Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Stricăciunea făcută holdelor filistenilor cu vulpile

151După câtva timp, pe vremea seceratului grâului, Samson s-a dus să-și vadă nevasta și i-a dus un ied. El a zis: „Vreau să intru la nevastă-mea în odaia ei.” 2Dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. „Am crezut că o

15:2
Cap. 14:20.

urăști”, a zis el, „și am dat-o tovarășului tău. Nu este soră-sa cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia-o dar în locul ei.” 3Samson le-a zis: „De data aceasta nu voi fi vinovat faţă de filisteni dacă le voi face rău.” 4Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi și a luat niște făclii, apoi a legat vulpile coadă de coadă și a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc. 5A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor și a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât și grâul care era în picioare, ba încă și grădinile de măslini. 6Filistenii au zis: „Cine a făcut lucrul acesta?” Li s-a răspuns: „Samson, ginerele Timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta și a dat-o tovarășului lui.” Și
15:6
Cap. 14:15.

filistenii s-au suit și au ars-o pe ea și pe tatăl ei. 7Samson le-a zis: „Așa faceţi? Nu voi înceta decât după ce mă voi răzbuna pe voi.” 8I-a bătut aspru, pe spate și pe pântece; apoi s-a coborât și a locuit în crăpătura stâncii Etam.

Samson ucide o mie de filisteni

9Atunci, filistenii au pornit, au tăbărât în Iuda și s-au întins până la

15:9
Vers. 19.

Lehi. 10Bărbaţii din Iuda au zis: „Pentru ce v-aţi suit împotriva noastră?” Ei au răspuns: „Ne-am suit să legăm pe Samson, ca să-i facem așa cum ne-a făcut el nouă.” 11Atunci, trei mii de bărbaţi din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson: „Nu știi că filistenii stăpânesc
15:11
Cap. 14:4.

peste noi? Ce ne-ai făcut deci?” El le-a răspuns: „Le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie.” 12Ei i-au zis: „Noi ne-am coborât să te legăm, ca să te dăm în mâinile filistenilor.” Samson le-a zis: „Juraţi-mi că nu mă veţi omorî.” 13Ei i-au răspuns: „Nu, vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî.” Și l-au legat cu două funii noi și l-au scos din stâncă. 14Când a ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci, Duhul
15:14
Cap. 3:10;
14:6
Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca niște fire de in ars în foc și legăturile i-au căzut de pe mâini. 15El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna și a luat-o și a ucis
15:15
Lev. 26:8Ios. 23:10
cu ea o mie de oameni.

16Și Samson a zis:

„Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi;

Cu o falcă de măgar, am ucis o mie de oameni.”

17După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână. Și locul acela s-a numit Ramat-Lehi (Aruncarea fălcii).

Samson bea apă din stâncă

18Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis: „Tu ai îngăduit

15:18
Ps. 3:7
, prin mâna robului Tău, această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiaţi împrejur?” 19Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a
15:19
Gen. 45:27Is. 40:29
întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En-Hacore (Izvorul celui ce strigă); el este și astăzi la Lehi. 20Samson a fost douăzeci de ani judecător în Israel pe vremea filistenilor
15:20
Cap. 13:1.

.