Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Debora și Barac

41Copiii

4:1
Cap. 2:19.

lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui Ehud. 2Și Domnul i-a vândut
4:2
Cap. 2:14.

în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Haţor
4:2
Ios. 11:1,10
19:36
. Căpetenia oștirii lui era Sisera
4:2
1 Sam. 12:9Ps. 83:9
și locuia la Haroșet-Goim
4:2
Vers. 13,16.

. 3Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier
4:3
Cap. 1:19.

și de douăzeci de ani apăsa
4:3
Cap. 5:8.
Ps. 106:42
cu putere pe copiii lui Israel. 4Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot. 5Ea ședea
4:5
Gen. 35:8
sub finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi. 6Ea a trimis să cheme pe Barac
4:6
Evr. 11:32
, fiul lui Abinoam, din Chedeș-Neftali
4:6
Ios. 19:37
, și i-a zis: „Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon; 7voi trage
4:7
Exod 14:4
spre tine, la pârâul Chison
4:7
Cap. 5:21.
1 Împ. 18:40Ps. 83:9,10
, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carele și oștile lui, și-l voi da în mâinile tale.’” 8Barac i-a zis: „Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce.” 9Ea a răspuns: „Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da
4:9
Cap. 2:14.

pe Sisera în mâinile unei femei.” Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barac la Chedeș. 10Barac a chemat pe Zabulon
4:10
Cap. 5:18.

și Neftali la Chedeș; zece mii de oameni mergeau în
4:10
Exod 11:81 Împ. 20:10
urma lui și Debora a plecat cu el. 11Heber, Chenitul
4:11
Cap. 1:16.

, se despărţise de cheniţi, fiii lui Hobab
4:11
Num. 10:29
, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Ţaanaim, lângă
4:11
Vers. 6.

Chedeș. 12Au dat de știre lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului. 13Și, de la Haroșet-Goim, Sisera și-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, nouă sute de care de fier, și tot poporul care era cu el. 14Atunci, Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul
4:14
Deut. 9:32 Sam. 5:24Ps. 68:7Is. 52:12
merge înaintea ta.” Și Barac s-a repezit de pe muntele Taborului cu zece mii de oameni după el. 15Domnul
4:15
Ps. 83:9,10Ios. 10:10
a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţișul sabiei, pe Sisera, toate carele lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. 16Barac a urmărit carele și oștirea până la Haroșet-Goim, și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuţișul sabiei, fără să fi rămas un singur om.

Sisera este ucis de Iael

17Sisera a fugit pe jos în cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul, căci între Iabin, împăratul Haţorului, și casa lui Heber, Chenitul, era pace. 18Iael a ieșit înaintea lui Sisera și i-a zis: „Intră, domnul meu, intră la mine și nu te teme.” El a intrat la ea în cort și ea l-a ascuns sub o învelitoare. 19El i-a zis: „Dă-mi, te rog, puţină apă să beau, căci mi-e sete.” Ea a deschis burduful

4:19
Cap. 5:25.

cu lapte, i-a dat să bea și l-a acoperit. 20El i-a mai zis: „Stai la ușa cortului și, dacă vine cineva și te întreabă: ‘Este cineva aici?’, să răspunzi: ‘Nu.’” 21Iael
4:21
Cap. 5:26.

, nevasta lui Heber, a luat un ţăruș de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el și i-a bătut ţărușul în tâmplă, așa că a răspuns adânc în pământ. El adormise adânc și era rupt de oboseală și a murit. 22Pe când Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a ieșit înainte și i-a zis: „Vino, și-ţi voi arăta pe omul pe care-l cauţi.” El a intrat la ea și iată că Sisera stătea întins, mort, cu ţărușul bătut în tâmplă. 23În ziua aceea, Dumnezeu a smerit
4:23
Ps. 18:47
pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel. 24Și mâna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.