Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot

1:1
Ios. 21:181 Cron. 6:60
, din ţara lui Beniamin. 2Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui, 3și pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al unsprezecelea
1:3
Cap. 25:3.

al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până
1:3
Cap. 39:2.

pe vremea când a fost dus Ierusalimul
1:3
Cap. 52:12,15.

în robie, în luna
1:3
2 Împ. 25:8
a cincea. 4Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 5„Mai înainte ca să te fi
1:5
Is. 49:1,5
întocmit în pântecele mamei tale te
1:5
Exod 33:12,17
cunoșteam și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte
1:5
Luca 1:15,41Gal. 1:15,16
și te făcusem proroc al neamurilor.” 6Eu am răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule
1:6
Exod 4:10
6:12,30Is. 6:5
, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil.” 7Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: ‘Sunt un copil’, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite și vei spune tot
1:7
Num. 22:20,38Mat. 28:20
ce-ţi voi porunci. 8Nu te teme
1:8
Ezec. 2:6
3:9
de ei, căci Eu sunt cu tine
1:8
Exod 3:12Deut. 31:6,8Ios. 1:5Fapte 26:17Evr. 13:6
ca să te scap”, zice Domnul. 9Apoi Domnul Și-a întins
1:9
Is. 6:7
mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele
1:9
Is. 51:16
în gura ta. 10Iată
1:10
1 Împ. 19:17
, astăzi te pun peste neamuri și peste împărăţii, ca să smulgi
1:10
Cap. 18:7.
2 Cor. 10:4,5
și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești.” 11Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, Ieremio?” Eu am răspuns: „Văd un veghetor.” 12Și Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut, căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.” 13Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un cazan
1:13
Ezec. 11:3,7
24:3
clocotind dinspre miazănoapte.” 14Și Domnul mi-a zis: „De la miazănoapte
1:14
Cap. 4:6;
6:1
va izbucni nenorocirea peste toţi locuitorii ţării. 15Căci, iată, voi chema
1:15
Cap. 5:15;
6:22
10:22
25:9
toate popoarele împărăţiilor de la miazănoapte, zice Domnul, ele vor veni și își vor așeza fiecare scaunul de domnie
1:15
Cap. 39:3;
43:10
la intrarea porţilor Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur și împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda. 16Îmi voi rosti judecăţile împotriva lor din pricina întregii lor răutăţi, pentru că M-au părăsit
1:16
Deut. 28:20
și au adus tămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. 17Dar tu încinge-ţi coapsele
1:17
1 Împ. 18:462 Împ. 4:29
9:1Iov 38:3Luca 12:351 Pet. 1:13
, scoală-te și spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura
1:17
Exod 3:12Ezec. 2:6
înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. 18Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită
1:18
Is. 50:7
, un stâlp de fier și un zid de aramă împotriva întregii ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui și împotriva poporului ţării. 19Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci Eu
1:19
Vers. 8.

sunt cu tine, ca să te scap”, zice Domnul.