Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Lupta lui Samson cu leul

141Samson s-a coborât la Timna

14:1
Gen. 38:13Ios. 15:10
și a văzut
14:1
Gen. 34:2
acolo o femeie din fetele filistenilor. 2Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum
14:2
Gen. 21:21
34:4
de nevastă.” 3Tatăl său și mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor
14:3
Gen. 24:3,4
tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi
14:3
Gen. 34:14Exod 34:16Deut. 7:3
împrejur?” Și Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” 4Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la
14:4
Ios. 11:201 Împ. 12:152 Împ. 6:332 Cron. 10:15
22:7
25:20
Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau
14:4
Cap. 13:1.
Deut. 28:48
peste Israel. 5Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. 6Duhul
14:6
Cap. 3:10;
13:251 Sam. 11:6
Domnului a venit peste Samson și, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. 7S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. 8După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca s-o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. 9A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și, când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.

Căsătoria lui Samson și ghicitorile

10Tatăl lui Samson s-a coborât la femeia aceea. Și acolo Samson a făcut un ospăţ, căci așa făceau tinerii. 11Cum l-au văzut, au poftit treizeci de tovarăși, care au stat împreună cu el. 12Samson le-a zis: „Am să vă spun o ghicitoare

14:12
1 Împ. 10:1Ezec. 17:2Luca 14:7
. Dacă mi-o veţi ghici în cele șapte
14:12
Gen. 29:27
zile ale ospăţului și dacă o veţi dezlega, vă voi da treizeci de cămăși și treizeci de haine
14:12
Gen. 45:222 Împ. 5:22
de schimb. 13Dar, dacă n-o veţi ghici, să-mi daţi voi treizeci de cămăși și treizeci de haine de schimb.” Ei i-au zis: „Spune-ne ghicitoarea ta s-o auzim.” 14Și el le-a zis:

„Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă,

Și din cel tare a ieșit dulceaţă.” 15Trei zile, n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a șaptea, au zis nevestei lui Samson: „Înduplecă

14:15
Cap. 16:5.

pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea, altfel te vom arde
14:15
Cap. 15:6.

, pe tine și casa tatălui tău. Ne-aţi adunat aici ca să ne jefuiţi, nu-i așa?” 16Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea: „Tu n-ai
14:16
Cap. 16:15.

decât ură pentru mine și nu mă iubești; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o!” Și el i-a răspuns: „N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să ţi-o dezleg ţie?” 17Ea a plâns lângă el tot timpul celor șapte zile cât a ţinut ospăţul și, în ziua a șaptea, i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Și ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii. 18Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua a șaptea, înainte de apusul soarelui: „Ce este mai dulce decât mierea și ce este mai tare decât leul?” Și el le-a zis:

„Dacă n-aţi fi arat cu juncana mea,

Nu mi-aţi fi dezlegat ghicitoarea.” 19Duhul Domnului a venit

14:19
Cap. 3:10;
13:25
peste el și s-a coborât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele și a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. 20Nevastă-sa
14:20
Cap. 15:2.

a fost dată unuia din tovarășii lui, cu care era prieten
14:20
Ioan 3:29
el.