Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Înmulţirea din nou a seminţiei lui Beniamin

211Bărbaţii

21:1
Cap. 20:1.

lui Israel juraseră la Miţpa, zicând: „Niciunul din noi să nu-și dea fata după un beniamit.” 2Poporul a venit la Betel
21:2
Cap. 20:18,26.

și a stat înaintea lui Dumnezeu până seara. Au ridicat glasul, au vărsat multe lacrimi 3și au zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, pentru ce s-a întâmplat așa ceva în Israel, să lipsească astăzi o seminţie întreagă din Israel?” 4A doua zi, poporul s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit
21:4
2 Sam. 24:25
acolo un altar și a adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. 5Copiii lui Israel au zis: „Cine dintre toate seminţiile lui Israel nu s-a suit la adunare înaintea Domnului?” Căci făcuseră
21:5
Cap. 5:23.

un jurământ mare împotriva oricui nu s-ar sui la Domnul, la Miţpa, și ziseseră: „Să fie pedepsit cu moartea.” 6Copiilor lui Israel le părea rău de fratele lor Beniamin și ziceau: „Astăzi a fost nimicită o seminţie din Israel. 7Cum să facem rost de neveste celor ce au rămas cu viaţă, fiindcă am jurat pe Domnul să nu le dăm fetele noastre de neveste?” 8Ei au zis deci: „Este cineva dintre seminţiile lui Israel care să nu se fi suit la Domnul la Miţpa?” Și nimeni din Iabes
21:8
1 Sam. 11:1
31:11
din Galaad nu venise în tabără, la adunare. 9Au făcut numărătoarea poporului, și nu era acolo niciunul din locuitorii din Iabes din Galaad. 10Atunci, adunarea a trimis împotriva lor douăsprezece mii de ostași, dându-le porunca aceasta: „Duceţi-vă
21:10
Vers. 5. Cap. 5:23.
1 Sam. 11:7
și treceţi prin ascuţișul sabiei pe locuitorii din Iabes din Galaad, cu femeile și copiii. 11Iată ce să faceţi: să nimiciţi cu desăvârșire orice bărbat
21:11
Num. 31:17
și orice femeie care a cunoscut împreunarea cu bărbat.” 12Au găsit între locuitorii din Iabes din Galaad patru sute de fete fecioare, care nu se culcaseră cu bărbat, și le-au adus în tabără la Silo
21:12
Ios. 18:1
, care este în ţara Canaanului. 13Toată adunarea a trimis soli să vorbească fiilor lui Beniamin care erau
21:13
Cap. 20:47.

la stânca Rimon și să le vestească pacea. 14În timpul acela, beniamiţii s-au întors și li s-au dat de neveste acelea pe care le lăsaseră cu viaţă din femeile din Iabes din Galaad. Dar nu erau destule. 15Poporului îi
21:15
Vers. 6.

părea rău de Beniamin, căci Domnul făcuse o spărtură în seminţiile lui Israel. 16Bătrânii adunării au zis: „Cum să facem rost de neveste pentru cei rămași, căci femeile lui Beniamin au fost nimicite?” 17Și au zis: „Cei ce au mai rămas din Beniamin să-și păstreze moștenirea, ca să nu se șteargă o seminţie din Israel. 18Dar noi nu putem să dăm pe fetele noastre după ei, căci copiii lui Israel
21:18
Vers. 1. Cap. 11:35.

au jurat, zicând: ‘Blestemat să fie cine va da o nevastă unui beniamit!’ 19Și au zis: ‘Iată, în fiecare an este o sărbătoare a Domnului la Silo, care este la miazănoapte de Betel, la răsăritul drumului care suie din Betel la Sihem și la miazăzi de Lebona.’” 20Apoi au dat următoarea poruncă fiilor lui Beniamin: „Duceţi-vă și staţi la pândă în vii! 21Uitaţi-vă și, când veţi vedea pe fetele din Silo ieșind să joace
21:21
Exod 15:201 Sam. 18:6Ier. 31:13
, să ieșiţi din vii, să vă luaţi fiecare câte o nevastă din fetele din Silo și să vă duceţi în ţara lui Beniamin. 22Dacă părinţii sau fraţii lor vor veni să se plângă la noi, le vom spune: ‘Daţi-ni-le nouă, căci n-am luat câte o nevastă de fiecare în război. Nu voi li le-aţi dat: numai atunci aţi fi vinovaţi.’” 23Fiii lui Beniamin au făcut așa: și-au luat neveste, după numărul lor, dintre jucătoarele pe care le-au răpit, apoi au plecat și s-au întors în moștenirea lor; au zidit
21:23
Cap. 20:48.

iarăși cetăţile și au locuit acolo. 24Și, în același timp, copiii lui Israel au plecat de acolo fiecare în seminţia lui și în familia lui și s-a întors fiecare în moștenirea lui. 25Pe vremea aceea
21:25
Cap. 17:6;
18:1
19:1
, nu era împărat în Israel, fiecare
21:25
Deut. 12:8
făcea ce-i plăcea.