson s-a dus să-și vadă nevasta și i-a dus un ied. El a zis: „Vreau să intru la nevastă-mea în odaia ei.” 2Dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. „Am crezut că o

15:2
Cap. 14:20.
urăști”, a zis el, „și am dat-o tovarășului tău. Nu este soră-sa cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia-o dar în locul ei.” 3Samson le-a zis: „De data aceasta nu voi fi vinovat faţă de filisteni dacă le voi face rău.” 4Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi și a luat niște făclii, apoi a legat vulpile coadă de coadă și a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc. 5A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor și a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât și grâul care era în picioare, ba încă și grădinile de măslini. 6Filistenii au zis: „Cine a făcut lucrul acesta?” Li s-a răspuns: „Samson, ginerele Timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta și a dat-o tovarășului lui.” Și
15:6
Cap. 14:15.
filistenii s-au suit și au ars-o pe ea și pe tatăl ei. 7Samson le-a zis: „Așa faceţi? Nu voi înceta decât după ce mă voi răzbuna pe voi.” 8I-a bătut aspru, pe spate și pe pântece; apoi s-a coborât și a locuit în crăpătura stâncii Etam.

Samson ucide o mie de filisteni

9Atunci, filistenii au pornit, au tăbărât în Iuda și s-au întins până la

15:9
Vers. 19.
Lehi. 10Bărbaţii din Iuda au zis: „Pentru ce v-aţi suit împotriva noastră?” Ei au răspuns: „Ne-am suit să legăm pe Samson, ca să-i facem așa cum ne-a făcut el nouă.” 11Atunci, trei mii de bărbaţi din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson: „Nu știi că filistenii stăpânesc
15:11
Cap. 14:4.
peste noi? Ce ne-ai făcut deci?” El le-a răspuns: „Le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie.” 12Ei i-au zis: „Noi ne-am coborât să te legăm, ca să te dăm în mâinile filistenilor.” Samson le-a zis: „Juraţi-mi că nu mă veţi omorî.” 13Ei i-au răspuns: „Nu, vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî.” Și l-au legat cu două funii noi și l-au scos din stâncă. 14Când a ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci, Duhul
15:14
Cap. 3:10;
Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca niște fire de in ars în foc și legăturile i-au căzut de pe mâini. 15El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna și a luat-o și a ucis
15:15
Lev. 26:8Ios. 23:10
cu ea o mie de oameni.

16Și Samson a zis:

„Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi;

Cu o falcă de măgar, am ucis o mie de oameni.”

17După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână. Și locul acela s-a numit Ramat-Lehi (Aruncarea fălcii).

Samson bea apă din stâncă

18Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis: „Tu ai îngăduit

15:18
Ps. 3:7
, prin mâna robului Tău, această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiaţi împrejur?” 19Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a
15:19
Gen. 45:27Is. 40:29
întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En-Hacore (Izvorul celui ce strigă); el este și astăzi la Lehi. 20Samson a fost douăzeci de ani judecător în Israel pe vremea filistenilor
15:20
Cap. 13:1.
.