Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Biruinţa asupra madianiţilor

71Ierubaal

7:1
Cap. 6:32.

, sau Ghedeon, și tot poporul care era cu el s-au sculat dis-de-dimineaţă și au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale. 2Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude
7:2
Deut. 8:17Is. 10:131 Cor. 1:292 Cor. 4:7
împotriva Mea și să zică: ‘Mâna mea m-a izbăvit.’ 3Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului: ‘Cine este
7:3
Deut. 20:8
fricos și se teme, să se întoarcă și să se depărteze de Muntele Galaadului.’” Douăzeci și două de mii de oameni din popor s-au întors și au mai rămas zece mii. 4Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă și acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: ‘Acesta să meargă cu tine’ va merge cu tine, și acela despre care îţi voi spune: ‘Acesta să nu meargă cu tine’ nu va merge cu tine.” 5Ghedeon a coborât poporul la apă, și Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi.” 6Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; și tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea. 7Și Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu
7:7
1 Sam. 14:6
cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă.” 8Au luat merindele poporului și trâmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos, în vale. 9Domnul a zis lui Ghedeon în timpul
7:9
Gen. 46:2,3
nopţii: „Scoală-te și coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. 10Dacă ţi-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău. 11Să asculţi
7:11
Vers. 13-15.

ce vor zice și după aceea ţi se vor întări mâinile: coboară-te dar în tabără.” El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. 12Madian, Amalec și toţi fiii Răsăritului
7:12
Cap. 6:5,33;
8:10
erau răspândiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste, și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. 13Ghedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea: „Am visat un vis și se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, și cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat.” 14Tovarășul lui a răspuns și a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra.” 15Când a auzit Ghedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian!” 16A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni și le-a dat tuturor trâmbiţe și urcioare goale cu niște făclii în urcioare. 17El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine și să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu 18și când vom suna din trâmbiţă eu și toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi și voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei și să ziceţi: ‘Sabia Domnului și a lui Ghedeon!’” 19Ghedeon și cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă și au spart urcioarele pe care le aveau în mână. 20Cele trei cete au sunat din trâmbiţă și au spart urcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbiţele cu mâna dreaptă, ca să sune, și au strigat: „Sabia Domnului și a lui Ghedeon!” 21A rămas
7:21
Exod 14:13,142 Cron. 20:17
fiecare la locul lui, în jurul taberei, și toată
7:21
2 Împ. 7:7
tabăra a început să alerge, să ţipe și să fugă. 22Cei trei sute de oameni au sunat
7:22
Ios. 6:4,16,202 Cor. 4:7
iarăși din trâmbiţă și, în toată tabăra, Domnul
7:22
Ps. 83:9Is. 9:4
i-a făcut să întoarcă sabia
7:22
1 Sam. 14:202 Cron. 20:23
unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Șita, spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola, lângă Tabat. 23Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Așer și din tot Manase, și au urmărit pe Madian. 24Ghedeon a trimis soli în tot muntele
7:24
Cap. 3:27.

lui Efraim ca să spună: „Coborâţi-vă înaintea lui Madian și tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara și Iordan.” Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns și au pus stăpânire pe trecerea
7:24
Cap. 3:28.

apelor până la Bet-Bara
7:24
Ioan 1:28
și Iordan. 25Au pus mâna pe două
7:25
Cap. 8:3.
Ps. 83:11
căpetenii ale lui Madian: Oreb și Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca
7:25
Is. 10:26
lui Oreb și au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian și au adus capetele lui Oreb și Zeeb la Ghedeon, de cealaltă parte
7:25
Cap. 8:4.

a Iordanului.