Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Îngerul Domnului mustră

21Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim

2:1
Vers. 5.

și a zis: „Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voștri că v-o voi da. Am zis
2:1
Gen. 17:7
: ‘Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi, 2și voi
2:2
Deut. 7:2
să nu încheiaţi legământ cu locuitorii din ţara aceasta, ci să le surpaţi
2:2
Deut. 12:3
altarele.’ Dar voi
2:2
Vers. 20.
Ps. 106:34
n-aţi ascultat de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut lucrul acesta? 3Am zis atunci: ‘Nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste
2:3
Ios. 23:13
și dumnezeii
2:3
Cap. 3:6.

lor vă vor fi o
2:3
Exod 23:33
34:12Deut. 7:16Ps. 106:36
cursă.’” 4După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. 5Au pus locului aceluia numele Bochim (Cei ce plâng) și au adus jertfe Domnului acolo.

Poporul slujește Domnului în timpul lui Iosua

6Iosua

2:6
Ios. 22:6
24:28
a dat drumul poporului, și copiii lui Israel au plecat, fiecare, în moștenirea lui, ca să ia ţara în stăpânire. 7Poporul
2:7
Ios. 24:31
a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua și în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. 8Iosua
2:8
Ios. 24:29
, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani. 9L-au îngropat
2:9
Ios. 24:30
în ţinutul pe care-l avea de moștenire, la Timnat-Heres
2:9
Ios. 19:50
24:30
, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaș.

Judecătorii

10Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoștea

2:10
Exod 5:21 Sam. 2:121 Cron. 28:9Ier. 9:3
22:16Gal. 4:82 Tes. 1:8Tit 1:16
pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. 11Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit baalilor. 12Au
2:12
Deut. 31:16
părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, și au mers
2:12
Deut. 6:14
după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat
2:12
Exod 20:5
înaintea lor și au mâniat pe Domnul. 13Au părăsit pe Domnul și au slujit
2:13
Cap. 3:7;
10:6Ps. 106:36
lui Baal și astarteelor. 14Domnul S-a aprins de mânie
2:14
Cap. 3:8.
Ps. 106:40-42
împotriva lui Israel. El i-a dat
2:14
2 Împ. 17:20
în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut
2:14
Cap. 3:8;
4:2Ps. 44:12Is. 50:1
în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut
2:14
Lev. 26:37Ios. 7:12,13
împotrivi vrăjmașilor lor. 15Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le
2:15
Lev. 26Deut. 28
jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. 16Domnul
2:16
Cap. 3:9,10,15.
1 Sam. 12:11Fapte 13:20
a ridicat judecători ca să-i izbăvească din mâna celor ce-i prădau. 17Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit
2:17
Exod 24:15,16Lev. 17:7
cu alţi dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor și n-au ascultat de poruncile Domnului, ca și ei. 18Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul
2:18
Ios. 1:5
și-i izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului
2:18
Gen. 6:6Deut. 32:36Ps. 106:44,45
I se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau și-i chinuiau. 19Dar, după moartea
2:19
Cap. 3:12;
4:1
8:33
judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, ducându-se după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, și stăruiau în această purtare și împietrire. 20Atunci, Domnul S-a aprins de
2:20
Vers. 14.

mânie împotriva lui Israel și a zis: „Fiindcă neamul acesta a călcat legământul
2:20
Ios. 23:16
Meu pe care-l poruncisem părinţilor lor și fiindcă n-au ascultat de glasul Meu, 21nu voi mai izgoni
2:21
Ios. 23:13
dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. 22Astfel, prin ele
2:22
Deut. 8:2,16
13:3
, voi pune pe Israel la încercare
2:22
Cap. 3:1,4.

, ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinţii lor.” 23Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu S-a grăbit să le izgonească.