Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Răutatea oamenilor din Ghibea din Beniamin

191Pe vremea când

19:1
Cap. 17:6;
18:1
21:25
nu era împărat în Israel, un levit care locuia la marginea muntelui lui Efraim și-a luat ca ţiitoare o femeie din Betleemul lui Iuda. 2Ţiitoarea nu i-a fost credincioasă și l-a părăsit ca să se ducă în casa tatălui ei, în Betleemul
19:2
Cap. 17:7.

lui Iuda, unde a rămas timp de patru luni. 3Bărbatul ei s-a sculat și s-a dus la ea, ca să-i vorbească inimii și s-o aducă înapoi. Avea cu el pe sluga lui și doi măgari. Ea l-a adus în casa tatălui ei și, când l-a văzut, tatăl femeii aceleia tinere l-a primit cu bucurie. 4Socrul său, tatăl femeii aceleia tinere, l-a ţinut la el trei zile. Au mâncat și au băut și au rămas noaptea acolo. 5A patra zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă și levitul se pregătea să plece. Dar tatăl tinerei femei a zis ginerelui său: „Ia o bucată de pâine, ca să prinzi la inimă
19:5
Gen. 18:5
; și apoi veţi pleca.” 6Și au șezut de au mâncat și au băut amândoi. Apoi, tatăl tinerei femei a zis bărbatului: „Hotărăște-te dar să rămâi aici la noapte și să ţi se veselească inima.” 7Bărbatul se scula să plece, dar, în urma stăruinţelor socrului său, a rămas acolo și noaptea aceea. 8În ziua a cincea, s-a sculat dis-de-dimineaţă să plece. Atunci, tatăl tinerei femei a zis: „Întărește-ţi mai întâi inima, te rog, și rămâi până ce se va pleca ziua spre seară.” Și au mâncat amândoi. 9Bărbatul se scula să plece, cu ţiitoarea și sluga lui, dar socrul său, tatăl tinerei femei, i-a zis: „Iată că ziua a trecut, e târziu, rămâi dar peste noapte aici; iată că ziua se pleacă spre noapte, rămâi aici peste noapte și să ţi se veselească inima; mâine vă veţi scula dis-de-dimineaţă ca să porniţi la drum și te vei duce la cortul tău.” 10Bărbatul n-a vrut să mai rămână și în noaptea aceea, ci s-a sculat și a plecat. A ajuns până în faţa Iebusului
19:10
Ios. 18:28
, adică Ierusalimul, cu cei doi măgari înșeuaţi și cu ţiitoarea lui. 11Când s-au apropiat de Iebus, ziua se plecase mult spre seară. Sluga a zis atunci stăpânului său: „Haidem să ne îndreptăm spre cetatea
19:11
Ios. 15:8,632 Sam. 5:6
aceasta a iebusiţilor și să rămânem în ea peste noapte.” 12Stăpânul său i-a răspuns: „Nu putem să intrăm într-o cetate străină, unde nu sunt copii de-ai lui Israel, ci să mergem până la
19:12
Ios. 18:28
Ghibea.” 13A mai zis slugii sale: „Haidem să ne apropiem de unul din locurile acestea, Ghibea sau Rama
19:13
Ios. 18:25
, și să rămânem acolo peste noapte.” 14Au mers mai departe și apunea soarele când s-au apropiat de Ghibea, care este a lui Beniamin. 15S-au îndreptat într-acolo ca să se ducă să rămână peste noapte în Ghibea. Levitul a intrat și s-a oprit în piaţa cetăţii. Nu s-a găsit nimeni care să-i
19:15
Mat. 25:43Evr. 13:2
primească în casă să rămână peste noapte. 16Și iată că un bătrân se întorcea seara de la munca
19:16
Ps. 104:23
câmpului; omul acesta era din muntele lui Efraim, locuia pentru o vreme la Ghibea, și oamenii din locul acela erau beniamiţi. 17El a ridicat ochii și a văzut pe călător în piaţa cetăţii. Și bătrânul i-a zis: „Încotro mergi și de unde vii?” 18El i-a răspuns: „Venim din Betleemul lui Iuda și mergem până la marginea muntelui lui Efraim, de unde sunt. Mă dusesem la Betleemul lui Iuda și acum mă duc la
19:18
Ios. 18:11 Sam. 1:3,7
Casa Domnului. Dar nu se găsește nimeni să mă primească în casă. 19Avem însă paie și nutreţ pentru măgarii noștri; avem și pâine și vin pentru mine, pentru roaba ta și pentru băiatul care este cu robii tăi. Nu ducem lipsă de nimic.” 20Bătrânul a zis: „Pacea să fie
19:20
Gen. 43:23
cu tine! Toate nevoile tale le iau asupra mea, numai
19:20
Gen. 19:2
să nu rămâi în piaţă peste noapte.” 21L-a
19:21
Gen. 24:32
43:24
dus în casa lui și a dat nutreţ măgarilor. Călătorii
19:21
Gen. 18:4Ioan 13:5
și-au spălat picioarele, apoi au mâncat și au băut. 22Pe când se veseleau ei, iată că oamenii
19:22
Gen. 19:4Osea 9:9
10:9
din cetate, niște fii ai lui Belial
19:22
Deut. 13:13
, oameni stricaţi, au înconjurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului, stăpânul casei: „Scoate
19:22
Gen. 19:5Rom. 1:26,27
pe omul acela care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el.” 23Stăpânul
19:23
Gen. 19:6,7
casei a ieșit la ei și le-a zis: „Nu, fraţilor, vă rog să nu faceţi un lucru așa de rău; fiindcă omul acesta a intrat în casa mea, nu săvârșiţi
19:23
2 Sam. 13:12
mișelia aceasta. 24Iată
19:24
Gen. 19:8
că am o fată fecioară și omul acesta are o ţiitoare; vi le voi aduce afară: necinstiţi-le
19:24
Gen. 34:2Deut. 21:14
și faceţi-le ce vă va plăcea. Dar nu săvârșiţi cu omul acesta o faptă așa de nelegiuită.” 25Oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Atunci, omul și-a luat ţiitoarea și le-a adus-o afară. Ei s-au împreunat
19:25
Gen. 4:1
cu ea și și-au bătut joc de ea toată noaptea, până dimineaţa, și i-au dat drumul când se lumina de ziuă. 26Către ziuă, femeia aceasta a venit și a căzut la ușa casei omului la care era bărbatul ei și a rămas acolo până la ziuă. 27Și dimineaţa, bărbatul ei s-a sculat, a deschis ușa casei și a ieșit ca să-și urmeze drumul mai departe. Dar iată că femeia, ţiitoarea lui, era întinsă la ușa casei, cu mâinile pe prag. 28El i-a zis: „Scoală-te și haidem să mergem!” Ea n-a
19:28
Cap. 20:5.

răspuns. Atunci, bărbatul a pus-o pe măgar și a plecat acasă. 29Când a ajuns acasă, a luat un cuţit, a apucat pe ţiitoarea lui și a
19:29
Cap. 20:6.
1 Sam. 11:7
tăiat-o mădular cu mădular în douăsprezece bucăţi, pe care le-a trimis în tot ţinutul lui Israel. 30Toţi cei ce au văzut lucrul acesta au zis: „Niciodată nu s-a întâmplat și nu s-a văzut așa ceva, de când s-au suit copiii lui Israel din Egipt până în ziua de azi; luaţi aminte dar la lucrul aceasta, sfătuiţi-vă
19:30
Cap. 20:7.
Prov. 13:10
și vorbiţi!”