Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Cântarea de laudă a Deborei

51În ziua aceea, Debora a cântat

5:1
Exod 15:1
această cântare cu Barac, fiul lui Abinoam:

2„Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel,

Și poporul

5:2
2 Cron. 17:16
s-a arătat gata de luptă:

Binecuvântaţi pe Domnul!

3Ascultaţi

5:3
Deut. 32:1,3Ps. 2:10
, împăraţi!

Luaţi aminte, domnitori!

Voi cânta, da, voi cânta Domnului,

Voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel.

4Doamne

5:4
Deut. 33:2Ps. 68:7
, când ai ieșit din Seir,

Când ai plecat din câmpiile Edomului,

Pământul

5:4
2 Sam. 22:8Ps. 68:8Is. 64:3Hab. 3:3,10
s-a cutremurat, cerurile au picurat

Și norii au turnat ape cu găleata;

5Munţii

5:5
Deut. 4:11Ps. 97:5
s-au clătinat înaintea Domnului,

Sinaiul

5:5
Exod 19:18
acela s-a clătinat înaintea

Domnului Dumnezeului lui Israel.

6Pe vremea lui

5:6
Cap. 3:31.

Șamgar, fiul lui Anat,

Pe vremea Iaelei

5:6
Cap. 4:17.

, drumurile
5:6
Lev. 26:222 Cron. 15:5Is. 33:8Plâng. 1:4
4:18
erau părăsite,

Și călătorii apucau pe căi strâmbe.

7Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere,

Până când m-am sculat eu, Debora,

Până când m-am ridicat eu ca o mamă

5:7
Is. 49:23
în Israel.

8El își alesese noi dumnezei

5:8
Deut. 32:16
.

Atunci, războiul era la porţi,

Dar nu vedeai

5:8
1 Sam. 13:19,22
nici scut, nici suliţă

La patruzeci de mii în Israel.

9Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel,

Spre aceia din popor care

5:9
Vers. 2.

s-au arătat gata să lupte.

Binecuvântaţi pe Domnul!

10Voi, care

5:10
Ps. 105:2
145:5
călăriţi pe măgăriţe albe,

Voi, care

5:10
Cap. 10:4;
12:14
ședeţi pe covoare,

Și voi, care umblaţi pe drum, cântaţi!

5:10
Ps. 107:32

11Arcașii din mijlocul adăpătoarelor

Să laude cu glasul lor binefacerile

5:11
1 Sam. 12:7Ps. 145:7
Domnului,

Binefacerile cârmuirii Sale în Israel!

Atunci, poporul Domnului s-a coborât la porţi:

12Trezește-te

5:12
Ps. 57:8
, trezește-te, Debora!

Trezește-te, trezește-te și zi o cântare!

Scoală-te, Barac,

Și adu-ţi robii

5:12
Ps. 68:18
de război,

Fiul lui Abinoam!

13Atunci, o rămășiţă din popor a biruit

5:13
Ps. 49:14
pe cei puternici,

Domnul mi-a dat biruinţa asupra celor viteji.

14Din Efraim

5:14
Cap. 3:13.

au venit locuitorii lui
5:14
Cap. 3:27.

Amalec.

După tine a mers Beniamin în oștirea ta.

Din Machir

5:14
Num. 32:39,40
au venit căpeteniile

Și din Zabulon, cârmuitorii.

15Mai-marii lui Isahar au fost cu Debora,

Și Isahar a venit după Barac

5:15
Cap. 4:14.

,

A fost trimis pe urma lui în vale.

La pâraiele lui Ruben,

Au fost mari hotărâri!

16Pentru ce ai rămas în mijlocul

5:16
Num. 32:1
staulelor

Să asculţi behăitul turmelor? La pâraiele lui Ruben

Mari au fost sfaturile!

17Galaadul

5:17
Ios. 13:25,31
de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuinţa.

Pentru ce a stat Dan pe corăbii?

Așer

5:17
Ios. 19:29,31
a stat pe malul mării

Și s-a odihnit în limanurile lui.

18Zabulon

5:18
Cap. 4:10.

este un popor care a înfruntat moartea

Și Neftali la fel, pe înălţimile din câmpie.

19Împăraţii au venit, s-au luptat;

Atunci au luptat împăraţii Canaanului,

La Taanac, la apele Meghido;

N-au luat nicio pradă, nici argint

5:19
Cap. 4:16.
Ps. 44:12
.

20Din ceruri

5:20
Ios. 10:11Ps. 77:11,18
se luptau,

De pe cărările lor, stelele

5:20
Cap. 4:15.

se luptau împotriva lui Sisera,

21Pârâul

5:21
Cap. 4:7.

Chison i-a luat,

Pârâul din vremurile străvechi, pârâul Chison!

Suflete, calcă-n picioare pe viteji!

22Atunci, copitele cailor au răsunat

De goana, de goana năbădăioasă a războinicilor lor.

23Blestemaţi pe Meroza, a zis Îngerul Domnului,

Blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui,

Căci

5:23
Cap. 21:9,10.
Neem. 3:5
n-au venit în ajutorul
5:23
1 Sam. 17:47
18:17
25:28
Domnului,

În ajutorul Domnului, printre oamenii viteji!

24Binecuvântată să fie între femei Iael

5:24
Cap. 4:17.

,

Nevasta lui Heber, Chenitul!

Binecuvântată

5:24
Luca 1:28
să fie ea între femeile care locuiesc în corturi!

25El a cerut

5:25
Cap. 4:19.

apă, și ea i-a dat lapte;

În pahar împărătesc i-a adus unt.

26Cu o mână

5:26
Cap. 4:21.

a luat ţărușul

Și cu dreapta, ciocanul lucrătorilor,

A lovit pe Sisera, i-a despicat capul,

I-a sfărâmat și străpuns tâmpla.

27El s-a ghemuit: a căzut și s-a culcat la picioarele ei;

S-a ghemuit și a căzut la picioarele ei;

Acolo unde s-a ghemuit, acolo a căzut fără viaţă.

28Pe fereastră, prin zăbrele,

Se uită mama lui Sisera și strigă:

‘Pentru ce zăbovește carul lui să vină?

Pentru ce vin carele lui așa de încet?’

29Cele mai înţelepte dintre femeile ei îi răspund

Și ea își răspunde singură:

30‘Negreșit, au găsit pradă!

5:30
Exod 15:9
Și-o împart:

O fată, două fete de fiecare om;

Pradă de haine vopsite pentru Sisera;

Pradă de haine vopsite, cusute la gherghef,

Două haine vopsite și cusute la gherghef,

De pus pe grumazul biruitorului!’

31Așa

5:31
Ps. 83:9,10
să piară toţi vrăjmașii Tăi, Doamne!

Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele

5:31
2 Sam. 23:4
când se arată
5:31
Ps. 19:5
în puterea lui.”

Ţara a avut odihnă patruzeci de ani.