Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Idolii și Domnul

101Ascultaţi Cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel! 2Așa vorbește Domnul: „Nu

10:2
Lev. 18:3
20:23
vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor și nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. 3Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Taie
10:3
Is. 40:19,20
44:9
45:20
un lemn din pădure; mâna meșterului îl lucrează cu securea; 4îl împodobește cu argint și aur, și ei îl ţintuiesc
10:4
Is. 41:7
46:7
cu cuie și ciocane, ca să nu se clatine. 5Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi10:5 Sau: ca un stâlp tras la strung. și nu
10:5
Ps. 115:5
135:16Hab. 2:191 Cor. 12:2
vorbesc; sunt duși
10:5
Ps. 115:7Is. 46:1,7
de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun
10:5
Is. 41:23
rău și nu sunt în stare să facă niciun bine.” 6Niciunul nu este ca Tine
10:6
Exod 15:11Ps. 86:8,10
, Doamne! Mare ești Tu și mare este Numele Tău prin puterea Ta. 7Cine
10:7
Apoc. 15:4
să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie Ţi se cuvine teama, căci între
10:7
Ps. 89:6
toţi înţelepţii neamurilor și în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine. 8Toţi, laolaltă, sunt proști
10:8
Ps. 115:8Is. 41:29Hab. 2:18Zah. 10:2Rom. 1:21,22
și fără minte, știinţa idolilor nu este decât deșertăciune, e lemn! 9Ei aduc din Tarsis foiţe de argint și aur
10:9
Dan. 10:5
din Ufaz; meșterul și mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru și în purpură, toate sunt lucrate
10:9
Ps. 115:4
de meșteri iscusiţi. 10Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu
10:10
1 Tim. 6:17
viu și un Împărat
10:10
Ps. 10:16
veșnic. Pământul tremură de mânia Lui și neamurile nu pot să sufere urgia lui. 11Așa să le vorbiţi: „Dumnezeii
10:11
Ps. 96:5
care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri
10:11
Vers. 15.
Is. 2:18Zah. 13:2
de pe pământ și de sub ceruri.” 12Dar El a făcut
10:12
Gen. 1:1,6,9Ps. 136:5,6
pământul prin puterea Lui, a întemeiat
10:12
Ps. 93:1
lumea prin înţelepciunea Lui, a întins
10:12
Iov 9:8Ps. 104:2Is. 40:22
cerurile prin priceperea Lui. 13La tunetul
10:13
Iov 38:34
Lui, urlă apele în ceruri; El ridică
10:13
Ps. 135:7
norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările Lui. 14Atunci
10:14
Cap. 51:17,18.

se arată omul cât este de prost
10:14
Prov. 30:2
cu știinţa lui și orice argintar
10:14
Is. 42:17
44:11
45:16
rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii
10:14
Hab. 2:18
lui nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei; 15sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare, și vor pieri
10:15
Vers. 11.

când va veni pedeapsa. 16Dar Cel ce este partea
10:16
Ps. 16:5
73:26
119:57Plâng. 3:24
lui Iacov nu este ca ei, căci El a întocmit totul, și Israel
10:16
Deut. 32:9Ps. 74:2
este seminţia moștenirii Lui – Domnul oștirilor este Numele
10:16
Is. 47:4
51:15
54:532:18
Lui.

Apropierea pedepsei

17Ia din ţară legătura

10:17
Cap. 6:1.
Ezec. 12:3
cu ce este al tău, tu, care ești în strâmtorare! 18Căci așa vorbește Domnul: „Iată, de data aceasta voi arunca
10:18
1 Sam. 25:29
departe pe locuitorii ţării. Îi voi strânge de aproape, ca
10:18
Ezec. 6:10
să simtă.” 19„Vai de
10:19
Cap. 4:19;
8:21
9:1
mine! Sunt zdrobită! Mă doare rana! Dar eu zic: ‘O nenorocire
10:19
Ps. 77:10
a dat peste mine
10:19
Mica 7:9
și o voi suferi!’ 20Cortul
10:20
Cap. 4:20.

îmi este dărâmat, toate funiile îmi sunt rupte, fiii mei m-au părăsit, nu mai sunt; n-am pe nimeni care să-mi întindă cortul din nou sau să-mi ridice pânzele!” 21Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul; pentru aceea n-au propășit și li se risipesc toate turmele. 22Iată, se aude un vuiet! O mare zarvă vine de la miazănoapte
10:22
Cap. 1:15;
4:6
5:15
6:22
să prefacă cetăţile lui Iuda într-un pustiu, într-o vizuină
10:22
Cap. 9:11.

de șacali. 23Știu, Doamne, că soarta omului
10:23
Prov. 16:1
20:24
nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre ţintă. 24Pedepsește-mă, Doamne
10:24
Ps. 6:1
38:1
, dar cu măsură, și nu în mânia Ta, ca să nu mă nimicești! 25Varsă-Ţi
10:25
Ps. 79:6
urgia peste neamurile care
10:25
Iov 18:211 Tes. 4:52 Tes. 1:8
nu Te cunosc și peste popoarele care nu cheamă Numele Tău! Căci mănâncă
10:25
Cap. 8:16.

pe Iacov, îl înghit, îl topesc și-i pustiesc locuinţa.