Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Apăsarea madianiţilor

61Copiii

6:1
Cap. 2:19.

lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian
6:1
Hab. 3:7
timp de șapte ani. 2Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile
6:2
1 Sam. 13:6Evr. 11:38
munţilor, în peșteri și pe stânci întărite. 3După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec
6:3
Cap. 3:13.

și fiii Răsăritului
6:3
Gen. 29:18:101 Împ. 4:30Iov 1:3
și porneau împotriva lui. 4Tăbărau în faţa lui, nimiceau
6:4
Lev. 26:16Deut. 28:30,33,51Mica 6:15
roadele ţării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. 5Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste
6:5
Cap. 7:12.

, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în ţară ca s-o pustiască. 6Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, și copiii lui Israel au strigat
6:6
Cap. 3:15.
Osea 5:15
către Domnul. 7Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, 8Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei. 9V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am
6:9
Ps. 44:2,3
izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă ţara lor. 10V-am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă
6:10
2 Împ. 17:35,37,38Ier. 10:2
temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.» Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.’”

Ghedeon

11Apoi a venit Îngerul Domnului și S-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer

6:11
Ios. 17:2
. Ghedeon
6:11
Evr. 11:32
, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian. 12Îngerul Domnului i S-a arătat
6:12
Cap. 13:3.
Luca 1:11,28
și i-a zis: „Domnul este
6:12
Ios. 1:5
cu tine, viteazule!” 13Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde
6:13
Ps. 89:49Is. 59:1
63:15
sunt toate minunile acelea
6:13
Ps. 44:1
pe care ni le istorisesc părinţii noștri când spun: ‘Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?’ Acum, Domnul ne părăsește
6:13
2 Cron. 15:2
și ne dă în mâinile lui Madian!” 14Domnul S-a uitat la el și a zis: „Du-te cu puterea
6:14
1 Sam. 12:11Evr. 11:32,34
aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare
6:14
Ios. 1:9
nu te trimit Eu?” 15Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă
6:15
1 Sam. 9:21
din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” 16Domnul i-a zis: „Eu
6:16
Exod 3:12Ios. 1:5
voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om.” 17Ghedeon I-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn
6:17
Exod 4:1-82 Împ. 20:8Ps. 86:17Is. 7:11
ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbești. 18Nu Te depărta de aici
6:18
Gen. 18:3,5
până mă voi întoarce la Tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea Ta.” Și Domnul a zis: „Voi rămâne până te vei întoarce.” 19Ghedeon
6:19
Gen. 18:6,7,8
a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și I le-a pus înainte. 20Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea și azimile, pune-le
6:20
Cap. 13:19.

pe stânca aceasta și varsă
6:20
1 Împ. 18:33,34
zeama.” Și el a făcut așa. 21Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc
6:21
Lev. 9:241 Împ. 18:382 Cron. 7:1
care a mistuit carnea și azimile. Și Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui. 22Ghedeon, văzând
6:22
Cap. 13:21.

că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut
6:22
Gen. 16:13
32:30Exod 33:20
pe Îngerul Domnului faţă-n faţă.” 23Și Domnul i-a zis: „Fii pe pace
6:23
Dan. 10:19
, nu te teme, căci nu vei muri.” 24Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele „Domnul păcii”. Altarul acesta este și astăzi la Ofra
6:24
Cap. 8:32.

, care era a familiei lui Abiezer.

Dărâmarea altarului lui Baal

25În aceeași noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: „Ia viţelul tatălui tău și un alt taur de șapte ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat

6:25
Exod 34:13Deut. 7:5
Astarteei, care este deasupra. 26Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere-de-tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care-l vei tăia.” 27Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar, fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. 28Când s-au sculat oamenii din cetate dis-de-dimineaţă, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului de deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere-de-tot pe altarul care fusese zidit. 29Ei și-au zis unul altuia: „Cine a făcut lucrul acesta?” Și au întrebat și au făcut cercetări. Li s-a spus: „Ghedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta.” 30Atunci, oamenii din cetate au zis lui Ioas: „Scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.” 31Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţișat înaintea lui: „Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineaţă. Dacă Baal este un dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul.” 32În ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal
6:32
1 Sam. 12:112 Sam. 11:21
(Apere-se Baal), căci au zis: „Apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul.” 33Tot Madianul
6:33
Vers. 3.

, Amalec și fiii Răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în valea
6:33
Ios. 17:16
Izreel. 34Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul
6:34
Cap. 3:10.
1 Cron. 12:182 Cron. 24:20
Domnului; a sunat
6:34
Num. 10:3
din trâmbiţă și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. 35A trimis soli în tot Manase, care, de asemenea, a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Așer, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte.

Semnul cu lâna

36Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, 37iată

6:37
Exod 4:3,4,6,7
, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus.” 38Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors lâna și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. 39Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu Te aprinzi
6:39
Gen. 18:32
de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, și tot pământul să se acopere cu rouă.” 40Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, și tot pământul s-a acoperit cu rouă.