Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Dalila

161Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. 2S-a spus oamenilor din Gaza: „Samson a venit aici.” Și l-au înconjurat

16:2
1 Sam. 23:26Ps. 118:10-12Fapte 9:24
și au pândit toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniștiţi toată noaptea și au zis: „Când se va lumina de ziuă, îl vom omorî.” 3Samson a rămas culcat până la miezul nopţii. Pe la miezul nopţii, s-a sculat și a apucat porţile cetăţii cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui din faţa Hebronului. 4După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. 5Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis: „Înduplecă-l
16:5
Cap. 14:15.
și află de unde-i vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm și să-l slăbim, și-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint.” 6Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit.” 7Samson i-a zis: „Dacă aș fi legat cu șapte funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca orice alt om.” 8Domnitorii filistenilor au adus Dalilei șapte funii noi, neuscate încă. Și ea l-a legat cu funiile acestea. 9Iar niște oameni stăteau la pândă la ea, într-o odaie. Ea i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Și el a rupt funiile cum se rupe o aţă de câlţi când se atinge de foc. Și, astfel, n-au știut de unde-i venea puterea. 10Dalila a zis lui Samson: „Vezi, ţi-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum, te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat.” 11El i-a zis: „Dacă aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuinţate niciodată, aș slăbi și aș fi ca orice alt om.” 12Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele. Apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie. Și el a rupt funiile de la braţe ca pe o aţă. 13Dalila a zis lui Samson: „Până acum ţi-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie să fii legat.” El i-a zis: „N-ai decât să împletești cele șapte șuviţe de păr din capul meu în urzeala ţesăturii.” 14Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeală cu tot. 15Ea i-a zis: „Cum poţi
16:15
Cap. 14:16.
spune: ‘Te iubesc!’, când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ţi-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde-ţi vine puterea ta cea mare.” 16Fiindcă ea îl necăjea și-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte, 17și-a deschis
16:17
Mica 7:5
toată inima faţă de ea și i-a zis: „Briciul
16:17
Num. 6:5
n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om.” 18Dalila, văzând că își deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună: „Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui.” Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. 19Ea
16:19
Prov. 7:26,27
l-a adormit pe genunchii ei. Și, chemând un om, a ras cele șapte șuviţe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. 20Atunci, ea a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Și el s-a trezit din somn și a zis: „Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura.” Nu știa că Domnul Se
16:20
Num. 14:9,42,43Ios. 7:121 Sam. 16:14
18:12
28:15,162 Cron. 15:2
depărtase de el. 21Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii; l-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanţuri de aramă. El învârtea la râșniţă în temniţă.

Răzbunarea și moartea lui Samson

22Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. 23Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Ei ziceau: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru.” 24Și, când l-a văzut poporul, au lăudat

16:24
Dan. 5:4
pe dumnezeul lor, zicând: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia ţara și ne înmulţea morţii.” 25În bucuria
16:25
Cap. 9:27.
inimii lor, au zis: „Chemaţi pe Samson, ca să ne desfăteze!” Au scos pe Samson din temniţă și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi. 26Și Samson a zis tânărului care-l ţinea de mână: „Lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se reazemă casa și să mă reazem de ei.” 27Casa era plină de bărbaţi și de femei; toţi domnitorii filistenilor erau acolo și pe
16:27
Deut. 22:8
acoperiș erau aproape trei mii de inși, bărbaţi și femei, care priveau la Samson cum juca. 28Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: „Doamne Dumnezeule, adu-Ţi
16:28
Ier. 15:15
aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și, cu o singură lovitură, să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” 29Și Samson a îmbrăţișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui și altul, la stânga. 30Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!” S-a plecat cu toată puterea, și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii. 31Fraţii lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat
16:31
Cap. 13:25.
între Ţorea și Eștaol, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel douăzeci de ani.

17

Mica

171Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. 2El a zis mamei sale: „Cei o mie o sută de sicli de argint care ţi s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem.” Și mama sa a zis: „Binecuvântat

17:2
Gen. 14:19Rut 3:10
să fie fiul meu de Domnul!” 3El a dat înapoi mamei sale cei o mie o sută de sicli de argint; și mama sa a zis: „Închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac
17:3
Exod 20:4,23Lev. 19:4
cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat; și, astfel, ţi-l voi da înapoi.” 4El a dat argintul înapoi mamei sale. Mama sa a luat
17:4
Is. 46:6
două sute de sicli de argint și a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. 5Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu; a făcut un efod
17:5
Cap. 8:27.
și terafimi
17:5
Gen. 31:19,30Osea 3:4
și a sfinţit pe unul din fiii lui ca preot. 6În vremea aceea
17:6
Cap. 18:1;
, nu era împărat în Israel. Fiecare
17:6
Deut. 12:8
făcea ce-i plăcea. 7Era un tânăr în Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda; era levit și locuia pentru o vreme acolo. 8Omul acesta a plecat din cetatea
17:8
Ios. 19:15Rut 1:1,2Mica 5:2Mat. 2:1,5,6
Betleemul lui Iuda să-și caute o locuinţă potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica. 9Mica i-a zis: „De unde vii?” El i-a răspuns: „Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuinţă potrivită.” 10Mica i-a zis: „Rămâi la mine; tu să-mi
17:10
Cap. 18:19.
fii tată
17:10
Gen. 45:8Iov 29:16
și preot, și eu îţi voi da zece sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloace de trai.” 11Și levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. 12Mica a sfinţit
17:12
Vers. 5.
pe levit, și tânărul acesta i-a slujit ca
17:12
Cap. 18:30.
preot și a locuit în casa lui. 13Și Mica a zis: „Acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta.”

18

Fiii lui Dan ridică lucruri pentru slujbă din casa lui Mica

181În vremea

18:1
Cap. 17:6;
aceea, nu era împărat în Israel; și seminţia
18:1
Ios. 19:47
daniţilor își căuta o moșie ca să se așeze în ea, căci până în ziua aceea nu-i căzuse la sorţi nicio moștenire în mijlocul seminţiilor lui Israel. 2Fiii lui Dan au luat dintre ei toţi, din familiile lor, cinci oameni viteji, pe care i-au trimis din Ţorea
18:2
Cap. 13:25.
și din Eștaol să iscodească
18:2
Num. 13:17Ios. 2:1
ţara și s-o cerceteze. Ei le-au zis: „Duceţi-vă și cercetaţi ţara.” Ei au ajuns în muntele lui Efraim, la casa
18:2
Cap. 17:1.
lui Mica, și au rămas peste noapte acolo. 3Când erau aproape de casa lui Mica, au cunoscut glasul tânărului levit, s-au apropiat și i-au zis: „Cine te-a adus aici? Ce faci tu în locul acesta? Și ce ai aici?” 4El le-a răspuns: „Mica face cutare și cutare lucru pentru mine, îmi
18:4
Cap. 17:10.
dă o simbrie și eu îi sunt preot.” 5Ei i-au zis: „Întreabă
18:5
1 Împ. 22:5Is. 30:1Osea 4:12
pe Dumnezeu
18:5
Cap. 17:5;
, ca să știm dacă vom avea noroc în călătoria noastră.” 6Și preotul le-a răspuns: „Duceţi-vă
18:6
1 Împ. 22:6
în pace; călătoria pe care o faceţi este sub privirea Domnului.” 7Cei cinci oameni au plecat și au ajuns în Lais
18:7
Ios. 19:47
. Au văzut poporul de acolo trăind
18:7
Vers. 27,28.
la adăpost, în felul sidoniţilor, liniștit și fără grijă; în ţară nu era nimeni care să le facă cel mai mic neajuns stăpânind peste ei; erau departe de sidoniţi și n-aveau nicio legătură cu alţi oameni. 8S-au întors la fraţii lor în Ţorea
18:8
Vers. 2.
și Eștaol, și fraţii lor le-au zis: „Ce veste ne aduceţi?” 9„Haidem”
18:9
Num. 13:30Ios. 2:23,24
, au răspuns ei, „să ne suim împotriva lor, căci am văzut ţara și iată că era foarte bună. Ce staţi
18:9
1 Împ. 22:3
și nu ziceţi nimic? Nu fiţi leneși și porniţi să puneţi stăpânire pe ţara aceasta. 10Când veţi intra în ea, veţi da peste un popor care stă fără
18:10
Vers. 7,27.
frică. Ţara este mare, și Dumnezeu a dat-o în mâinile voastre; este un loc
18:10
Deut. 8:9
unde nu lipsește nimic din tot ce este pe pământ.” 11Șase sute de oameni din familia lui Dan au pornit din Ţorea și Eștaol încinși cu armele lor de război. 12S-au suit și au tăbărât la Chiriat-Iearim
18:12
Ios. 15:60
în Iuda, de aceea locul acesta, care este înapoia lui Chiriat-Iearim, a fost chemat până în ziua de azi
18:12
Cap. 13:25.
Mahane-Dan (Tabăra lui Dan). 13Au trecut de acolo în muntele lui Efraim și au ajuns până la casa lui
18:13
Vers. 2.
Mica. 14Atunci
18:14
1 Sam. 14:28
, cei cinci oameni care se duseseră să iscodească ţara Lais au luat cuvântul și au zis fraţilor lor: „Știţi că în
18:14
Cap. 17:5.
casele acestea sunt un efod, terafimi, un chip cioplit și un chip turnat? Vedeţi acum ce aveţi de făcut.” 15Ei s-au abătut pe acolo, au intrat în casa tânărului levit, în casa lui Mica, și l-au întrebat de sănătate! 16Cei șase
18:16
Vers. 11.
sute de oameni din fiii lui Dan încinși cu armele lor de război stăteau la intrarea porţii. 17Și cei cinci
18:17
Vers. 2,14.
oameni care se duseseră să iscodească ţara s-au suit și au intrat în casă; au luat chipul
18:17
Cap. 17:4,5.
cioplit, efodul, terafimii și chipul turnat, în timp ce preotul era la intrarea porţii cu cei șase sute de oameni încinși cu armele lor de război. 18Când au intrat în casa lui Mica și au luat chipul cioplit, efodul, terafimii și chipul turnat, preotul le-a zis: „Ce faceţi?” 19Ei au răspuns: „Taci, pune-ţi
18:19
Iov 21:5
29:9
40:4Prov. 30:32Mica 7:16
mâna la gură și vino cu noi să ne fii părinte
18:19
Cap. 17:10.
și preot. Mai bine este să fii preot la casa unui singur om sau să fii preotul unei seminţii și al unei familii din Israel?” 20Preotul s-a bucurat în inima lui, a luat efodul, terafimii și chipul cioplit și s-a unit cu ceata poporului. 21Au pornit iarăși la drum și au plecat punând înaintea lor copiii, vitele și calabalâcurile. 22După ce se depărtaseră bine de casa lui Mica, oamenii care locuiau în casele vecine cu a lui Mica s-au strâns și au urmărit pe fiii lui Dan. 23Au strigat după fiii lui Dan, care s-au întors și au zis lui Mica: „Ce ai și ce înseamnă gloata aceasta de oameni?” 24El a răspuns: „Dumnezeii mei pe care mi-i făcusem mi i-aţi luat împreună cu preotul și aţi plecat. Ce-mi mai rămâne? Cum puteţi dar să-mi spuneţi: ‘Ce ai?’” 25Fiii lui Dan i-au zis: „Să nu-ţi auzim glasul; căci, altfel, niște oameni amărâţi se vor arunca asupra voastră și te vei pierde și pe tine, și pe cei din casa ta.” 26Și fiii lui Dan și-au văzut mai departe de drum. Mica, văzând că sunt mai tari decât el, s-a întors și a venit acasă.

Cucerirea cetăţii Lais

27Au ridicat dar ce făcuse Mica și au luat pe preotul care era în slujba lui și s-au năpustit

18:27
Vers. 7,10.
asupra Laisului, asupra unui popor liniștit și în pace; l-au trecut
18:27
Ios. 19:47
prin ascuţișul sabiei și au ars cetatea. 28Nimeni n-a izbăvit-o, căci era departe
18:28
Vers. 7.
de Sidon și locuitorii ei n-aveau nicio legătură cu alţi oameni: ea era în valea care se întinde spre Bet-Rehob
18:28
Num. 13:212 Sam. 10:6
. Fiii lui Dan au zidit din nou cetatea și au locuit în ea. 29Au numit-o
18:29
Ios. 19:47
Dan
18:29
Gen. 14:141 Împ. 12:29,30
15:20
, după numele lui Dan, tatăl lor, care se născuse lui Israel, dar cetatea se chema mai înainte Lais. 30Au înălţat pentru ei chipul cioplit; și Ionatan, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, el și fiii lui au fost preoţii seminţiei daniţilor până
18:30
Cap. 13:1.
pe vremea robirii ţării. 31Au așezat pentru ei chipul cioplit pe care-l făcuse Mica, în tot
18:31
Ios. 18:121:12
timpul cât a fost Casa lui Dumnezeu la Silo.