Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Dalila

161Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. 2S-a spus oamenilor din Gaza: „Samson a venit aici.” Și l-au înconjurat

16:2
1 Sam. 23:26Ps. 118:10-12Fapte 9:24
și au pândit toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniștiţi toată noaptea și au zis: „Când se va lumina de ziuă, îl vom omorî.” 3Samson a rămas culcat până la miezul nopţii. Pe la miezul nopţii, s-a sculat și a apucat porţile cetăţii cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui din faţa Hebronului. 4După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. 5Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis: „Înduplecă-l
16:5
Cap. 14:15.
Prov. 2:16-19
5:3-11
6:24-26
7:21-23
și află de unde-i vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm și să-l slăbim, și-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint.” 6Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit.” 7Samson i-a zis: „Dacă aș fi legat cu șapte funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca orice alt om.” 8Domnitorii filistenilor au adus Dalilei șapte funii noi, neuscate încă. Și ea l-a legat cu funiile acestea. 9Iar niște oameni stăteau la pândă la ea, într-o odaie. Ea i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Și el a rupt funiile cum se rupe o aţă de câlţi când se atinge de foc. Și, astfel, n-au știut de unde-i venea puterea. 10Dalila a zis lui Samson: „Vezi, ţi-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum, te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat.” 11El i-a zis: „Dacă aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuinţate niciodată, aș slăbi și aș fi ca orice alt om.” 12Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele. Apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie. Și el a rupt funiile de la braţe ca pe o aţă. 13Dalila a zis lui Samson: „Până acum ţi-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie să fii legat.” El i-a zis: „N-ai decât să împletești cele șapte șuviţe de păr din capul meu în urzeala ţesăturii.” 14Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeală cu tot. 15Ea i-a zis: „Cum poţi
16:15
Cap. 14:16.

spune: ‘Te iubesc!’, când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ţi-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde-ţi vine puterea ta cea mare.” 16Fiindcă ea îl necăjea și-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte, 17și-a deschis
16:17
Mica 7:5
toată inima faţă de ea și i-a zis: „Briciul
16:17
Num. 6:5
n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om.” 18Dalila, văzând că își deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună: „Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui.” Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. 19Ea
16:19
Prov. 7:26,27
l-a adormit pe genunchii ei. Și, chemând un om, a ras cele șapte șuviţe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. 20Atunci, ea a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Și el s-a trezit din somn și a zis: „Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura.” Nu știa că Domnul Se
16:20
Num. 14:9,42,43Ios. 7:121 Sam. 16:14
18:12
28:15,162 Cron. 15:2
depărtase de el. 21Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii; l-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanţuri de aramă. El învârtea la râșniţă în temniţă.

Răzbunarea și moartea lui Samson

22Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. 23Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Ei ziceau: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru.” 24Și, când l-a văzut poporul, au lăudat

16:24
Dan. 5:4
pe dumnezeul lor, zicând: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia ţara și ne înmulţea morţii.” 25În bucuria
16:25
Cap. 9:27.

inimii lor, au zis: „Chemaţi pe Samson, ca să ne desfăteze!” Au scos pe Samson din temniţă și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi. 26Și Samson a zis tânărului care-l ţinea de mână: „Lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se reazemă casa și să mă reazem de ei.” 27Casa era plină de bărbaţi și de femei; toţi domnitorii filistenilor erau acolo și pe
16:27
Deut. 22:8
acoperiș erau aproape trei mii de inși, bărbaţi și femei, care priveau la Samson cum juca. 28Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: „Doamne Dumnezeule, adu-Ţi
16:28
Ier. 15:15
aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și, cu o singură lovitură, să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” 29Și Samson a îmbrăţișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui și altul, la stânga. 30Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!” S-a plecat cu toată puterea, și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii. 31Fraţii lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat
16:31
Cap. 13:25.

între Ţorea și Eștaol, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel douăzeci de ani.