Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Slujirea israeliţilor la idoli

31Iată neamurile

3:1
Cap. 2:21,22.

pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toţi cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. 2El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască și să înveţe războiul, și anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. 3Neamurile acestea erau cei
3:3
Ios. 13:3
cinci domnitori ai filistenilor, toţi canaaniţii, sidoniţii și heviţii care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal-Hermon până la intrarea Hamatului. 4Neamurile
3:4
Cap. 2:22.

acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinţilor lor prin Moise. 5Și copiii
3:5
Ps. 106:35
lui Israel au locuit în mijlocul canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, heviţilor și iebusiţilor; 6au luat
3:6
Exod 34:16Deut. 7:3
de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor.

Otniel

7Copiii

3:7
Cap. 2:11.

lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit
3:7
Cap. 2:13.

baalilor și idolilor
3:7
Exod 34:13Deut. 16:21
. 8Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut
3:8
Cap. 2:14.

în mâinile lui Cușan-Rișeataim
3:8
Hab. 3:7
, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși opt ani lui Cușan-Rișeataim. 9Copiii lui Israel au strigat
3:9
Vers. 15. Cap. 4:3;
6:7
10:101 Sam. 12:10Neem. 9:27Ps. 22:5
106:44
107:13,19
către Domnul, și Domnul le-a ridicat un izbăvitor
3:9
Cap. 2:16.

, care i-a izbăvit: pe Otniel
3:9
Cap. 1:13.

, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. 10Duhul
3:10
Num. 27:1811:29
13:25
14:6,191 Sam. 11:62 Cron. 15:1
Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan-Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan-Rișeataim. 11Ţara a avut odihnă patruzeci de ani. Și Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.

Ehud

12Copiii

3:12
Cap. 2:19.

lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului, și Domnul a întărit pe Eglon
3:12
1 Sam. 12:9
, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. 13Eglon a strâns la el pe fiii lui Amon și pe amaleciţi
3:13
Cap. 5:14.

și a pornit. A bătut pe Israel și a luat cetatea finicilor
3:13
Cap. 1:16.

. 14Și copiii lui Israel au fost supuși
3:14
Deut. 28:48
optsprezece ani lui Eglon, împăratul Moabului. 15Copiii lui Israel au
3:15
Vers. 9.
Ps. 78:34
strigat către Domnul, și Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, Beniamitul, care nu se slujea de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. 16Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și a încins-o pe sub haine, în partea dreaptă. 17A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului: Eglon era un om foarte gras. 18Când a isprăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care-l aduseseră. 19El însuși s-a întors
3:19
Ios. 4:20
de la pietrăriile de lângă Ghilgal și a zis: „Împărate, am să-ţi spun ceva în taină.” Împăratul a zis: „Tăcere!” Și toţi cei ce erau lângă el au ieșit afară. 20Ehud a început vorba cu el pe când stătea singur în odaia lui de vară și a zis: „Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine.” Eglon s-a sculat de pe scaun. 21Atunci, Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă și i-a împlântat-o în pântece. 22Chiar și mânerul a intrat după fier, și grăsimea s-a strâns în jurul fierului, căci n-a putut scoate sabia din pântece, ci a lăsat-o în trup, așa cum o înfipsese. 23Ehud a ieșit prin tindă, a închis ușile de la odaia de sus după el și a tras zăvorul. 24După ce a ieșit el, au venit slujitorii împăratului și s-au uitat și iată că ușile odăii de sus erau închise cu zăvorul. Ei au zis: „Fără îndoială, își acoperă picioarele în odaia de vară.” 25Au așteptat multă vreme și, fiindcă el nu deschidea ușile odăii de sus, au luat cheia și au descuiat și iată că stăpânul lor era mort, întins pe pământ. 26Până să se dumirească ei, Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării și a scăpat în Seira. 27Cum a ajuns, a sunat
3:27
Cap. 5:14;
6:341 Sam. 13:3
din trâmbiţă în muntele
3:27
Ios. 17:1517:1
19:1
lui Efraim. Copiii lui Israel s-au coborât cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor. 28El le-a zis: „Veniţi după mine, căci Domnul
3:28
Cap. 7:9,15.
1 Sam. 17:47
a dat în mâinile voastre pe vrăjmașii voștri moabiţi.” Ei s-au coborât după el, au pus stăpânire pe vadurile
3:28
Ios. 2:7
Iordanului, în faţa Moabului, și n-au lăsat pe nimeni să treacă. 29Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din Moab, toţi voinici și viteji, și n-a scăpat unul. 30În ziua aceea, Moabul a fost smerit sub mâna lui Israel. Și ţara
3:30
Vers. 11.

a avut odihnă optzeci de ani.

Șamgar

31După el, a urmat Șamgar

3:31
Cap. 5:6,8.

, fiul lui Anat. El a ucis șase sute de oameni dintre filisteni cu un otic
3:31
1 Sam. 13:19,22
17:47,50
de plug. Și el a fost un izbăvitor
3:31
Cap. 2:16.

al lui Israel
3:31
Cap. 4:1;
10:7,17
11:41 Sam. 4:1
.