Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Apăsarea madianiţilor

61Copiii

6:1
Cap. 2:19.
lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian
6:1
Hab. 3:7
timp de șapte ani. 2Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile
6:2
1 Sam. 13:6Evr. 11:38
munţilor, în peșteri și pe stânci întărite. 3După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec
6:3
Cap. 3:13.
și fiii Răsăritului
6:3
Gen. 29:18:101 Împ. 4:30Iov 1:3
și porneau împotriva lui. 4Tăbărau în faţa lui, nimiceau
6:4
Lev. 26:16Deut. 28:30,33,51Mica 6:15
roadele ţării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. 5Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste
6:5
Cap. 7:12.
, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în ţară ca s-o pustiască. 6Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, și copiii lui Israel au strigat
6:6
Cap. 3:15.
către Domnul. 7Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, 8Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei. 9V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am
6:9
Ps. 44:2,3
izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă ţara lor. 10V-am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă
6:10
2 Împ. 17:35,37,38Ier. 10:2
temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.» Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.’”

Ghedeon

11Apoi a venit Îngerul Domnului și S-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer

6:11
Ios. 17:2
. Ghedeon
6:11
Evr. 11:32
, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian. 12Îngerul Domnului i S-a arătat
6:12
Cap. 13:3.
și i-a zis: „Domnul este
6:12
Ios. 1:5
cu tine, viteazule!” 13Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde
6:13
Ps. 89:49Is. 59:1
63:15
sunt toate minunile acelea
6:13
Ps. 44:1
pe care ni le istorisesc părinţii noștri când spun: ‘Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?’ Acum, Domnul ne părăsește
6:13
2 Cron. 15:2
și ne dă în mâinile lui Madian!” 14Domnul S-a uitat la el și a zis: „Du-te cu puterea
6:14
1 Sam. 12:11Evr. 11:32,34
aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare
6:14
Ios. 1:9
nu te trimit Eu?” 15Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă
6:15
1 Sam. 9:21
din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” 16Domnul i-a zis: „Eu
6:16
Exod 3:12Ios. 1:5
voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om.” 17Ghedeon I-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn
6:17
Exod 4:1-82 Împ. 20:8Ps. 86:17Is. 7:11
ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbești. 18Nu Te depărta de aici
6:18
Gen. 18:3,5
până mă voi întoarce la Tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea Ta.” Și Domnul a zis: „Voi rămâne până te vei întoarce.” 19Ghedeon
6:19
Gen. 18:6,7,8
a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și I le-a pus înainte. 20Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea și azimile, pune-le
6:20
Cap. 13:19.
pe stânca aceasta și varsă
6:20
1 Împ. 18:33,34
zeama.” Și el a făcut așa. 21Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc
6:21
Lev. 9:241 Împ. 18:382 Cron. 7:1
care a mistuit carnea și azimile. Și Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui. 22Ghedeon, văzând
6:22
Cap. 13:21.
că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut
6:22
Gen. 16:13
32:30Exod 33:20
pe Îngerul Domnului faţă-n faţă.” 23Și Domnul i-a zis: „Fii pe pace
6:23
Dan. 10:19
, nu te teme, căci nu vei muri.” 24Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele „Domnul păcii”. Altarul acesta este și astăzi la Ofra
6:24
Cap. 8:32.
, care era a familiei lui Abiezer.

Dărâmarea altarului lui Baal

25În aceeași noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: „Ia viţelul tatălui tău și un alt taur de șapte ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat

6:25
Exod 34:13Deut. 7:5
Astarteei, care este deasupra. 26Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere-de-tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care-l vei tăia.” 27Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar, fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. 28Când s-au sculat oamenii din cetate dis-de-dimineaţă, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului de deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere-de-tot pe altarul care fusese zidit. 29Ei și-au zis unul altuia: „Cine a făcut lucrul acesta?” Și au întrebat și au făcut cercetări. Li s-a spus: „Ghedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta.” 30Atunci, oamenii din cetate au zis lui Ioas: „Scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.” 31Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţișat înaintea lui: „Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineaţă. Dacă Baal este un dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul.” 32În ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal
6:32
1 Sam. 12:112 Sam. 11:21
(Apere-se Baal), căci au zis: „Apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul.” 33Tot Madianul
6:33
Vers. 3.
, Amalec și fiii Răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în valea
6:33
Ios. 17:16
Izreel. 34Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul
6:34
Cap. 3:10.
Domnului; a sunat
6:34
Num. 10:3
din trâmbiţă și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. 35A trimis soli în tot Manase, care, de asemenea, a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Așer, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte.

Semnul cu lâna

36Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, 37iată

6:37
Exod 4:3,4,6,7
, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus.” 38Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors lâna și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. 39Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu Te aprinzi
6:39
Gen. 18:32
de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, și tot pământul să se acopere cu rouă.” 40Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, și tot pământul s-a acoperit cu rouă.

7

Biruinţa asupra madianiţilor

71Ierubaal

7:1
Cap. 6:32.
, sau Ghedeon, și tot poporul care era cu el s-au sculat dis-de-dimineaţă și au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale. 2Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude
7:2
Deut. 8:17Is. 10:131 Cor. 1:292 Cor. 4:7
împotriva Mea și să zică: ‘Mâna mea m-a izbăvit.’ 3Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului: ‘Cine este
7:3
Deut. 20:8
fricos și se teme, să se întoarcă și să se depărteze de Muntele Galaadului.’” Douăzeci și două de mii de oameni din popor s-au întors și au mai rămas zece mii. 4Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă și acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: ‘Acesta să meargă cu tine’ va merge cu tine, și acela despre care îţi voi spune: ‘Acesta să nu meargă cu tine’ nu va merge cu tine.” 5Ghedeon a coborât poporul la apă, și Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi.” 6Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; și tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea. 7Și Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu
7:7
1 Sam. 14:6
cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă.” 8Au luat merindele poporului și trâmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos, în vale. 9Domnul a zis lui Ghedeon în timpul
7:9
Gen. 46:2,3
nopţii: „Scoală-te și coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. 10Dacă ţi-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău. 11Să asculţi
7:11
Vers. 13-15.
ce vor zice și după aceea ţi se vor întări mâinile: coboară-te dar în tabără.” El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. 12Madian, Amalec și toţi fiii Răsăritului
7:12
Cap. 6:5,33;
erau răspândiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste, și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. 13Ghedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea: „Am visat un vis și se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, și cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat.” 14Tovarășul lui a răspuns și a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra.” 15Când a auzit Ghedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian!” 16A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni și le-a dat tuturor trâmbiţe și urcioare goale cu niște făclii în urcioare. 17El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine și să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu 18și când vom suna din trâmbiţă eu și toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi și voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei și să ziceţi: ‘Sabia Domnului și a lui Ghedeon!’” 19Ghedeon și cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă și au spart urcioarele pe care le aveau în mână. 20Cele trei cete au sunat din trâmbiţă și au spart urcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbiţele cu mâna dreaptă, ca să sune, și au strigat: „Sabia Domnului și a lui Ghedeon!” 21A rămas
7:21
Exod 14:13,142 Cron. 20:17
fiecare la locul lui, în jurul taberei, și toată
7:21
2 Împ. 7:7
tabăra a început să alerge, să ţipe și să fugă. 22Cei trei sute de oameni au sunat
7:22
Ios. 6:4,16,202 Cor. 4:7
iarăși din trâmbiţă și, în toată tabăra, Domnul
7:22
Ps. 83:9Is. 9:4
i-a făcut să întoarcă sabia
7:22
1 Sam. 14:202 Cron. 20:23
unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Șita, spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola, lângă Tabat. 23Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Așer și din tot Manase, și au urmărit pe Madian. 24Ghedeon a trimis soli în tot muntele
7:24
Cap. 3:27.
lui Efraim ca să spună: „Coborâţi-vă înaintea lui Madian și tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara și Iordan.” Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns și au pus stăpânire pe trecerea
7:24
Cap. 3:28.
apelor până la Bet-Bara
7:24
Ioan 1:28
și Iordan. 25Au pus mâna pe două
7:25
Cap. 8:3.
căpetenii ale lui Madian: Oreb și Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca
7:25
Is. 10:26
lui Oreb și au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian și au adus capetele lui Oreb și Zeeb la Ghedeon, de cealaltă parte
7:25
Cap. 8:4.
a Iordanului.

8

Cearta cu bărbaţii lui Efraim

81Bărbaţii

8:1
Cap. 12:1.
lui Efraim au zis lui Ghedeon: „Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian?” Și au avut o mare ceartă cu el. 2Ghedeon le-a răspuns: „Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? 3În mâinile voastre
8:3
Cap. 7:24,25.
a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb și Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lângă voi?” După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia
8:3
Prov. 15:1
.

Urmărirea vrăjmașului dincolo

4Ghedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut, el și cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiţi, dar urmărind mereu pe vrăjmaș. 5El a zis celor din

8:5
Gen. 33:17Ps. 60:6
Sucot: „Daţi, vă rog, câteva pâini poporului care mă însoţește, căci sunt obosiţi și sunt în urmărirea lui Zebah și Ţalmuna, împăraţii Madianului.” 6Căpeteniile din Sucot au răspuns: „Este oare mâna lui Zebah
8:6
1 Împ. 20:111 Sam. 25:11
și Ţalmuna în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oștirii tale?” 7Și Ghedeon a zis: „Ei bine, după ce Domnul va da în mâinile noastre pe Zebah și pe Ţalmuna, vă voi scărpina
8:7
Vers. 16.
carnea cu spini din pustie și cu mărăcini.” 8De acolo s-a suit la Penuel
8:8
Gen. 32:301 Împ. 12:25
și a făcut celor din Penuel aceeași rugăminte. Ei i-au răspuns cum îi răspunseseră cei din Sucot. 9Și a zis și celor din Penuel: „Când
8:9
1 Împ. 22:27
mă voi întoarce în pace, voi dărâma
8:9
Vers. 17.
turnul acesta.” 10Zebah și Ţalmuna erau la Carcor împreună cu oștirea lor de aproape cincisprezece mii de oameni; toţi cei ce mai rămăseseră din toată
8:10
Cap. 7:12.
oștirea fiilor Răsăritului, o sută douăzeci de mii de oameni care scoteau sabia, fuseseră uciși. 11Ghedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi la răsărit de Nobah
8:11
Num. 32:35,42
și de Iogbeha și a bătut oștirea care se credea la adăpost
8:11
Cap. 18:27.
. 12Zebah și Ţalmuna au luat fuga; Ghedeon i-a urmărit, a prins
8:12
Ps. 83:11
pe cei doi împăraţi ai Madianului, Zebah și Ţalmuna, și a pus pe fugă toată oștirea. 13Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a întors de la luptă prin suișul Heres. 14A prins dintre cei din Sucot un tânăr pe care l-a întrebat și care i-a dat în scris numele căpeteniilor și bătrânilor din Sucot; erau șaptezeci și șapte de bărbaţi. 15Apoi a venit la cei din Sucot și a zis: „Iată pe Zebah și Ţalmuna, pentru care m-aţi batjocorit
8:15
Vers. 6.
zicând: ‘Oare mâna lui Zebah și Ţalmuna este în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiţi?’” 16Și a luat
8:16
Vers. 7.
pe bătrânii cetăţii și a pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini din pustie și cu mărăcini. 17A dărâmat
8:17
Vers. 9.
și turnul
8:17
1 Împ. 12:25
din Penuel și a ucis pe oamenii cetăţii. 18El a zis lui Zebah și lui Ţalmuna: „Cum erau oamenii pe care i-aţi ucis la Tabor
8:18
Cap. 4:6.
?” Ei au răspuns: „Erau ca tine, fiecare avea înfăţișarea unui fiu de împărat.” 19El a zis: „Erau fraţii mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul că, dacă i-aţi fi lăsat cu viaţă, nu v-aș ucide.” 20Și a zis lui Ieter, întâiul lui născut: „Scoală-te și ucide-i!” Dar tânărul nu și-a scos sabia, pentru că-i era teamă, căci era încă un copil. 21Zebah și Ţalmuna au zis: „Scoală-te tu însuţi și ucide-ne! Căci cum e omul așa e și puterea lui.” Și Ghedeon s-a sculat și a ucis
8:21
Ps. 83:11
pe Zebah și Ţalmuna. A luat apoi lunișoarele de la gâtul cămilelor lor.

Moartea lui Ghedeon

22Bărbaţii lui Israel au zis lui Ghedeon: „Domnește peste noi, tu și fiul tău, și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian.” 23Ghedeon le-a zis: „Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul

8:23
1 Sam. 8:7
10:19
12:12
va domni peste voi.” 24Ghedeon le-a zis: „Am să vă fac o rugăminte: daţi-mi fiecare verigile de nas pe care le-aţi luat ca pradă.” (Vrăjmașii aveau verigi de aur, căci
8:24
Gen. 25:13
37:25,28
erau ismaeliţi.) 25Ei au zis: „Ţi le vom da cu plăcere.” Și au întins o manta, pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. 26Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Ghedeon a fost de o mie șapte sute de sicli de aur, afară de lunișoare, de cerceii de aur și de hainele de purpură pe care le purtau împăraţii Madianului și afară de lănţișoarele de la gâtul cămilelor lor. 27Ghedeon a făcut
8:27
Cap. 17:5.
din ele un efod și l-a pus în cetatea lui, la
8:27
Cap. 6:24.
Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie
8:27
Ps. 106:39
pentru tot Israelul și a fost o cursă
8:27
Deut. 7:16
pentru Ghedeon și pentru casa lui. 28Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel și n-a mai ridicat capul. Și ţara
8:28
Cap. 6:31.
a avut odihnă patruzeci de ani, în timpul vieţii lui Ghedeon. 29Ierubaal, fiul lui Ioas, s-a întors și a locuit în casa lui. 30Ghedeon a avut șaptezeci
8:30
Cap. 9:2,5.
de fii ieșiţi din el, căci a avut mai multe neveste. 31Ţiitoarea
8:31
Cap. 9:1.
lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu, căruia i-au pus numele Abimelec. 32Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrâneţe
8:32
Gen. 25:8Iov 5:26
fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas, la Ofra
8:32
Vers. 27. Cap. 6:24.
, care era a familiei lui Abiezer.

Israeliţii se închină iarăși la idoli

33După moartea lui Ghedeon

8:33
Cap. 2:19.
, copiii lui Israel au început iarăși să curvească
8:33
Cap. 2:17.
cu baalii și au luat
8:33
Cap. 9:4,46.
pe Baal-Berit ca dumnezeu al lor. 34Copiii lui Israel nu
8:34
Ps. 78:11,42
106:13,21
și-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care-i izbăvise din mâna tuturor vrăjmașilor care-i înconjurau. 35Și
8:35
Cap. 9:16-18.
n-au ţinut la casa lui Ierubaal, a lui Ghedeon, după tot binele pe care-l făcuse el lui Israel.