Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Mica

171Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. 2El a zis mamei sale: „Cei o mie o sută de sicli de argint care ţi s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem.” Și mama sa a zis: „Binecuvântat

17:2
Gen. 14:19Rut 3:10
să fie fiul meu de Domnul!” 3El a dat înapoi mamei sale cei o mie o sută de sicli de argint; și mama sa a zis: „Închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac
17:3
Exod 20:4,23Lev. 19:4
cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat; și, astfel, ţi-l voi da înapoi.” 4El a dat argintul înapoi mamei sale. Mama sa a luat
17:4
Is. 46:6
două sute de sicli de argint și a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. 5Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu; a făcut un efod
17:5
Cap. 8:27.

și terafimi
17:5
Gen. 31:19,30Osea 3:4
și a sfinţit pe unul din fiii lui ca preot. 6În vremea aceea
17:6
Cap. 18:1;
19:1
21:25Deut. 33:5
, nu era împărat în Israel. Fiecare
17:6
Deut. 12:8
făcea ce-i plăcea. 7Era un tânăr în Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda; era levit și locuia pentru o vreme acolo. 8Omul acesta a plecat din cetatea
17:8
Ios. 19:15Rut 1:1,2Mica 5:2Mat. 2:1,5,6
Betleemul lui Iuda să-și caute o locuinţă potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica. 9Mica i-a zis: „De unde vii?” El i-a răspuns: „Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuinţă potrivită.” 10Mica i-a zis: „Rămâi la mine; tu să-mi
17:10
Cap. 18:19.

fii tată
17:10
Gen. 45:8Iov 29:16
și preot, și eu îţi voi da zece sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloace de trai.” 11Și levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. 12Mica a sfinţit
17:12
Vers. 5.

pe levit, și tânărul acesta i-a slujit ca
17:12
Cap. 18:30.

preot și a locuit în casa lui. 13Și Mica a zis: „Acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta.”