Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Debora și Barac

41Copiii

4:1
Cap. 2:19.
lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui Ehud. 2Și Domnul i-a vândut
4:2
Cap. 2:14.
în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Haţor
4:2
Ios. 11:1,10
19:36
. Căpetenia oștirii lui era Sisera
4:2
1 Sam. 12:9Ps. 83:9
și locuia la Haroșet-Goim
4:2
Vers. 13,16.
. 3Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier
4:3
Cap. 1:19.
și de douăzeci de ani apăsa
4:3
Cap. 5:8.
cu putere pe copiii lui Israel. 4Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot. 5Ea ședea
4:5
Gen. 35:8
sub finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi. 6Ea a trimis să cheme pe Barac
4:6
Evr. 11:32
, fiul lui Abinoam, din Chedeș-Neftali
4:6
Ios. 19:37
, și i-a zis: „Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon; 7voi trage
4:7
Exod 14:4
spre tine, la pârâul Chison
4:7
Cap. 5:21.
, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carele și oștile lui, și-l voi da în mâinile tale.’” 8Barac i-a zis: „Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce.” 9Ea a răspuns: „Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da
4:9
Cap. 2:14.
pe Sisera în mâinile unei femei.” Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barac la Chedeș. 10Barac a chemat pe Zabulon
4:10
Cap. 5:18.
și Neftali la Chedeș; zece mii de oameni mergeau în
4:10
Exod 11:81 Împ. 20:10
urma lui și Debora a plecat cu el. 11Heber, Chenitul
4:11
Cap. 1:16.
, se despărţise de cheniţi, fiii lui Hobab
4:11
Num. 10:29
, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Ţaanaim, lângă
4:11
Vers. 6.
Chedeș. 12Au dat de știre lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului. 13Și, de la Haroșet-Goim, Sisera și-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, nouă sute de care de fier, și tot poporul care era cu el. 14Atunci, Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul
4:14
Deut. 9:32 Sam. 5:24Ps. 68:7Is. 52:12
merge înaintea ta.” Și Barac s-a repezit de pe muntele Taborului cu zece mii de oameni după el. 15Domnul
4:15
Ps. 83:9,10Ios. 10:10
a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţișul sabiei, pe Sisera, toate carele lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. 16Barac a urmărit carele și oștirea până la Haroșet-Goim, și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuţișul sabiei, fără să fi rămas un singur om.

Sisera este ucis de Iael

17Sisera a fugit pe jos în cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul, căci între Iabin, împăratul Haţorului, și casa lui Heber, Chenitul, era pace. 18Iael a ieșit înaintea lui Sisera și i-a zis: „Intră, domnul meu, intră la mine și nu te teme.” El a intrat la ea în cort și ea l-a ascuns sub o învelitoare. 19El i-a zis: „Dă-mi, te rog, puţină apă să beau, căci mi-e sete.” Ea a deschis burduful

4:19
Cap. 5:25.
cu lapte, i-a dat să bea și l-a acoperit. 20El i-a mai zis: „Stai la ușa cortului și, dacă vine cineva și te întreabă: ‘Este cineva aici?’, să răspunzi: ‘Nu.’” 21Iael
4:21
Cap. 5:26.
, nevasta lui Heber, a luat un ţăruș de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el și i-a bătut ţărușul în tâmplă, așa că a răspuns adânc în pământ. El adormise adânc și era rupt de oboseală și a murit. 22Pe când Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a ieșit înainte și i-a zis: „Vino, și-ţi voi arăta pe omul pe care-l cauţi.” El a intrat la ea și iată că Sisera stătea întins, mort, cu ţărușul bătut în tâmplă. 23În ziua aceea, Dumnezeu a smerit
4:23
Ps. 18:47
pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel. 24Și mâna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.

5

Cântarea de laudă a Deborei

51În ziua aceea, Debora a cântat

5:1
Exod 15:1
această cântare cu Barac, fiul lui Abinoam:

2„Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel,

Și poporul

5:2
2 Cron. 17:16
s-a arătat gata de luptă:

Binecuvântaţi pe Domnul!

3Ascultaţi

5:3
Deut. 32:1,3Ps. 2:10
, împăraţi!

Luaţi aminte, domnitori!

Voi cânta, da, voi cânta Domnului,

Voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel.

4Doamne

5:4
Deut. 33:2Ps. 68:7
, când ai ieșit din Seir,

Când ai plecat din câmpiile Edomului,

Pământul

5:4
2 Sam. 22:8Ps. 68:8Is. 64:3Hab. 3:3,10
s-a cutremurat, cerurile au picurat

Și norii au turnat ape cu găleata;

5Munţii

5:5
Deut. 4:11Ps. 97:5
s-au clătinat înaintea Domnului,

Sinaiul

5:5
Exod 19:18
acela s-a clătinat înaintea

Domnului Dumnezeului lui Israel.

6Pe vremea lui

5:6
Cap. 3:31.
Șamgar, fiul lui Anat,

Pe vremea Iaelei

5:6
Cap. 4:17.
, drumurile
5:6
Lev. 26:222 Cron. 15:5Is. 33:8Plâng. 1:4
4:18
erau părăsite,

Și călătorii apucau pe căi strâmbe.

7Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere,

Până când m-am sculat eu, Debora,

Până când m-am ridicat eu ca o mamă

5:7
Is. 49:23
în Israel.

8El își alesese noi dumnezei

5:8
Deut. 32:16
.

Atunci, războiul era la porţi,

Dar nu vedeai

5:8
1 Sam. 13:19,22
nici scut, nici suliţă

La patruzeci de mii în Israel.

9Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel,

Spre aceia din popor care

5:9
Vers. 2.
s-au arătat gata să lupte.

Binecuvântaţi pe Domnul!

10Voi, care

5:10
Ps. 105:2
145:5
călăriţi pe măgăriţe albe,

Voi, care

5:10
Cap. 10:4;
ședeţi pe covoare,

Și voi, care umblaţi pe drum, cântaţi!

5:10
Ps. 107:32

11Arcașii din mijlocul adăpătoarelor

Să laude cu glasul lor binefacerile

5:11
1 Sam. 12:7Ps. 145:7
Domnului,

Binefacerile cârmuirii Sale în Israel!

Atunci, poporul Domnului s-a coborât la porţi:

12Trezește-te

5:12
Ps. 57:8
, trezește-te, Debora!

Trezește-te, trezește-te și zi o cântare!

Scoală-te, Barac,

Și adu-ţi robii

5:12
Ps. 68:18
de război,

Fiul lui Abinoam!

13Atunci, o rămășiţă din popor a biruit

5:13
Ps. 49:14
pe cei puternici,

Domnul mi-a dat biruinţa asupra celor viteji.

14Din Efraim

5:14
Cap. 3:13.
au venit locuitorii lui
5:14
Cap. 3:27.
Amalec.

După tine a mers Beniamin în oștirea ta.

Din Machir

5:14
Num. 32:39,40
au venit căpeteniile

Și din Zabulon, cârmuitorii.

15Mai-marii lui Isahar au fost cu Debora,

Și Isahar a venit după Barac

5:15
Cap. 4:14.
,

A fost trimis pe urma lui în vale.

La pâraiele lui Ruben,

Au fost mari hotărâri!

16Pentru ce ai rămas în mijlocul

5:16
Num. 32:1
staulelor

Să asculţi behăitul turmelor? La pâraiele lui Ruben

Mari au fost sfaturile!

17Galaadul

5:17
Ios. 13:25,31
de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuinţa.

Pentru ce a stat Dan pe corăbii?

Așer

5:17
Ios. 19:29,31
a stat pe malul mării

Și s-a odihnit în limanurile lui.

18Zabulon

5:18
Cap. 4:10.
este un popor care a înfruntat moartea

Și Neftali la fel, pe înălţimile din câmpie.

19Împăraţii au venit, s-au luptat;

Atunci au luptat împăraţii Canaanului,

La Taanac, la apele Meghido;

N-au luat nicio pradă, nici argint

5:19
Cap. 4:16.
.

20Din ceruri

5:20
Ios. 10:11Ps. 77:11,18
se luptau,

De pe cărările lor, stelele

5:20
Cap. 4:15.
se luptau împotriva lui Sisera,

21Pârâul

5:21
Cap. 4:7.
Chison i-a luat,

Pârâul din vremurile străvechi, pârâul Chison!

Suflete, calcă-n picioare pe viteji!

22Atunci, copitele cailor au răsunat

De goana, de goana năbădăioasă a războinicilor lor.

23Blestemaţi pe Meroza, a zis Îngerul Domnului,

Blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui,

Căci

5:23
Cap. 21:9,10.
n-au venit în ajutorul
5:23
1 Sam. 17:47
18:17
25:28
Domnului,

În ajutorul Domnului, printre oamenii viteji!

24Binecuvântată să fie între femei Iael

5:24
Cap. 4:17.
,

Nevasta lui Heber, Chenitul!

Binecuvântată

5:24
Luca 1:28
să fie ea între femeile care locuiesc în corturi!

25El a cerut

5:25
Cap. 4:19.
apă, și ea i-a dat lapte;

În pahar împărătesc i-a adus unt.

26Cu o mână

5:26
Cap. 4:21.
a luat ţărușul

Și cu dreapta, ciocanul lucrătorilor,

A lovit pe Sisera, i-a despicat capul,

I-a sfărâmat și străpuns tâmpla.

27El s-a ghemuit: a căzut și s-a culcat la picioarele ei;

S-a ghemuit și a căzut la picioarele ei;

Acolo unde s-a ghemuit, acolo a căzut fără viaţă.

28Pe fereastră, prin zăbrele,

Se uită mama lui Sisera și strigă:

‘Pentru ce zăbovește carul lui să vină?

Pentru ce vin carele lui așa de încet?’

29Cele mai înţelepte dintre femeile ei îi răspund

Și ea își răspunde singură:

30‘Negreșit, au găsit pradă!

5:30
Exod 15:9
Și-o împart:

O fată, două fete de fiecare om;

Pradă de haine vopsite pentru Sisera;

Pradă de haine vopsite, cusute la gherghef,

Două haine vopsite și cusute la gherghef,

De pus pe grumazul biruitorului!’

31Așa

5:31
Ps. 83:9,10
să piară toţi vrăjmașii Tăi, Doamne!

Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele

5:31
2 Sam. 23:4
când se arată
5:31
Ps. 19:5
în puterea lui.”

Ţara a avut odihnă patruzeci de ani.

6

Apăsarea madianiţilor

61Copiii

6:1
Cap. 2:19.
lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian
6:1
Hab. 3:7
timp de șapte ani. 2Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile
6:2
1 Sam. 13:6Evr. 11:38
munţilor, în peșteri și pe stânci întărite. 3După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec
6:3
Cap. 3:13.
și fiii Răsăritului
6:3
Gen. 29:18:101 Împ. 4:30Iov 1:3
și porneau împotriva lui. 4Tăbărau în faţa lui, nimiceau
6:4
Lev. 26:16Deut. 28:30,33,51Mica 6:15
roadele ţării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. 5Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste
6:5
Cap. 7:12.
, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în ţară ca s-o pustiască. 6Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, și copiii lui Israel au strigat
6:6
Cap. 3:15.
către Domnul. 7Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, 8Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei. 9V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am
6:9
Ps. 44:2,3
izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă ţara lor. 10V-am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă
6:10
2 Împ. 17:35,37,38Ier. 10:2
temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.» Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.’”

Ghedeon

11Apoi a venit Îngerul Domnului și S-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer

6:11
Ios. 17:2
. Ghedeon
6:11
Evr. 11:32
, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian. 12Îngerul Domnului i S-a arătat
6:12
Cap. 13:3.
și i-a zis: „Domnul este
6:12
Ios. 1:5
cu tine, viteazule!” 13Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde
6:13
Ps. 89:49Is. 59:1
63:15
sunt toate minunile acelea
6:13
Ps. 44:1
pe care ni le istorisesc părinţii noștri când spun: ‘Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?’ Acum, Domnul ne părăsește
6:13
2 Cron. 15:2
și ne dă în mâinile lui Madian!” 14Domnul S-a uitat la el și a zis: „Du-te cu puterea
6:14
1 Sam. 12:11Evr. 11:32,34
aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare
6:14
Ios. 1:9
nu te trimit Eu?” 15Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă
6:15
1 Sam. 9:21
din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” 16Domnul i-a zis: „Eu
6:16
Exod 3:12Ios. 1:5
voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om.” 17Ghedeon I-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn
6:17
Exod 4:1-82 Împ. 20:8Ps. 86:17Is. 7:11
ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbești. 18Nu Te depărta de aici
6:18
Gen. 18:3,5
până mă voi întoarce la Tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea Ta.” Și Domnul a zis: „Voi rămâne până te vei întoarce.” 19Ghedeon
6:19
Gen. 18:6,7,8
a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și I le-a pus înainte. 20Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea și azimile, pune-le
6:20
Cap. 13:19.
pe stânca aceasta și varsă
6:20
1 Împ. 18:33,34
zeama.” Și el a făcut așa. 21Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc
6:21
Lev. 9:241 Împ. 18:382 Cron. 7:1
care a mistuit carnea și azimile. Și Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui. 22Ghedeon, văzând
6:22
Cap. 13:21.
că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut
6:22
Gen. 16:13
32:30Exod 33:20
pe Îngerul Domnului faţă-n faţă.” 23Și Domnul i-a zis: „Fii pe pace
6:23
Dan. 10:19
, nu te teme, căci nu vei muri.” 24Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele „Domnul păcii”. Altarul acesta este și astăzi la Ofra
6:24
Cap. 8:32.
, care era a familiei lui Abiezer.

Dărâmarea altarului lui Baal

25În aceeași noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: „Ia viţelul tatălui tău și un alt taur de șapte ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat

6:25
Exod 34:13Deut. 7:5
Astarteei, care este deasupra. 26Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere-de-tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care-l vei tăia.” 27Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar, fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. 28Când s-au sculat oamenii din cetate dis-de-dimineaţă, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului de deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere-de-tot pe altarul care fusese zidit. 29Ei și-au zis unul altuia: „Cine a făcut lucrul acesta?” Și au întrebat și au făcut cercetări. Li s-a spus: „Ghedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta.” 30Atunci, oamenii din cetate au zis lui Ioas: „Scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.” 31Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţișat înaintea lui: „Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineaţă. Dacă Baal este un dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul.” 32În ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal
6:32
1 Sam. 12:112 Sam. 11:21
(Apere-se Baal), căci au zis: „Apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul.” 33Tot Madianul
6:33
Vers. 3.
, Amalec și fiii Răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în valea
6:33
Ios. 17:16
Izreel. 34Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul
6:34
Cap. 3:10.
Domnului; a sunat
6:34
Num. 10:3
din trâmbiţă și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. 35A trimis soli în tot Manase, care, de asemenea, a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Așer, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte.

Semnul cu lâna

36Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, 37iată

6:37
Exod 4:3,4,6,7
, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus.” 38Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors lâna și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. 39Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu Te aprinzi
6:39
Gen. 18:32
de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, și tot pământul să se acopere cu rouă.” 40Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, și tot pământul s-a acoperit cu rouă.