Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Cearta cu bărbaţii lui Efraim

81Bărbaţii

8:1
Cap. 12:1.
2 Sam. 19:41
lui Efraim au zis lui Ghedeon: „Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian?” Și au avut o mare ceartă cu el. 2Ghedeon le-a răspuns: „Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? 3În mâinile voastre
8:3
Cap. 7:24,25.
Filip. 2:3
a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb și Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lângă voi?” După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia
8:3
Prov. 15:1
.

Urmărirea vrăjmașului dincolo

4Ghedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut, el și cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiţi, dar urmărind mereu pe vrăjmaș. 5El a zis celor din

8:5
Gen. 33:17Ps. 60:6
Sucot: „Daţi, vă rog, câteva pâini poporului care mă însoţește, căci sunt obosiţi și sunt în urmărirea lui Zebah și Ţalmuna, împăraţii Madianului.” 6Căpeteniile din Sucot au răspuns: „Este oare mâna lui Zebah
8:6
1 Împ. 20:111 Sam. 25:11
și Ţalmuna în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oștirii tale?” 7Și Ghedeon a zis: „Ei bine, după ce Domnul va da în mâinile noastre pe Zebah și pe Ţalmuna, vă voi scărpina
8:7
Vers. 16.

carnea cu spini din pustie și cu mărăcini.” 8De acolo s-a suit la Penuel
8:8
Gen. 32:301 Împ. 12:25
și a făcut celor din Penuel aceeași rugăminte. Ei i-au răspuns cum îi răspunseseră cei din Sucot. 9Și a zis și celor din Penuel: „Când
8:9
1 Împ. 22:27
mă voi întoarce în pace, voi dărâma
8:9
Vers. 17.

turnul acesta.” 10Zebah și Ţalmuna erau la Carcor împreună cu oștirea lor de aproape cincisprezece mii de oameni; toţi cei ce mai rămăseseră din toată
8:10
Cap. 7:12.

oștirea fiilor Răsăritului, o sută douăzeci de mii de oameni care scoteau sabia, fuseseră uciși. 11Ghedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi la răsărit de Nobah
8:11
Num. 32:35,42
și de Iogbeha și a bătut oștirea care se credea la adăpost
8:11
Cap. 18:27.
1 Tes. 5:3
. 12Zebah și Ţalmuna au luat fuga; Ghedeon i-a urmărit, a prins
8:12
Ps. 83:11
pe cei doi împăraţi ai Madianului, Zebah și Ţalmuna, și a pus pe fugă toată oștirea. 13Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a întors de la luptă prin suișul Heres. 14A prins dintre cei din Sucot un tânăr pe care l-a întrebat și care i-a dat în scris numele căpeteniilor și bătrânilor din Sucot; erau șaptezeci și șapte de bărbaţi. 15Apoi a venit la cei din Sucot și a zis: „Iată pe Zebah și Ţalmuna, pentru care m-aţi batjocorit
8:15
Vers. 6.

zicând: ‘Oare mâna lui Zebah și Ţalmuna este în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiţi?’” 16Și a luat
8:16
Vers. 7.

pe bătrânii cetăţii și a pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini din pustie și cu mărăcini. 17A dărâmat
8:17
Vers. 9.

și turnul
8:17
1 Împ. 12:25
din Penuel și a ucis pe oamenii cetăţii. 18El a zis lui Zebah și lui Ţalmuna: „Cum erau oamenii pe care i-aţi ucis la Tabor
8:18
Cap. 4:6.
Ps. 89:12
?” Ei au răspuns: „Erau ca tine, fiecare avea înfăţișarea unui fiu de împărat.” 19El a zis: „Erau fraţii mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul că, dacă i-aţi fi lăsat cu viaţă, nu v-aș ucide.” 20Și a zis lui Ieter, întâiul lui născut: „Scoală-te și ucide-i!” Dar tânărul nu și-a scos sabia, pentru că-i era teamă, căci era încă un copil. 21Zebah și Ţalmuna au zis: „Scoală-te tu însuţi și ucide-ne! Căci cum e omul așa e și puterea lui.” Și Ghedeon s-a sculat și a ucis
8:21
Ps. 83:11
pe Zebah și Ţalmuna. A luat apoi lunișoarele de la gâtul cămilelor lor.

Moartea lui Ghedeon

22Bărbaţii lui Israel au zis lui Ghedeon: „Domnește peste noi, tu și fiul tău, și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian.” 23Ghedeon le-a zis: „Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul

8:23
1 Sam. 8:7
10:19
12:12
va domni peste voi.” 24Ghedeon le-a zis: „Am să vă fac o rugăminte: daţi-mi fiecare verigile de nas pe care le-aţi luat ca pradă.” (Vrăjmașii aveau verigi de aur, căci
8:24
Gen. 25:13
37:25,28
erau ismaeliţi.) 25Ei au zis: „Ţi le vom da cu plăcere.” Și au întins o manta, pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. 26Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Ghedeon a fost de o mie șapte sute de sicli de aur, afară de lunișoare, de cerceii de aur și de hainele de purpură pe care le purtau împăraţii Madianului și afară de lănţișoarele de la gâtul cămilelor lor. 27Ghedeon a făcut
8:27
Cap. 17:5.

din ele un efod și l-a pus în cetatea lui, la
8:27
Cap. 6:24.

Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie
8:27
Ps. 106:39
pentru tot Israelul și a fost o cursă
8:27
Deut. 7:16
pentru Ghedeon și pentru casa lui. 28Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel și n-a mai ridicat capul. Și ţara
8:28
Cap. 6:31.

a avut odihnă patruzeci de ani, în timpul vieţii lui Ghedeon. 29Ierubaal, fiul lui Ioas, s-a întors și a locuit în casa lui. 30Ghedeon a avut șaptezeci
8:30
Cap. 9:2,5.

de fii ieșiţi din el, căci a avut mai multe neveste. 31Ţiitoarea
8:31
Cap. 9:1.

lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu, căruia i-au pus numele Abimelec. 32Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrâneţe
8:32
Gen. 25:8Iov 5:26
fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas, la Ofra
8:32
Vers. 27. Cap. 6:24.

, care era a familiei lui Abiezer.

Israeliţii se închină iarăși la idoli

33După moartea lui Ghedeon

8:33
Cap. 2:19.

, copiii lui Israel au început iarăși să curvească
8:33
Cap. 2:17.

cu baalii și au luat
8:33
Cap. 9:4,46.

pe Baal-Berit ca dumnezeu al lor. 34Copiii lui Israel nu
8:34
Ps. 78:11,42
106:13,21
și-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care-i izbăvise din mâna tuturor vrăjmașilor care-i înconjurau. 35Și
8:35
Cap. 9:16-18.
Ecl. 9:14,15
n-au ţinut la casa lui Ierubaal, a lui Ghedeon, după tot binele pe care-l făcuse el lui Israel.